Az iparbiztonság növelését szolgáló megelőzési-,felkészülési és baleset-elhárítási eljárások, eszközök és módszerek - a védelmi terv gyakorlatok hiányosságai

Kulcsszavak: iparbiztonság, veszélyes üzem, Seveso III Irányelv, jogszabályváltozás, védelmi terv gyakorlat

Absztrakt

A Seveso III Irányelvvel1 bevezetett jogszabályváltozások hatással voltak a veszélyes anyagokkal foglalkozó üzemek körére és számára, ezzel együtt mind az üzemeltetők, mind pedig az engedélyezést és felügyeletet ellátó hatóság tevékenységére. A hazai jogszabályok egyes esetekben a nemzetközinél szigorúbb előírásokat is tartalmaznak, adódnak azonban átgondolást igénylő gyenge pontok is. A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésben előtérbe került a megelőzés fontossága. A védekezést szolgáló eljárások, eszközök és módszerek közül a megelőzést, az eseményekre való felkészülést szolgálja a védelmi tervezés, illetve az ezzel kapcsolatos gyakorlatok, végrehajtása, illetve a hatóság általi ellenőrzése annak érdekében, hogy az esetleges hiányosságok megszüntetésre kerüljenek.

Hivatkozások

A 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

A 219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/18/EU IRÁNYELVE a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről (2012. július 4.)

Szendi Rebeka: A Seveso III. Irányelv magyarországi adaptálásának várható hatásai a veszélyes üzemekre és a hatóság feladataira – I. Rész – az irányelv fő változásai, Hadtudományi Szemle ISSN 2060-0437, 2014/1. szám (március) pp. 211-217.

Szendi Rebeka: A Seveso III. Irányelv magyarországi adaptálásának várható hatásai a veszélyes üzemekre és a hatóság feladataira – II. Rész – a módosítások várható hatásai, Hadtudományi Szemle ISSN 2060-0437, 2014/2. szám (június) pp. 199-209.

BM OKF honlap üzemtérkép 2013. 11. 10. (letöltés ideje: 2013. 11. 10.),

http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=iparbiztonsag_terkep

Dr. Vass Gyula: Veszélyes üzemi alapismeretek, Előadás, Vecsés, 2019. november 18., https://docplayer.hu/196386677-Veszelyes-uzemi-alapismeretek.html letöltés ideje: 2022.

16.

Dr. Kátai-Urbán Lajos, Dr. Vass Gyula: Kézikönyv Veszélyes üzemek, tevékenységek és technológia az iparban, Kézikönyv, Budapest, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Katasztrófavédelmi Intézet, 2014., ISBN 9786155491740, p. 10.

Laczkó Levente tű. őrnagy: Belső védelmi terv és a súlyos káresemény elhárítási terv gyakorlatok tapasztalatai előadás, Balatonföldvár, 2019.

Megjelent
2023-12-05
Hogyan kell idézni
SzendiR. (2023). Az iparbiztonság növelését szolgáló megelőzési-,felkészülési és baleset-elhárítási eljárások, eszközök és módszerek - a védelmi terv gyakorlatok hiányosságai. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 7(4), 160-178. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13572
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek