Az erdőtűz megelőzés hazai tudományos szakirodalmának áttekintése

Kulcsszavak: erdőtűz-megelőzés, klímaváltozás, erdőtűz menedzsment, tűzkockázat értékelés, erdőtűz megelőzés tanulmányok

Absztrakt

A klímaváltozás hatásait vizsgáló kutatások előrevetítik, illetve meteorológiai adatok trendvizsgálatával részben már ma igazolható, hogy belátható időtávon belül a Kárpát-medence területén egyenetlenebbé válik a csapadékeloszlás és várhatóan emelkedni fog a nyári és őszi napi átlaghőmérséklet is. A klímaváltozás hatásai közvetett módon a tűzveszélyes időszakok elnyúlásában, az erdő- és vegetációtüzek számának növekedésében, valamint térbeli és időbeli eloszlásában, a tűzintenzitás emelkedésében is kimutathatók lesznek. Az erdőtűz megelőzés szakterületnek tehát rövid távon is válaszokkal kell szolgálnia a változó környezeti tényezők és az emberi tevékenység okozta kihívásokra. A szerző a hazai erdőtűz megelőzési szakirodalom elmúlt 15 évben született tudományos eredményeit tekinti át összefoglalás és rendszerzés, illetve a további fejlesztési irányok vizsgálata céljából.

Hivatkozások

Nagy Dániel: Erdőtüzek megelőzése a nemzetközi tapasztalatok tükrében. Védelem - Katasztrófa- Tűz- és Polgári Védelmi Szemle, (2004), XI. évfolyam (3) 34-35. oldal http://www.vedelem.hu/letoltes/ujsag/v200403.pdf?10 (Letöltés ideje: 2019.09.15.)

Nagy Dániel: Az erdőtüzek megelőzési és oltástechnológiai lehetőségeinek vizsgálata. Phd értekezés. Sopron: Nyugat-magyarországi Egyetem, 2008. 129 oldal

Erdőtűz Információs Rendszer adatai. Budapest: Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Védelem Tudomány – VII. évfolyam, 2. szám, 2022. 4. hó 59

A 4/2008. (VIII.1.) ÖM rendelet az erdők tűzvédelméről https://www.njt.hu/jogszabaly/2008-4-20-2L (Letöltés ideje: 2020. 05.03.)

Bodnár László – Debreceni Péter: Erdő- és vegetációtüzek kialakulásának térbeli és időbeli változásai Magyarországon. in: Földi, László; Hegedűs, Hajnalka: Éghajlatváltozás okozta kihívások és lehetséges válaszok. Budapest, Magyarország: Ludovika Egyetemi Kiadó (2020), 335 p. ISBN: 9789635311873 ISBN: 9789635311880 ISBN: 9789635311897 https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/15313/833_Eghajlatvaltozas.pdf;jsessionid=E0758

F6FEEBAAC1A7E736C9A8E086D53?sequence=1 (Letöltés ideje: 2020. 05.03.)

Abonyi Anita – Debreceni Péter – Nagy Dániel – Szabados-Molnár Dominika: Erdő- és vegetációtüzek Magyarországon. Átalakuló területi, időbeli jellemzők, Erdészeti Lapok, 60. 4. (2015) 106-108. http://erdeszetilapok.oszk.hu/01802/pdf/EPA01192_erdeszeti_lapok_2015-

_106-108.pdf (Letöltés ideje: 2017.03.28.)

Éghajlatváltozási Kormányközi Testület: Tematikus jelentése a szélsőséges éghajlati események kockázatáról és kezeléséről. Döntéshozói Összefoglaló. Budapest: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2011. http://www.met.hu/doc/IPCC_jelentes/ipcc_jelentes_2011.pdf

(Letöltés ideje: 2017.10.13.)

Lakatos Mónika – Szépszó Gabriella – Bihari Zita – Krüzselyi Ilona – Szabó Péter – Bartholy Judit – Pongrácz Rita – Pieczka Ildikó – Torma Csaba: Éghajlati szélsőségek változásai Magyarországon: közelmúlt és jövő. A magyarországi eredmények összefoglalása az IPCC szélsőséges éghajlati események kockázatáról és kezeléséről szóló Tematikus jelentéshez kapcsolódóan. Budapest: Országos Meteorológiai Szolgálat és Eötvös Lóránd

Tudományegyetem Meteorológia Tanszék, 2012.

http://www.met.hu/doc/IPCC_jelentes/HREX_jelentes-2012.pdf (Letöltés ideje: 2017.10.13.)

Mika János: Éghajlatváltozás, hatások, válaszadás. Budapest: Hallgatói Információs Központ, 2011. http://docplayer.hu/47093658-Eghajlatvaltozas-hatasok-valaszadas-mika-janos.html (Letöltés ideje: 2017.10.13.)

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: A 2017-2030 közötti időszakra vonatkozó, 2050-ig tartó időszakra is kitekintést nyújtó Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiáról. Budapest: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 2017.

http://www.kormany.hu/download/f/6a/f0000/N%C3%89S_2_strat%C3%A9gia_2017_02_27.pdf (Letöltés ideje: 2017.10.13.)

Gyenes Zsuzsanna (szerk.): Nemzeti katasztrófa kockázat értékelés. – Tanulmány BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Budapest: 2011. 141. oldal

Padányi József - Halász László: A klímaváltozás hatásai. – Tanulmány Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest: 2012., 254 oldal https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/padanyi_klimavaltoz_tanulm.pdf (Letöltés ideje: 2019.09.15.)

Restás Ágoston: Integrált vegetációtűz menedzsment. Védelem - Katasztrófa- Tűz- és Polgári Védelmi Szemle, (2004), XI. évfolyam (3) 30‒33. oldal http://www.vedelem.hu/letoltes/ujsag/v200403.pdf?7 etöltés ideje: 2019.09.15.)

Cseresnyés Imre – Csontos Péter: Feketefenyvesek tűzveszélyességi viszonyainak elemzése. In. Csontos P. (szerk.): Feketefenyveseink kutatása. – Tanulmány MTA-ELTE Elméleti Biológiai és Ökológiai Kutatócsoport, Budapest: 2007, 54-76. oldal https://mek.oszk.hu/04400/04450/04450.pdf (Letöltés ideje: 2019.09.15.)

Tamás Júlia, Csontos Péter: Dolomitterületek vizsgálata a Budai-hegységben – milyen a növényzet erdőtűz után tíz évvel? In. Feketefenyveseink kutatása Csontos Péter (szerk.) MTA-ELTE Elméleti Biológiai és Ökológiai Kutatócsoport Budapest, 2007. https://mek.oszk.hu/04400/04450/04450.pdf

A kontrollált gyepégetés természetvédelmi hatásai. Szerkesztette: Dinga Szabolcs „Legelőtavak élőhelykezelése a Hortobágyon” projekt. http://www.legelotavak.hu/hu/hirek/114/a-kontrollalt-gyepegetes-termeszetvedelmi-hatasai (Letöltés ideje: 2018.08.21.)

Ónodi Gábor: Legelés és tűz, mint gyepdinamikai tényezők: kísérletes vizsgálatok nyílt évelő homokpusztagyepekben. Phd értekezés. Vácrátót: Eötvös Loránd Tudományegyetem, 2011. 131 oldal http://teo.elte.hu/minosites/ertekezes2011/onodi_g.pdf (Letöltés ideje: 2019.09.15.)

Ónodi Gábor - Csatádi Katalin - Németh István - Váczi Olivér - Botta-Dukát Zoltán - Kertész Miklós - Altbäcker Vilmos: Birka (Ovis aries, L.)- és nyúllegeltetés (Oryctolagus cuniculus, L.) hatásainak vizsgálata az égésre homokpusztagyepen. - In: Természetvédelmi közlemények, ISSN 1216-4585, 2008. 14. köt., 117-129. p. https://docplayer.hu/16581385-Birka-ovis-aries-l-es-nyullegeles-oryctolagus-cuniculus-l-hatasainak-vizsgalata-az-egesre-homokpusztagyepen.html (Letöltés ideje: 2019.09.15.)

Deák Balázs, Valkó Orsolya, Schmotzer András, Kapocsi István, Tóth Mérész Béla:

Gyepek égetésének természetvédelmi megítélése Magyarországon: Problémák és pozitív

tapasztalatok. Tájökológiai Lapok 10 (2): 287–303. (2012)

http://biodiversity.unideb.hu/files/Deak-et-al-2012-Tajokol.pdf (Letöltés ideje: 2019.09.15.)

Dinga Szabolcs: Vegetációtüzek környezeti hatásai és megelőzési lehetőségei Heves megyében. Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar, IV. Kari Tudományos Konferencia, Konferencia kiadvány 34-39. oldal (Letöltés ideje: 2019.09.15.)

Nagy Tibor: Erdőtűzvédelmi tervezés katasztrófavédelmi szervezése. Szakdolgozat. Nemzeti Közszolgálati Egyetem Katasztrófavédelmi Intézet, 2018.

Nyugat - Magyarországi Egyetem: Az erdőtüzek elleni integrált védekezés fejlesztése. Összefoglaló tanulmány. Sopron: Nyugat - Magyarországi Egyetem, Erdőmérnöki Kar, 2003.

Bányai Péter - Horváth Béla - Mészáros Károly - Nagy Lajos - Paksy Péter - Szedlák Tamás: Az erdőtűz elleni védekezés kérdései. Védelem - Katasztrófa- Tűz- és Polgári Védelmi Szemle 11 : 2 pp. 11-14., 4 p. (2004)

http://www.vedelem.hu/letoltes/ujsag/v200402.pdf?9 (Letöltés ideje: 2019.09.15.)

Horváth Béla - Mészáros Károly - Nagy Dániel - Szedlák Tamás: Erdőtűzvédelem az Európai Unióban. Védelem - Katasztrófa- Tűz- és Polgári Védelmi Szemle 11 : 2 pp. 22-23. , 2 p. (2004) http://www.vedelem.hu/letoltes/ujsag/v200402.pdf?10 (Letöltés ideje: 2019.09.15.)

Horváth Béla - Gergely Ferenc - Mészáros Károly - Nagy Dániel: Az erdőtűzkárok megelőzése. Védelem - Katasztrófa- Tűz- és Polgári Védelmi Szemle 11 : 2 pp. 6-10. , 5 p. (2004) http://www.vedelem.hu/letoltes/ujsag/v200402.pdf?9 (Letöltés ideje: 2019.09.15.)

Nyugat-Magyarországi Egyetem: Erdőtűz megelőzési intézkedések erdővédelmi, tűzterjedési és ökonómiai paramétereinek kidolgozása. Sopron: Nyugat - Magyarországi

Egyetem, Erdőmérnöki Kar, Erdőművelési és Erdővédelmi Intézet, 2013.

http://docplayer.hu/9761708-Erdotuzek-megelozesi-es-oltastechnologiai-lehetosegeinekvizsgalata.html (Letöltés ideje: 2017.10.09.)

Debreceni Péter – Bodnár László – Pellérdi Rezső: Az erdőtűz kockázatának csökkentési

lehetőségei Magyarországon. Védelem Tudomány Katasztrófavédelmi Online tudományos

Folyóirat, 2 2 (2017) http://www.vedelemtudomany.hu/articles/01-debreceni-bodnar-pellerdi.pdf (Letöltés ideje: 2017.10.08.)

Bodnár László – Komjáthy László: Erdőtűz megelőzési módszerek erdészeti megoldásai Hadmérnök, 13: 2 (2018), pp. 117-125. ,http://www.hadmernok.hu/182_09_bodnar.pdf (Letöltés ideje: 2020. 07.15.)

Szabó-Tóth Kinga – Havasi Virág – Urbán Anna – Mihályi Helga: Az erdőtüzek szociológiai vizsgálata Borsod-Abaúj-Zemplén megyében. Empirikus kutatások és elemzések. Miskolc: Miskolci Egyetem Szociológiai Intézet, 2012.

Bodnár László: Az erdőtüzek oltóvízszállítási hatékonyságának növelése mesterséges víznyerőhelyek segítségével In: Hausner, Gábor (szerk.) Szemelvények a katonai műszaki tudományok eredményeiből II. Budapest, Magyarország : Ludovika Egyetemi Kiadó (2021) 347 p. pp. 27-44., 18 p. https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/16208/905_KDMI_II_hallgatoi_tanulmanykotet.pdf#page=28 (Letöltés ideje: 2022.05.02.)

Bodnár László: Az erdőtüzek oltásának hatékonyságát növelő módszerek kutatása és fejlesztése. Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katonai Műszaki Doktori Iskola, Budapest. 2021.https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/16454/bodnar_laszlo_doktori_ertekezes.pdf?sequence=1 (Letöltés ideje: 2021. 12.10.)

Bodnár László: Lakott területet érintő erdőtüzek vizsgálata, és a védekezés egyes lehetőségei Hadmérnök, 15 .1. (2020), pp. 45-61. https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/609 (Letöltés ideje: 2021.

10.)

Bányai Tamás - Pántya Péter: Településeken kívül eső lakott ingatlanok tűzoltói beavatkozásainak sajátosságai egy konkrét eset elemzésével, Hadmérnök 15. 2. (2020), pp. 79-91., https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/hadmernok/article/view/803/3916 (Letöltés ideje: 2022.01.05.)

Gyapjas János: Térinformatikai döntéstámogatás erdőtüzeknél, erdőtűz megelőzési tapasztalatok, fejlesztési javaslatok, Védelem Online: Tűz- És Katasztrófavédelmi Szakkönyvtár 2020 pp. 1-11. , 11 p. (2020) http://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/891-terinformatikai-dontestamogatas-erdotuzeknel-%E2%80%93-megelozesi-tapasztalatok-fejlesztesi-javaslatok.pdf (Letöltés ideje: 2021. 01.10.)

Kittka Gergely - Huszár Tibor - Kovács Ferenc: Erdőtűzvédelmi térinformatikai adatbázis. Védelem Katasztrófavédelmi Szemle 2015 : 3 pp. 8-10. , 3 p. (2015) http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/14153/7/v201503.pdf (Letöltés ideje: 2121. 01.10.)

Kuti Rajmund: Vegetációtüzek környezeti elemekre gyakorolt hatásai, előtérben a talajban bekövetkező változások In: Földi, László; Hegedűs, Hajnalka (szerk.) Éghajlatváltozás okozta kihívások és lehetséges válaszok Budapest, Magyarország: Ludovika Egyetemi Kiadó (2020) 335 p. pp. 125-140. Paper: https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/15313/833_Eghajlatvaltozas.pdf;jsessionid=E0758F6FEEBAAC1A7E736C9A8E086D53?sequence=1 , 16 p. (Letöltés ideje: 2121. 01.10.)

Restás Ágoston: Az erdőtüzek intenzitásának változása a globális klímaváltozás hatására In: Földi, László; Hegedűs, Hajnalka (szerk.) Éghajlatváltozás okozta kihívások és lehetséges válaszok Budapest, Magyarország : Ludovika Egyetemi Kiadó (2020) 335 p. pp. 91-106. , 16 p.

https://nkerepo.uni-nke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/15313/833_Eghajlatvaltozas.pdf;jsessionid=E0758

F6FEEBAAC1A7E736C9A8E086D53?sequence=1 (Letöltés ideje: 2020.05.03.)

Pataki Noémi: Erdőtüzek környezeti kockázata. Diplomamunka. Budapest: Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Környezetgazdaságtan Tanszék, 2010. http://www.vedelem.hu/letoltes/anyagok/585-erdotuzek-kornyezeti-kockazata.pdf (A letöltés ideje: 2017.03.08.)

Kovács Mária Zsófia: Erdőtűz-indexek alkalmazhatóságának vizsgálata. Diplomamunka. Budapest: Eötvös Lóránd Tudomány Egyetem, 2010.

Németh Ákos – Nagy Dániel – Szalai Sándor – Debreceni Péter: Meteorológiai és geoinformációs módszerek alkalmazása az erdőtűz megelőzésében. In. MÁTYÁS CS., VIG P. (szerk.), V. Erdő és Klíma Konferencia. Mátrafüred: Nyugat-magyarországi Egyetem, 2007, 162-170. (ISBN:978-963-9364-88-2)

Bodnár László: Erdőtűz megelőzés korszerű módszer segítségével Hadmérnök 12 . 1. (2017), pp. 59-69. , 11 p. http://www.hadmernok.hu/170k_05_bodnar.pdf (Letöltés ideje: 2018. 02.10.)

Mika Sándor - Szalai Sándor: Az új évezred környezeti kockázatai I.: Erdőtüzek. Védelem - Katasztrófa- Tűz- és Polgári Védelmi Szemle, (2002), IX. évfolyam (6) 25-29. oldal http://www.vedelem.hu/letoltes/ujsag/v200206.pdf?14 (Letöltés ideje: 2019.09.15.)

Debreceni Péter - Pántya Péter: A fokozottan tűzveszélyes időszakok meghatározásának lehetőségei Műszaki Katonai Közlöny, 29. 1. (2019), pp. 243-260. https://folyoirat.ludovika.hu/index.php/mkk/article/view/153 (Letöltés ideje: 2019. 12.30.)

Teknős László: A lakosság szélsőséges időjárási eseményekre történő felkészítésének lehetőségei Magyarországon I. Bolyai Szemle 2017/3. szám 137-155. https://www.uni-nke.hu/document/uni-nke-hu/Bolyai_Szemle_2017_03_.pdf (Letöltés ideje: 2019. 12.30.)

Megjelent
2023-12-07
Hogyan kell idézni
DebreceniP. (2023). Az erdőtűz megelőzés hazai tudományos szakirodalmának áttekintése. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 7(2), 40-64. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13612
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek