A vízügyi ágazati továbbképzés kialakítása és működtetése II.

Kulcsszavak: továbbképzési rendszer, képzési típusok, előnyök-hátrányok, fejlesztési javaslatok

Absztrakt

A cikksorozat első részében a Nemzeti Vízstratégiai irányelveinek oktatással szemben támasztott követelményrendszerén túl a továbbképzési rendszer jogszabályi hátterének ismertetésére fókuszáltunk. A második részben a továbbképzési rendszer képzési típusait ismertetjük, illetve a 2018-as és 2019-es év tapasztalatait összegezzük, rávilágítva az előnyökre, fejlesztési javaslatokat megfogalmazva a jelentkező hiátusok, hátrányok alapján.

Hivatkozások

Nemzeti Vízstratégia, Kwassay Jenő Terv https://www.kormany.hu/download/6/55/01000/Nemzeti%20V%C3%ADzstrat%C3%A9gia.p

df (letöltés dátuma: 2020. 06.01.)

Udvardi-Lakos E. (2002): Lifelong-learning, modul, kompetencia (Tézisek és magyarázatok) In: Szakképzési Szemle, XVIII. évf., 2002/1.,

A 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700391.KOR (A letöltés ideje: 2020.06.16)

Magyarország: A Képzések fő típusai. Védelem Tudomány – V. évfolyam, 3. szám, 2020. 7. hó 168

https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/content/validation-non-formal-andinformal-learning-34_hu (letöltés ideje: 2020.06.20.)

Belügyminisztérium, Továbbképzési Rendszer, Vízügyi ágazat továbbképzési modulja https://ovf.bmkszf.hu/ (A letöltés ideje: 2020.06.28.)

Tudás Menedzsment, X. évfolyam 1. szám, 2009. április, PTE FEEK, Pécs, 2009. Háber Hajnalka Mária (2010): A kompetenciakészlet szükségessége a felsőoktatásban/felnőttképzésben. Egy pályakövetés eredményei. In: Hajdicsné Dr. Varga Katalin (szerk.) : Képzés és Gyakorlat, 2010/2. Kaposvár. 85-95.

Megjelent
2023-11-26
Hogyan kell idézni
HáberH., HoffmannI., TóthL., & CimerZ. (2023). A vízügyi ágazati továbbképzés kialakítása és működtetése II. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 5(3), 157-168. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13418
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek