A városi kutató-mentő és a veszélyhelyzeti egészségügyi csapatok nemzetközi koordinációja a törökországi földrengéseket követően

I. rész: Törökország nemzetközi kapcsolatrendszerének, a földrengés elsődleges hatásainak bemutatása

Kulcsszavak: Európai Unió, Törökország, földrengés, nemzetközi segítségnyújtás, UCPM, EMTCC, EUCPT, ENSZ, INSARAG

Absztrakt

A publikáció szerzője egy 22 napos törökországi szakértői kiküldetését összefoglalva beszámol a 2023. február 6-án bekövetkezett pusztító földrengések utáni mentési műveletekről és az elsődleges tapasztalatokról. Az Európai Unió Polgári Védelmi Szakértő Csapatában logisztikai szakértőként, később Veszélyhelyzeti Egészségügyi Csapatok Koordinációs Egységének tagjaként részt vett a nemzetközi, elsősorban az EU-ból érkező segítségnyújtás helyszíni koordinációban. Az esettanulmány a szerző személyes tapasztalatain, a kinti munka során szerzett ismereteken, valamint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságra érkező nemzetközi jelentéseken, elemzéseken alapul, kiemelve Magyarország különleges szerepvállalását a segítségnyújtásban, mely során többek között nemzetközileg minősített városi kutató-mentő csapatot küldött először történetében, és két szakértőt is delegált az EU Polgári Védelmi Szakértő Csapatába. Az elkészült tanulmány egységes szerkezetben 2023. évben 1. díjban részesült a Katasztrófavédelmi Tudományos Tanács által kiírt tudományos interdiszciplináris pályázaton. Az I. részben a szerző Törökország nemzetközi katasztrófavédelmi kapcsolatrendszerét, valamint a földrengések elsődleges hatásait mutatja be az eseménytől a nemzetközi segítségnyújtási mechanizmusok aktiválásáig.

Hivatkozások

„INSARAG Irányelvek, 2020 Volume II. Manual B: Operations,” 2020. [Online]. Elérhetőség: https://www.insarag.org/wp-content/uploads/2021/06/INSARAG20Guidelines20Vol20II2C20Man20B.pdf (2024.01.15.)

OCHA, „annual report,” 2021. [Online]. Elérhetőség: https://reliefweb.int/report/world/ocha-annual-report-2021 (2024.01.15.)

„On-Site Operations Coordination Centre (OSOCC) Irányelvek, 2018,” 2018. [Online]. Elérhetőség: https://www.insarag.org/wp-content/uploads/2020/04/OSOCC_Guidelines_2018_English_2.pdf (2024.01.15.)

Jackovics P., Muhoray Á. és Pék L., „Magyar katasztrófaorvosi mentőcsapat műveleti tevékenysége Haitin,” Hadmérnök, 17. kötet, 1 szám, 2022. pp. 21-41.

„WHO Classification and Minimum Standards for Emergency Medical Teams, 2021,” 2021. [Online]. Elérhetőség: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/341857/9789240029330-eng.pdf?sequence=1 (2024.01.16.)

„EMT Coordination Handbook a.k.a. EMTCC Coodination Handbook,” 2021. [Online]. Elérhetőség: https://resourcecenter.undac.org/wp-content/uploads/2021/01/Library.Emergency-Medical-Teams-Coordination-Handbook.pdf (2024.01.15.)

Ábrahám M., A nemzetközi szervezetek katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatai” bemutatva az NKE RTK Katasztrófavédelmi Intézet oktatói részére tartott online szakmai napon, Budapest, 2022.

European Comission Joint Research Centre Technical Report, „M7.8 and M7.5 Earthquakes in Türkiye and Syria – Update of the EC-JRC Scientific Analysis - Report #4 as of 17 February 2023 at 14:00 UTC,” [Online]. Elérhetőség: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/560120c2-82b5-11ee-99ba-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-302236998 (2024.01.15.)

Dr. Joó A., P. P. Ther, Dr. Ther T. és I. Dr. Völgyi I., „A törökországi földrengés tapasztalatai szerkezetes szemmel” bemutatva a BME, Építőmérnöki kar, Hidak és szerkezetek tanszékén, K+F+I szeminárium,” [Online].

Elérhetőség: https://www.youtube.com/watch?v=28Dks4Kh6Zo (2023.03.17.)

Tájékoztatás Törökország Környezeti, Városfejlesztési és Éghajlat-változási Minisztériumának hivatalos honlapján , „„HASAR TESPİT ÇALIŞMASI KAPSAMINDA 263 BİN 800 BAĞIMSIZ BİRİMİN ACİL YIKILMASI GEREKEN, AĞIR HASARLI VE YIKIK OLDUĞU TESPİT EDİLDİ” „A KÁRFELMÉRŐ TANULMÁNY ALAPJÁN 263800 KÜLÖNÁLÓ ÉPÜLET SÉRÜLT, MEGSEMMISÜLT, AZONNALI BONTÁST IGÉNYEL”,” [Online]. Elérhetőség: https://www.csb.gov.tr/hasar-tespit-calismasi-kapsaminda-263-bin-800-bagimsiz-birimin-acil-yikilmasi-gereken-agir-hasarli-ve-yikik-oldugu-tespit-edildi-bakanlik-faaliyetleri-38431 (2023.02.16.)

Belső jelentés a UCPM kapcsolati pontok részére, „Erkan Doganay (AFAD) – Helyzetjelentés,” EU ERCC Polgári Védelmi Koordinációs Értekezletén, 2023.

„Address-based population registration system (ADNKS) results dated 31 December 2021",” [Online]. Elérhetőség: https://www.tuik.gov.tr/indir/duyuru/favori_raporlar.xlsx (2024.01.19.)

„Szt. Pál temlom földrengés előtt,” [Online]. Elérhetőség: https://en.wikipedia.org/wiki/St._Paul%27s_Church,_Antakya (2023.08.07.)

„Pál templom földrengés után,” [Online]. Elérhetőség: https://syriacpress.com/blog/2023/02/09/antioch-beating-heart-of-early-christianity-lays-in-ruin/ (2023.08.07.)

„Habib-i Neccar mecset földrengés előtt,” [Online]. Elérhetőség: https://www.kulturportali.gov.tr/turkiye/hatay/gezilecekyer/habib-i-neccar-camii .(2023.08.07.)

„Habib-i Neccar mecset földrengés után,” [Online]. Elérhetőség: https://www.aljazeera.com/news/2023/3/6/quake-hit-antakya-communities-seek-role-in-saving-rich-heritage (2023.08.07.)

„Hatay Állami Nemzetgyűlés épülete földrengés előtt,” [Online]. Elérhetőség: https://www.dailysabah.com/turkey/2019/06/17/former-parliament-building-in-southern-turkeys-hatay-to-become-cultural-center (2023.08.07.)

„Hatay Állami Nemzetgyűlés épülete földrengés után,” [Online]. Elérhetőség: https://en.wikipedia.org/wiki/Hatay_State_Assembly_Building (2023.08.07.)

„A gaziantepi vár földrengés előtt és után,” [Online]. Elérhetőség: https://edition.cnn.com/travel/article/gaziantep-castle-destroyed-turkey-earthquake/index.html (2023.08.07.)

Belső jelentés az UCPM kapcsolati pontok részére, „ECHO Crisis Report No. 8 Türkiye Syria Earthquake”.

„Disaster Response Emergency Fund (DREF),” [Online]. Elérhetőség: https://www.ifrc.org/happening-now/emergency-appeals/disaster-response-emergency-fund-dref (2023.08.07.)

„HUMANITARIAN IMPLEMENTATION PLAN (HIP),” 2023. [Online]. Elérhetőség: https://ec.europa.eu/echo/files/funding/hip2023/echo_-hf_bud_2023_91000_v2.pdf (2024.01.19.)

Megjelent
2024-01-30
Hogyan kell idézni
ÁbrahámM. (2024). A városi kutató-mentő és a veszélyhelyzeti egészségügyi csapatok nemzetközi koordinációja a törökországi földrengéseket követően: I. rész: Törökország nemzetközi kapcsolatrendszerének, a földrengés elsődleges hatásainak bemutatása. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 8(4), 1-25. https://doi.org/10.61790/vt.2023.15010
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek