Közbiztonsági kockázaton alapuló küszöbvizsgálat: kísérleti szimuláció szupport vektorgépi módszerrel regionális szinten Kínában

  • Zezhao Liu
  • Ma Rui
  • Wang Huijia
Kulcsszavak: küszöbérték, közbiztonság, sebezhetőség-kapacitás, szupport vektorgépi módszer (SVM)

Absztrakt

Amióta a közbiztonság fogalma a modern társadalomban terjedésnek indult, az emberiség igyekezett mérsékelni a különböző kockázatokat, az államtól a lakosság szintjéig. A rendszer szempontjából a sebezhetőség-kapacitás elmélet a katasztrófavédelem egyik eleme. Már történtek elméleti előre lepések, azonban a sérülékenység és a közbiztonság irányítóképessége közötti mennyiségi küszöbértéket még nem mérték meg. A cikkben a szerzők szupport vektorgépi módszerrel (SVM) felfedik a küszöbhatást az indikátoralapú tartományi adatok segítségével Kína egyes területein. A cikk eredménye, hogy ha a regionális közbiztonsági index túllép egy adott küszöbértéket, akkor a kockázati index növekedésével párhuzamosan a biztonsági események száma is magasra emelkedik. A biztonság megteremtése érdekében ezért Kínában kiemelten kezelik a sebezhetőség-kapacitást a helyi önkormányzatok tekintetében és emellett fenntartják a kölcsönös együttműködést is.

Hivatkozások

Alwang J., Siegel PB., Jorgensen SL. Vulnerability: A view from different disciplines. Social protection discussion paper series 0115. Washington, DC: 2011.

Bank, I. A. D. (2011). Indicators for disaster risk and risk management: programme for Latin-America and the Caribbean: Belize. IDB Publications.

Birkmann & Jirn. (2014). Assessment of vulnerability to natural hazards introduction vulnerability: a key determinant of risk and its importance for risk management and sustainability. Assessment of Vulnerability to Natural Hazards, 9-13.

B Güneralp, G Gertner, G Mendoza. (2013). Spatial simulation and fuzzy threshold analyses for allocating restoration areas. Transactions in GIS, 7(3), 325-343.

Burton,I.et al.( 1993 ) .The Environment as Hazard.New York: Guilford. Chapter, & Annex. (2009). Climate change: impacts, adaptation and vulnerability. Cambridge. 56 (5), 81-111.

Dan Wood, B. , & Doan, A. . (2003). The politics of problem definition: applying and testing threshold models. American Journal of Political Science, 47(4), 640-653.

Federal Emergency Management Agency (FEMA). 2004: FEMA/DHS Office of National Security Coordination Continuity of Operations (COOP) Assessment Questionnaire/Worksheet. Washington DC: FEMA, 1- 14.

National University of Colombia-Manizales, Inter-American Development Bank. System of Indicators for Disaster Risk Management: Program for Latin America and the Caribbean Main Technical Report [EB/OL]. http://idea.unalmzl.edu.co, 2005-08-01.

Liu (2012). Study on the re-assessment of vulnerability of emergencies——perspective of vulnerability. China Science & Technology of Safety Production.6 (5). (In Chinese)

Smit B.& Wandel J. ( 2006 ) .Adaptation,adaptive capacity and vulnerability.Global Environmental Change,16 : 282–292.

Song, G. , Wang, Y. , Zhao, K. , & Zhou, C. . (2015). Pattern simulation and the determination of security threshold of cultivated land use system security in northeast china. Geographical Research, 34(3), 555-566.

Turner, B L. , Kasperson, R E. , Matson, PA. , et al. (2003). A framework for vulnerability analysis in sustainability science. Proceedings of Natural Academy Science, USA, 100(14), 8074-8079.

Xinhua News Agency. Xi Jinping delivered a report at the 19th National Congress of the Communist Party of China (CPC), Beijing: Oct. 18, 2017. http://www.xinhuanet.com//english/special/2017-11/03/c_136725942.htm

Wisner,B. et al. ( 2004 ) .At Risk.London: Routledge.

Zhao.AX. (2014) Definition, significance and application of disaster loss threshold. Journal of Natural Disasters, 23(6),13-18.(In Chinese)

Zhu Z.W., Cai Li.. (2011) The Framework of social safety assessment on the "vulnerability-ability" perspective. China's Public Administration, (8), 101-106. (In Chinese)

Megjelent
2023-12-10
Hogyan kell idézni
ZezhaoL., MaR., & WangH. (2023). Közbiztonsági kockázaton alapuló küszöbvizsgálat: kísérleti szimuláció szupport vektorgépi módszerrel regionális szinten Kínában. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 7(1), 272-287. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13676
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek