Egészségügyi létfontosságú rendszerelemek komplex üzemeltetői biztonsága, különös tekintettel az iparbiztonsági feladatok ellátására

Kulcsszavak: létfontosságú rendszerelem, kritikus infrastruktúra védelem, egészségügy, fekvőbeteg ellátás, üzemeltetői biztonság, üzletmenet-folytonosság, kockázatértékelés

Absztrakt

Hazánkban 2016-ban kezdődött meg az egészségügyi ágazatban, azon belül is fekvőbetegellátás alágazatban a létfontosságú rendszerelemek azonosítása és kijelölése. A létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló törvény, illetve végrehajtási rendelete a kijelölt rendszerelemek üzemeltetői számára Üzemeltetői Biztonsági Terv készítését írják elő. A 2020-ban történt felülvizsgálatok során új típusú tervezési és kockázatértékelési módszertan került kiadásra. Az üzemeltetői biztonsági tervezéshez a
nemzetközi gyakorlatban bevált, az üzletmenet-folytonossági menedzsment rendszerek tervezését leíró, ISO 22301 sz. szabvány alkalmazása azonban hazánkban nem jellemző ezen a területen. Az egészségügyi igazgatásban a profitorientált, így a „termelés” és a „profit”
fenntartására fókuszáló szemléletmód gyakorlati alkalmazása nem megszokott, a profit és a termelés fogalma nehezen értelmezhető. A tanulmány az üzletmenet-folytonossági menedzsment rendszerek közegészségügyben történő alkalmazási lehetőségeit vizsgálja.

Hivatkozások

ISO 22313:2020, ix. p.

Dr. Major László: A katasztrófa-készenlét, a reagálás és a beavatkozásbiztonság egészségügyi alapjai. Budapest, Semmelweis Kiadó, 2019. 66. p.

Decree 246/2015. (IX. 8.) of Government on the identification, designation and protection of essential healthcare systems and facilities

Dr. Major László: A katasztrófa-készenlét, a reagálás és a beavatkozásbiztonság egészségügyi alapjai. Budapest, Semmelweis Kiadó, 2019. 66. p.

Brenda D. Phillips, Mark Landahl: Business Continuity Planning: Increasing Workplace Resilience to Disasters. Oxford, Elsevier, 2021.

ISO 22301:2020, 20 p.

Eugen Tucker: Business Continuity from Preparedness to Recovery. Oxford, Elsevier, 2021. 70.

ISO/TS 22317:2015 Annex C 20 p.

Dr. Kátai-Urbán, Lajos, Mészáros, István, Dr. Vass, Gyula: Iparbiztonság, válsághelyzeti tervezés in: Dr. Major László: A katasztrófa-készenlét, a reagálás és a beavatkozásbiztonság egészségügyi alapjai. Budapest, Semmelweis Kiadó, 2019. 68-69. p.

Instructions for completing the risk analysis, Ministry of Interior NDGDM, 2021.

Katina, Polinpapilinho & Pinto, C Ariel & Bradley, Joseph & Hester, Patrick: Interdependency-Induced Risk with Applications to Healthcare. International Journal of Critical Infrastructure Protection. 2014. 7. 10.1016/j.ijcip.2014.01.005.

ISO 22313:2020 40 p.

Megjelent
2023-11-30
Hogyan kell idézni
MészárosI. (2023). Egészségügyi létfontosságú rendszerelemek komplex üzemeltetői biztonsága, különös tekintettel az iparbiztonsági feladatok ellátására. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 8(1), 86-109. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13526
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek