A vízügyi ágazati továbbképzés kialakítása és működtetése III.

Kulcsszavak: kompetenciaközpontúság, online képzés, vezetőképzés, vízpolitika, jövőkép

Absztrakt

A sorozatunk utolsó cikkében a továbbképzéssel kapcsolatos tapasztalatokra reflektálva jelölünk ki további fejlesztési irányokat. A vízpolitika stratégiai jelentőségét ültetjük át a képzésfejlesztés területére, meghatározva a legfőbb célokat, a kompetenciaközpontúság és digitalizáltság jegyében.

Hivatkozások

A 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700391.KOR

(A letöltés ideje: 2020.09.01.)

https://kti.uni-nke.hu/szervezet/organogram (letöltés ideje: 2020. 09.01.)

Adele B. Lynn - Janele R. Lynn: Érzelmi intelligencia gyakorlógyűjtemény. Z-Press Kiadó. 1-3.,13.

https://ovf.bmkszf.hu/#!ktk-programs (letöltés ideje: 2020.10.01.)

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/environment/water/ihp/about-ihp/ (letöltés ideje: 2020. 09. 04.)

https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/13477/Vizgazdalkodas.pdf?sequence=1 (letöltés

ideje: 2020.10.03.)

https://nkerepo.uninke.hu/xmlui/bitstream/handle/123456789/13490/Arvizvedelem.pdf;jsessionid=0102625C17197D9C416F06D3ED3C4056?sequence=1 (letöltés ideje: 2020.10.03.)

Megjelent
2023-11-26
Hogyan kell idézni
HáberH., HoffmannI., TóthL., & CimerZ. (2023). A vízügyi ágazati továbbképzés kialakítása és működtetése III. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 5(4), 158-169. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13431
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek