A beavatkozói tűzoltói állomány kompetencia alapú fizikai állapotfelmérése

Kulcsszavak: tűzoltók fizikai állapotfelmérése, tűzoltók fiziológiai paraméterei, oxigén felvevő képesség, metabolikus egység

Absztrakt

A tűzoltói hivatás a világ minden társadalmában a legelismertebb tevékenység, amelyben a pszichikai, fizikai tulajdonságok kiemelkedő szintje és együttes megléte teszi alkalmassá az egyént a tűzoltói munkára. A tűzoltók fizikai állapotának, kondícionális képességeinek vizsgálata, felmérése, valamit az eredmények értékelése alapján a képességfejlesztő módszerek kidolgozása, végrehajtása több mint húsz éve jelen van a magyar gyakorlatban. A tűzoltók kondícionális képességének mérésének célja, hogy meghatározzuk az egyén munkavégző képességét.

Hivatkozások

Báthori B. (1994): A testnevelés elmélete és módszertana. Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest.

Dubecz, J. (2009). Általános edzéselmélet és módszertan. Budapest: Rectus Kft.

Varga József dr., A munkaterhelés és igénybevétel meghatározás lehetséges módszerei Fodor József Országos Közegészségügyi Központ Országos Munkahigiénés és Foglalkozásegészségügyi Intézete, 2003.

NÁDORI László, DERZSY Béla, FÁBIÁN Gyula, OZSVÁTH Károly, RIGLER Endre,ZSIDEGH Miklós: Sportképességek mérése. Budapest: Magyar Testnevelési Egyetem, 1989.-ISBN 963 253 831 5.

Petridis Leonidas: A sportteljesítmény fizikai összetevőinek diagnosztikája (2015) Campus Kiadó, Debrecen ISBN 978-963-473-898-5

Megjelent
2023-11-27
Hogyan kell idézni
KanyóF., & Vásárhelyi-NagyI. (2023). A beavatkozói tűzoltói állomány kompetencia alapú fizikai állapotfelmérése. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 6(1), 204-217. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13455
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek