Tűzoltói beavatkozások veszélyforrásai és munkabiztonsága

Kulcsszavak: munkavédelem, veszélyforrás, baleset, biztonság növelése

Absztrakt

A polgári munkavégzés és a tűzoltói beavatkozások egyes veszélyforrásai, valamint a munkabalesetek következményei között párhuzamot lehet vonni. A legnagyobb különbség a munkakörnyezet kialakításában mutatkozik. Amíg civil tevékenység során a munkakörnyezet kialakításának számos munkabiztonsági szempontja van, addig a tűzoltói beavatkozások kárhelyszínén erre kevés lehetőség adódik. A cikkben a szerzők bemutatják a munkavégzés általános veszélyforrásait, a munkabalesetek hatásait és azok prognosztizálhatóságát, valamint azt, hogy a tűzoltók hogyan tudnak felkészülni ezek kivédésére, a baleset megelőzése érdekében.

Hivatkozások

Restás Ágoston: Pszichológia a tűz frontvonalában. Védelem Tudomány, I. 3. (2016), 46-56.o.

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságokról.

Bérczi László: Az extrém körülmények közötti tűzoltói beavatkozások biztonságát növelő eszközrendszer fejlesztések az integrált katasztrófavédelem rendszerében. NKE KatonaiMűszaki Doktori Iskola. Budapest: 2014. 181 o.

Az 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről.

Kövér Tamás: Segédlet a munkavédelem tantárgyhoz. https://docplayer.hu/628941-Segedlet-a-munkavedelem-tantargyhoz.html Letöltés ideje: 2021.06.28.

Nesztinger Péter: A munkavédelem gazdasági hatásai, a munkavédelem megtérülő befektetés című prezentáció. Nemzetgazdasági Minisztérium; Budapest; 2016.

Központi Statisztikai Hivatal: A 15-64 éves népesség gazdasági aktivitásai nemenként.

Tájékoztató a munkabalesetek alakulásáról a feldolgozott munkabaleseti jegyzőkönyvek alapján 2019. év. Innovációs és Technológiai Minisztérium; 2020. – 100 főre kerekítve.

Katasztrófavédelmi Adatszolgáltató Program – Adatlapok lekérdezése – Statisztikák – TMMJ Adatlapok; BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság – beavatkozások száma 100-as értékrendre kerekítve (a szerző saját szerkesztése).

Solymosi János: A munkavédelmi szempontból veszélyes munkahely, munkaeszköz, technológia vizsgálata. PhD értekezés. Óbudai Egyetem. Budapest: 2019.

A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 64/2016. számú Intézkedése a hivatásos katasztrófavédelmi szervek Humán Szabályzatáról.

Pántya Péter: Lehetőségek a katasztrófavédelmi, tűzoltói beavatkozó biztonság növelésére. In: Pokorádi László: Műszaki tudomány az Észak-kelet magyarországi régióban. Debreceni Akadémiai Bizottság Műszaki Szakbizottsága. Debrecen: 2014. 214-222.o

Ruzsa Dóra: Beavatkozó állományú tűzoltókat érintő munkahelyi stresszmodellek és pszichoszociális kockázati tényezők. Hadmérnök, XIII. 1. (2018.), 360-367. o.

BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 41/2020. számú Intézkedése a hivatásos tűzoltóság készenléti gépjárművein, valamint a hivatásos tűzoltóság laktanyáiban készenlétben tartott szakfelszerelésekről és az egyéni védőeszközökről.

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal: A Tűzoltó II. megnevezésű részszakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye. https://www.nive.hu/Downloads/Szakkepzesi_dokumentumok/ Letöltés ideje: 2021.03.11.

Rácz Sándor: Tűzoltók kiképzésének fejlesztési lehetőségei. Védelem Tudomány; III. 4. (2018), 182-199.o.

A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 53/2018. számú Intézkedése a hivatásos tűzoltóságokon készenléti jellegű szolgálatot ellátó tűzoltó állomány napi továbbképzésének, valamint a tűzoltósági szakterület által tartandó gyakorlatok rendszerének szabályairól.

Bodnár László – Komjáthy László: Erdőtűzoltás támogatása műszaki megoldásokkal. Hadmérnök, XIII. 3. (2018), 102-110.o.

Restás Ágoston: Decision making method in emergency. Pro Publico Bono: Magyar Közigazgatás, 3. (2014), 126-136.o

Szegény György: A munkahelyi stressz következményeinek optimalizálása a munkahelyi képzési rendszerben. Veszprém; 2009. https://docplayer.hu/5766339-Szegenygyorgy-a-munkahelyi-stressz-kovetkezmenyeinek-optimalizalasa-a-munkahelyi-kepzesi-rendszerben.html (Letöltés ideje: 2020.11.21.)

A 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól.

A BM országos katasztrófavédelmi főigazgató 6/2016. (I. 24.) BM OKF utasítása a Tűzoltás-taktikai Szabályzat és a Műszaki Mentési Szabályzat kiadásáról.

Megjelent
2023-12-07
Hogyan kell idézni
HuszkaZ., RáczS., & BodnárL. (2023). Tűzoltói beavatkozások veszélyforrásai és munkabiztonsága. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 7(2), 26-39. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13611
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek