Túlnyomásos füstmentes lépcsőházak légtechnikai méréseinek tapasztalatai II.

Kulcsszavak: füstmentes lépcsőházak, differenciálnyomás-mérés, PDS, légtechnikai rendszerek

Absztrakt

A túlnyomásos füstmentes lépcsőházak létesítésének szabályozása hazánkban már több, mint négy évtizedes múltra tekint vissza. Ezen időszak alatt számos – eltérő követelményrendszer szerint létesült – füstmentes lépcsőház került megtervezésre és megvalósításra. Ezen terekbe a füst és mérgező égésgázok behatolása a részükre létesített gépi szellőzőberendezések működtetésekor korlátozott, ennél fogva szerepük az épületek kiürítése, valamint a tűzoltói beavatkozás során kiemelt jelentőségű. Ahhoz, hogy egy meglévő füstmentes lépcsőház légellátó rendszerének megfelelősége megítélhető legyen, számos tényező figyelembevétele szükséges. Jelen cikksorozat célja az elmúlt hét év mérési tapasztalatainak feldolgozásával rávilágítani azokra a kritikus pontokra, melyek a lépcsőházi füstmentesítő rendszerek hatékonyságát szignifikánsan befolyásolják, továbbá felvázolni azokat a kutatási irányokat, melyek a meglévő rendszerek hatékonyságának fokozására szolgálhatnak.

Hivatkozások

ME-04–132–84 Füstmentes lépcsőházak követelményei. Építésügyi Szabványosítási Központ, 1984. december 1.

A 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról

A 28/2011. (IX. 6.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

A 30/2019. (VII. 26.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet módosításáról

Bérczi László, „Tűzvédelmi műszaki irányelv szerepe a hő és füst elleni védelemben”, Véd. Tud., köt. 6, sz. 3, o. 32–42, ápr. 2021.

TvMI 3.4:2022.06.13. Hő és füst elleni védelem Tűzvédelmi Műszaki Irányelv. 2022.

TvMI 12.5:2022.06.13. Ellenőrzés, felülvzsgálat és karbantartásTűzvédelmi Műszaki Irányelv. 2022.

S. Lay, „Pressurization systems do not work & present a risk to life safety”, Case Stud. Fire Saf., köt. 1, o. 13–17, márc. 2014, doi: 10.1016/j.csfs.2013.12.001.

M. Fryda, D. Brzezińska, és M. Dziubiński, „High rise buildings stairwells pressure differential systems tests and improvement solutions”, Build. Serv. Eng. Res. Technol., köt. 42, sz. 1, o. 112–124, jan. 2021, doi: 10.1177/0143624420964313.

Megjelent
2023-11-30
Hogyan kell idézni
MihályI., & BércziL. (2023). Túlnyomásos füstmentes lépcsőházak légtechnikai méréseinek tapasztalatai II. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 8(1), 47-64. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13524
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek