Működőképesség-megtartó kábelrendszerek műszaki-technikai követelményeinek vizsgálata

Kulcsszavak: működőképesség-megtartó rendszer, kábel, nyomvonal, tűzálló kábelrendszer

Absztrakt

Ahhoz, hogy egy villamos tűzvédelmi berendezés teljesíteni tudja a vele szemben az üzembiztonság terén támasztott követelményeket, mindenkor szükséges, hogy a védelmi célokhoz igazodóan megállapított ideig biztosítva legyen a  működtetésükhöz elengedhetetlen villamos energiaellátás. Ennek biztosításához a kábelrendszereket tűz esetén is funkcióját meghatározott ideig megtartani képes nyomvonalon vezetve kell kialakítani. A jelen írás ezen nyomvonalnak kialakításához szükséges szabályozási és szabványossági kérdések összetevőit vizsgálja.

Hivatkozások

Soltész, Ilona ‒ Szakács, György: Közérthetően az építésügyi szabványosításról és az európai jogharmonizációról, ISBN: 963 224 670 5, KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., 2002, p. 114;

Kruppa, Attila: Villamos vezetékrendszerek tűzvédelme, OBO Bettermann Kft., 2013, p. 100;

Heizler, György: Tűzállósági követelmény és működőképesség-megtartás, Védelem – katasztrófa- és tűzvédelmi szemle, ISSN: 1218-2958, 2011, Year XVIII, No. 1, p. 6;

Dőring, András, Hell, Péter, Dr. Lukács, György: Analóg áramkörök és érzékelők, University of Óbuda, university note, 2013, p. 119;

Krepuska, András: Funkciómegtartó kábelrendszerek technikai és szabványossági vizsgálata, diplomamunka, 2021, Bánki Donát Faculty of Mechanical and Safety Technology Engineering, University of Óbuda;

National Fire Protection Regulation, issued by MoI Decree 54/2014 (XII.5.);

Act XXXI of 1996 on Fire Protection, Technical Rescue and the Fire Service;

The 7.4: 2020.01.22. TvMI electrical equipment, lightning protection and protection against electrostatic charge

DIN 4102-12:1998 Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen – Teil 12: Funktionserhalt von elektrischen Kabelanlagen; Anforderungen und Prüfungen;

MSZE 24102: 2011 Fire-resistance requirements and tests for electrical cable systems;

Kerekes, Zsuzsanna – Gyöngyössy, Éva – Elek, Barbara: Tűzoltókábelek műanyag burkolata új és hagyományos vizsgálati módszereinek összehasonlító elemzése - Védelem Tudomány – http://vedelemtudomany.hu/articles/02-kerekes-gyongyossy-elek.pdf, (downloaded: 02 Aug 2021);

Horváth, Lajos: A tűzálló kábelrendszerek beépítésének feltételei, Védelem – katasztrófa- és tűzvédelmi szemle, ISSN: 1218-2958, 2011, Year XVIII, No. 1, p. 39;

Takács, Lajos Gábor, Mezei, Sándor: A tűzálló villamos kábelrendszerek alkalmazásának építészeti és épületszerkezeti vonatkozásai. In: Köllő, Gábor (edit.) XV. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia: ÉPKO 2011 Kolozsvár (Cluj), Romania: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT), (2011) pp. 484-490, p. 7;

Promat Hungary: Hőre habosodó tűzvédő festékek jellemzői és alkalmazása, https://www.promat.com/hu-hu/epiteszet/az-on-projektjei/szakertoi-terulet/39704/tuzvedofestek-hatekony-tuzvedelmi-megoldas/, (downloaded: 02 Dec 2021);

Bánky, Tamás et al.: Építési termékek megfelelősége - Kézikönyv, ISBN: 963 9535 29, TERC Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 2005, p. 184;

Decree 22/2009. (VII. 23.) of the Minister for Local Governments on the rules of obtaining a fire protection conformity certificate

Kruppa, Attila: Tűzálló kábelrendszerek, Védelem – katasztrófa- és tűzvédelmi szemle, ISSN: 1218-2958, 2007, Year XIV, No. 3, p. 45;

Kruppa, Attila: Tűzálló kábelrendszerek, OBO Bettermann Kft., https://docplayer.hu/11601149-Kruppa-attila-tuzallo-kabelrendszerek.html, p. 21 (downloaded: 11 Dec 2021);

Kruppa, Attila: A tűzálló kábelrendszerek létesítésének elméleti háttere, Védelem – katasztrófa- és tűzvédelmi szemle, ISSN: 1218-2958, 2011, Year XVIII, No. 1, p. 8;

Kruppa, Attila: Tűzálló kábelrendszerek gyakorlati kialakítása, Védelem – katasztrófaés tűzvédelmi szemle, ISSN: 218-2958, 2011, Year XVIII, No. 3, p. 12;

Heizler, György: Tűzálló kábelek vizsgálata, Védelem – katasztrófa- és tűzvédelmi szemle, ISSN: 1218-2958, 2002, Year IX, No. 3, p. 14;

Mohai, Ágota: Alternatív megoldások vizsgálata a hangjelző hálózatok kialakítására tűzjelző berendezésekben, Hadmérnök, ISSN 1788-1919, June 2015, Year X, No. 2, p. 38, http://hadmernok.hu/152_03_mohaia.pdf, (downloaded: 14 Dec 2021);

Megjelent
2023-12-07
Hogyan kell idézni
KrepuskaA., & NagyR. (2023). Működőképesség-megtartó kábelrendszerek műszaki-technikai követelményeinek vizsgálata. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 7(2), 65-86. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13613
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek