A magyar villamosenergia-rendszert érintő haváriaesemények menedzselése

Kulcsszavak: villamosenergia, katasztrófa, havária, nemzetközi együttműködés

Absztrakt

A médiában megjelenő és sokszor hatásvadász hírek mellet fontos tisztában lenni, hogy valójában hol tart és mennyire felkészült a magyar villamosenergia-rendszer a krízis helyzetek megoldásában. Miként működnek együtt a magyar és a nemzetközi szervek ezen a területen. Milyen elvek mentén dolgoznak együtt a szakemberek a közös katasztrófa elhárítási forgatókönyveken. Mit tesznek meg a szakemberek azért, hogy a villamosenergia-ellátást érintő katasztrófák megelőzhetők legyenek, vagy ha már bekövetkezett a katasztrófa, akkor azok minimális kárral járjanak.

Hivatkozások

Magda Róbert - Bozsik Norbert - Meyer, Natanya: An evaluation of gross inland energy consumption of six Central European countries. Journal of Eastern European and Central Asian Research 6:2 pp. 270-281. (2019)

https://www.ieeca.org/journal/index.php/JEECAR/article/view/291 (letöltés ideje: 2022.12.16.)

Jeruska József - Szakál Béla - Lévai Zoltán: Termék távvezeték veszélyhelyzet-kezelési gyakorlatok vizsgálata II., Védelem Tudomány, V. évf. 3. sz. - 2020. július

Kölbel, Lena - Kölbel, Thomas - Schlagermann, Pascal - Angelino, Luca & Dumas, Philippe. (2013). Report of GeoElec project: Deliverable 2.4 Technical Report on Grid Access…

https://www.researchgate.net/publication/341625987_Report_of_GeoElec_project_Deliverabl

e_24_Technical_Report_on_Grid_Access (letöltés ideje: 2022.12.11.)

Göcsei Gábor: Üzemlátogatás a MAVIR ZRt. Hálózati Üzemirányító Központjában és Diszpécseri Tréning Szimulátorában, Energetikai Szakkollégium

https://www.eszk.org/attachments/v51/besz/mavir_beszamolo.pdf (letöltés ideje: 2022.12.11.)

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.: Informacje o ENTSO-E https://www.pse.pl/wspolpraca-miedzynarodowa/informacje-o-entsoe (letöltés ideje: 2022.11.14.)

MVM: Integrált jelentés 2020. https://mvm.hu/-

/media/MVMHu/Documents/Media/Mediatartalmak/Jelentesek/EvesJelentes2020/MVMIntegralt-jelentes-2020.pdf (letöltés ideje: 2022.11.15.)

Meyer, Natanya - Magda Robert - Bozsik Norbert: The role of renewable energies in the new EU member states. Journal of Eastern European and Central Asian Research 8:1 pp. 18-25. (2021) https://ieeca.org/journal/index.php/JEECAR/article/view/536 (letöltés ideje: 2022.12.14.)

Faragó Tibor: A párizsi klímatárgyalások eredményei, Magyar Energetika, 2016: (1) pp. 8-12.

EUR-Lex: A villamosenergia-ágazati kockázatokra való felkészülés /összefoglaló/, 2019., https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/HTML/?uri=LEGISSUM:4404052&from=HU (letöltés ideje: 2022.11.11.)

MEKH: Villamosenergia kockázati készültségi terv, 2022, http://www.mekh.hu/villamos-energia-kockazati-keszultsegi-terv (letöltés ideje: 2022.11.14.)

Portfolió: Mi van, ha egy kibertámadás, vagy óriásvihar miatt összeomlik a magyar villamosenergia rendszer? - Egy új terv ezekre is gondolt, 2022. január 4.

https://www.portfolio.hu/gazdasag/20220104/mi-van-ha-egy-kibertamadas-vagy-oriasviharmiatt-osszeomlik-a-magyar-villamosenergia-rendszer-egy-uj-terv-ezekre-is-gondolt-519394 (letöltés ideje: 2022.11.09.)

MEKH: Kockázati készültségi terv, A kockázati készültségi rendelet 10. cikke szerint került kidolgozásra, Végleges verzió: 2022.01.04. http://www.mekh.hu/download/9/1c/01000/HU_kockazati_keszultsegi_terv_v%C3%A9glege

s_2022%20janu%C3%A1r.pdf (letöltés ideje: 2022.11.05.)

Zerényi József: Rendszer-üzemzavarok és az üzemzavarokhoz vezető helyzetek elemzésének eszközei, módszerei, Energetikai Szakkollégium, 2002. https://www.eszk.org/attachments/l211/besz/black_out_beszamolo.pdf

(letöltés ideje: 2022.11.07.)

Berek Lajos - Vass Attila: Gázturbinás erőműi objektum védelme, Hadmérnök, X. évf. 2. sz. - 2014. június

Seo, Gab-Su: Black Start, NREL, 2022. https://www.nrel.gov/grid/black-start.html (letöltés ideje: 2022.12.05.)

Kovács Gábor - Tárczy Péter: A nagyfeszültségű átviteli hálózat klímaváltozással kapcsolatos kockázatainak felmérése és menedzselése, 44. Meteorológiai Tudományos Napok, Budapest, 2018. november 22-23. https://www.met.hu/doc/rendezvenyek/metnapok-2018/19-Kovacs-Tarczy.pdf (letöltés ideje: 2022. 12. 21.)

Kindert Judit (szerk.): Szélsőséges időjárási jelenségek Európában és hatásuk a nemzeti, valamint az uniós alkalmazkodási stratégiákra, EASAC 22. sz. szakpolitikai jelentés, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 2014.

https://easac.eu/fileadmin/PDF_s/reports_statements/Extreme_Weather/Extreme_Weather_Hungarian.pdf (letöltés ideje: 2022.12.05.)

Owens, Christopher: The Blackout report, 2019, https://www.theblackoutreport.co.uk/wp-content/uploads/2023/01/blackout_report.pdf (letöltés ideje: 2023.01.05.)

Takács István: Termelés és értékesítés elemzése: Minőség-, minőségköltség elemzése, Gazdasági elemzés /Elméleti jegyzet/, Debrecen, 2013, 78-94. ISBN 978-615-5183-69-0

Vass Attila - Maros Dóra - Berek Lajos: Veszélyhelyzeti infokommunikáció az energetikai black out alatt, Bolyai szemle 2015/2

Chris Owens: The Blackout report, Biggest Blackouts In History: Italy 2003, https://www.theblackoutreport.co.uk/2021/09/28/italy-blackout-2003/ (letöltés ideje: 2023.01.05.)

PoputaionStat, https://populationstat.com/ (letöltés ideje: 2022.12.01.)

Hárfás Zsolt: A kapacitáshiány és megújulók, Villanyszerelők Lapja, 2021. 5. szám

Aszódi Attila (szerk.), Rendszerbomlás január 8-án, Magyar Energetika, 2021/1. sz.

JOGI HIVATKOZÁSOK

A 2007. évi LXXXVI. törvény, 3. §., 51.,

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0700086.tv (letöltés ideje: 2022.12.05.)

A 2005/89/EK rendelet, https://jogkodex.hu/doc/8357996 (letöltés ideje: 2022.12.05.)

A 2019/941 Európai Parlament és EU Tanács rendelete, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R0941&from=EL (letöltés ideje: 2022.12.05.)

A 2017/1485 EU Bizottság, EU rendelete, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/HU/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1485&from=NL (letöltés ideje: 2022.12.05.)

Megjelent
2023-11-29
Hogyan kell idézni
BozsikN. (2023). A magyar villamosenergia-rendszert érintő haváriaesemények menedzselése. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 8(2), 65-86. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13515
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek