A magyar tűzoltóképzés története a kezdetektől a rendszerváltásig

Kulcsszavak: tűz, megelőzés, történelem, tűzbiztonság, szabályzatok, önkéntes tűzoltóságok

Absztrakt

A tűz megelőzése és megfékezése egyike a legrégebbi szervezett emberi tevékenységnek. Ahogy gyarapodtak a tűz oltására szolgáló eszközök, felszerelések, egyre több tudásra volt szükség. Az önkéntes tűzoltóegyletek 1870-ben hozták létre a Magyar Országos Tűzoltó Szövetséget. A Budapesti Önkéntes Tűzoltó Testület 1890-1902 között 11 országos tűzoltótiszti tanfolyamot tartott. A háborús viszonyok és a harci cselekmények következtében az ország tűzoltósága szétesett. Az Ideiglenes Nemzeti Kormány az egységes magyar tűzoltóság felügyeletét és ellenőrzését 1945-ben a Belügyminisztérium feladatkörébe utalta. 1991-ben a tűzvédelmi oktatást és kutatást végző szervezeti egységek közös irányítás alá kerültek, megalakították a BM Tűzvédelmi Oktató és Kutató Intézetet. Ez a cikk áttekintést nyújt a magyar tűzoltóképzés történetéről a kezdetektől a rendszerváltásig, a tűzoltóság és a tűzrendészet újjászervezésének jogi alapjairól, az oktatást meghatározó általános rendelkezésekről.

Hivatkozások

Minárovics János: 150 éve született Gróf Széchenyi Ödön Budapest 1994, BM Tűz- és Polgári Védelmi Intézet

VASS János: Magyarország tűrendészeti igazgatása s annak fejlődési irányzatai. Eger, 1912, Egri Nyomda, 5-12. p

GÁTI István (szerk.): A tűzoltó képzés és a tűzoltó tisztképző iskola története Budapest, 1998, BM TOP TKI 5-7 p.

PARÁDI Ákos: A magyar rendvédelem civil szerveződései 1867–1945 Rendvédelemtörténeti Füzetek (Acta Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774 XV. évf. (2008) 18. sz 64-67 p.

KERTES Ferenc (szerk.): Az intézményi tűzoltóképzés hat évtizede Budapest, 2008, KOK

Dr. Dévényi Endre: A tűzrendészet szabályozás és magyarázata; Budapest 1949.

Biczó István: A tűzvédelem szolgálatában 1948-1983. Budapest

Magyar Tűzoltó IX. évf., 8. sz., 1957. december 3.

Tűzvédelem XXVI. évf., 1. sz., 1974. január 3. p.

Megjelent
2023-12-10
Hogyan kell idézni
PappA., BerkiI., & HorváthG. V. (2023). A magyar tűzoltóképzés története a kezdetektől a rendszerváltásig. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 7(1), 220-240. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13674
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek