Túlnyomásos füstmentes lépcsőházak légtechnikai méréseinek tapasztalatai I. rész

Kulcsszavak: füstmentes lépcsőházak, differenciálnyomás-mérés, PDS, légtechnikai rendszerek

Absztrakt

A túlnyomásos füstmentes lépcsőházak létesítésének szabályozása hazánkban már több, mint négy évtizedes múltra tekint vissza. Ezen időszak alatt számos – eltérő követelményrendszer szerint létesült – füstmentes lépcsőház került megtervezésre és megvalósításra. Ezen terekbe a füst és mérgező égésgázok behatolása a részükre létesített gépi szellőzőberendezések működtetésekor korlátozott, ennél fogva szerepük az épületek kiürítése, valamint a tűzoltói beavatkozás során kiemelt jelentőségű. Ahhoz, hogy egy meglévő füstmentes  lépcsőház légellátó rendszerének megfelelősége megítélhető legyen számos tényező figyelembe vétele szükséges. Jelen cikksorozat célja az elmúlt hét év mérési tapasztalatainak feldolgozásával rávilágítani azokra a kritikus pontokra, melyek a lépcsőházi füstmentesítő rendszerek hatékonyságát szignifikánsan befolyásolják, továbbá felvázolni azokat a kutatási irányokat, melyek a meglévő rendszerek hatékonyságának fokozására szolgálhatnak.

Hivatkozások

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv. Kiürítés. TvMI 2.5:2022.06.13.

Bérczi László, Badonszki Csaba. A tűzvédelmi tervezés fő tartópillérei a tűzvédelmi műszaki irányelvek.

Tűzvédelmi Műszaki Irányelv. Hő és füst elleni védelem. TvMI 3.4:2022.06.13.

Bérczi László. Tűzvédelmi műszaki irányelv szerepe a hő és füst elleni védelemben.

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról

Lay, S. Pressurization systems do not work and present a risk to life safety. Case Stud. Fire Saf. 2014, 1, 13–17.

MSZ EN 12599:2013 Épületek szellőztetése. Vizsgálati és mérési módszerek beszerelt szellőztetési és légkondicionálási rendszerek átvételéhez

MSZ EN 12101-13:2022 Füst- és hőszabályozó rendszerek. 13. rész: Nyomáskülönbség elvén működő rendszerek (PDS). Tervezési és számítási módszerek, átvételi vizsgálat, rutinvizsgálat és karbantartás

ISO 3534-1 Statistics – Vocabulary and symbols – Part 1: General statistical terms and terms used in probability

MSZ 9386:1993 Ajtók műszaki követelményei

Recknagel-Sprenger-Schramek. Fűtés- és Klímatechnika 2000, I. kötet, Dialóg Campus Kiadó, Budapest-Pécs, 2000 ISBN 963 9123 56 0 ö HU ISSN 1417 7986

Megjelent
2023-12-04
Hogyan kell idézni
MihályI. (2023). Túlnyomásos füstmentes lépcsőházak légtechnikai méréseinek tapasztalatai I. rész. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 7(4), 69-93. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13545
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek