A hazai sugárvédelmi felügyeleti tevékenység változásai

Kulcsszavak: sugárvédelem, szabályozás, radioaktív hulladék

Absztrakt

A hazai hatósági rendszer a radioaktív hulladékok, valamint a sugárvédelem területén folyamatos változásban volt. Ennek okai szerteágazóak voltak az elmúlt időszakban. Jelenleg egy állandósulni látszó rendszer alakult ki, ahol az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) szerepe megnövekedett az atomenergia békés célú felhasználásának felügyelete tekintetében. Többek között az OAH lett a fő engedélyező és felügyeleti hatóság a fizikai védelem, a radioaktív hulladék tárolók, a sugárvédelem és a radioaktív hulladékok területén is. Mindeközben a meglévő jelentős számú hazai nukleáris létesítmény mellett az atomerőművi blokkok bővítését tervezzük, ezért a sikeres felkészüléshez és védekezéshez elengedhetetlen a nukleáris biztonság és védettség kutatási-fejlesztési eredményeinek az időszakos értékelése. A cikkünkben bemutatjuk, hogy az elmúlt években a hazai szabályozásban milyen fontosabb eredmények történtek, melyek nem csupán a fontosabb kutatási-fejlesztési és felhasználói eredményeket veszik figyelembe, de a hosszú évek során kialakult hatósági rendszerhez is igyekeznek igazodni.

Hivatkozások

Act CXVI of 1996 on Atomic Energy

Rónaky József - Solymosi József. Elemzés a hazai sugárvédelmi, biztosítéki, nukleáris biztonsági, és nukleáris veszélyhelyzeti felkészülési jogkörök egyesítéséről. (2007) HADMÉRNÖK II. 1.

Government Decree 155/2014. (VI.30.) on the safety requirements for facilities ensuring interim storage or final disposal of radioactive wastes and the corresponding authority activities

Home page of Hungarian Atomic Energy Authority. URL: http://www.oah.hu/web/v3/HAEAportal.nsf/web?openagent (downloaded: 12.01.2021.)

Decree 47/2003 (VIII. 8.) ESZCSM of the Minister of Health, Social and Family Affairs on certain issues of interim storage and final disposal of radioactive wastes, and on certain radiohygiene issues of naturally occurring radioactive materials concentrating during industrial activity (downloaded: 12.01.2021.)

Ministerial Decree 23/1997 NM on the determination of the concentration and level of extension activity of radionuclides (downloaded: 12.01.2021.)

MSZ 14344-1: 2004. Radioactive waste. Definitions and Classification. (2004) [8] Government. Decree 487/2015. (XII. 30.) on the protection against ionizing radiation and the corresponding licensing, reporting (notification) and inspection system (downloaded:12.01.2021.)

Government Decree 190/2011. (IX. 19.) on physical protection requirements for various applications of atomic energy, and on the corresponding system of licensing, reporting and inspection (downloaded: 12.01.2021.)

Ministerial Decree 16/2000 (VI. 8.) EüM of the Minister of Health on the Implementation of Certain Provisions of the Act CXVI of 1996 on Atomic Energy (downloaded: 12.01.2021.)

COUNCIL DIRECTIVE 2013/59/EURATOM laying down basic safety standards for protection against the dangers arising from exposure to ionizing radiation, and repealing Directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom and 2003/122/Euratom (downloaded: 12.01.2021.)

Sebestyén Zsolt - Laczkó Balázs - Ötvös Nándor - Petőfi Gábor - Tomka Péter. Nukleáris létesítményekre vonatkozó sugárvédelmi követelmények korszerűsítése. Sugárvédelem, X. 1. (2017) pp. 1-43.

Govt. Decree 118/2011. (VII. 11.) on the nuclear safety requirements of nuclear facilities and on related regulatory activities (downloaded: 12.01.2021.)

Govt. decree 28/2018. (II.28.) on the modification of the Govt. Decree 118/2011 (VII. 11.) on the nuclear safety requirements of nuclear facilities and on related regulatory activities and the Govt. Decree 155/2014. (VI. 30.) on the safety requirements for facilities ensuring interim storage or final disposal of radioactive wastes and the corresponding authority activities (downloaded: 12.01.2021.)

Megjelent
2023-11-29
Hogyan kell idézni
SebestyénZ., Kátai-UrbánL., & VassG. (2023). A hazai sugárvédelmi felügyeleti tevékenység változásai. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 6(2), 121-136. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13486
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek