A vízügyi ágazati továbbképzés kialakítása és működtetése I.

Kulcsszavak: víz, stratégiai gondolkodás, vízpolitika, fenntartható fejlődés, továbbképzés

Absztrakt

A víz jelentősége napjainkban nagymértékben felértékelődött. A vízzel kapcsolatosan jelentkező természet által okozott kockázati tényezők egyfajta kettősséget hordoznak magukban. Egyszerre kell foglalkoznunk a „sok víz” jelenségével, az árvizeken keresztül és orvosolnunk szükséges a „kevés víz”, az aszály problematikáját is. A tudatos vízgazdálkodás, a klímaváltozás kihívásai, társadalmi, gazdasági és ebből kifolyólag a képzési rendszert is érintő
változásokat indukálnak. A szerzők jelen tanulmányban a víz nemzetközi és hazai jelentőségén keresztül hívják fel a figyelmet a vízügyi képzés fejlesztésének fontosságára. A három részből álló cikksorozat első részében a vízügyi ágazati továbbképzési rendszer kialakításának jogszabályi hátterét ismertetjük, a Nemzeti Vízstratégiai irányelveinek oktatással szemben támasztott elvárásain kívül.

Hivatkozások

EEA jelzések 2018 Víz= élet https://www.eea.europa.eu/hu/jelzesek/jelzesek-2017 (letöltés dátuma: 2020. 04.02.)

Hová lett a víz? http://nol.hu/tud-tech/20090808-hova_lett_a_viz-344490 (letöltés dátuma: 2020. 04.02.)

A fenntartható fejlődés fogalma. https://eionet.kormany.hu/a-fenntarthato-fejlodesfogalma (letöltés dátuma: 2020. 04.05.)

Fenntartható fejlődési célok áttekintése. https://www.budapestwatersummit.hu/hu/Magazin/Fenntarthato_megoldasok/2019_05_14/a_fenntarthato_fejlodesi_celok_attekintese (letöltés dátuma: 2020.04.05.)

Hoffmann Imre, Szlávik Lajos, Cimer Zsolt: Árvíz által okozott katasztrófák iparbiztonsági vetületei. http://vedelemtudomany.hu/articles/06-hoffmann-cimer-szlavik.pdf (letöltés dátuma: 2020. április 5.)

Aszálymonitoring állomások http://aszalymonitoring.vizugy.hu/index.php?view=custommap (letöltés dátuma: 2020.04.07.)

A vízügyi szervezet. https://www.vizugy.hu/index.php?module=content&programelemid=75&id=78&page=9

(letöltés dátuma: 2020. április 7.)

Az 1110/2017. (III. 7.) Korm. határozat a Nemzeti Vízstratégia és a végrehajtását biztosító intézkedési terv elfogadásáról https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A17H1110.KOR&txtreferer=00000001.TXT (letöltés

dátuma: 2020. április 7.)

Nemzeti Vízstratégia, Kwassay Jenő Terv

https://www.kormany.hu/download/6/55/01000/Nemzeti%20V%C3%ADzstrat%C3%A9gia.pdf

(letöltés dátuma: 2020. április 7.)

Dr. Hoffmann Imre, Dr. Cimer Zsolt: A bajai képzés felkészülése a globális vízügyi kihívásokra

https://tolna.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2020-03/70431.pdf (letöltés

dátuma: 2020. április 7.)

A 391/2017. (XII.13.) Korm. rendelet a vízügyi igazgatási szerveknél foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának különös szabályairól https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=A1700391.KOR

(A letöltés ideje: 2020.04.04)

Megjelent
2023-11-25
Hogyan kell idézni
HáberH., HoffmannI., TóthL., & CimerZ. (2023). A vízügyi ágazati továbbképzés kialakítása és működtetése I. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 5(2), 137-150. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13403
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek