A katasztrófák építésügyi vonatkozásai Magyarországon

Kulcsszavak: természeti katasztrófa, civilizációs katasztrófa, újjáépítés, helyreállítás, épület, kárfelmérés

Absztrakt

Napjainkban az emberiség életének jelentős részét épített környezetben, azon belül is épületekben tölti. Az épületek rendszerezett kialakításával településeket alkot az emberiség hosszú évszázadok, évezredek óta, amely a lakóhely egyik alapvető pilléreként szolgál. A települések kialakulásának folyamatában egyre jelentősebbé váltak a biztonsági és létfenntartási elvek szempontjai, amelyek napjainkban is érvényesek. A XXI. századra a Föld össznépessége soha nem látott lélekszámot ért el, amely egyenlőtlenül és különböző módon, de nagymértékben befolyásolja a települések alakulását a világ számos pontján. Ezen szakterület kutatói a világ népességének további növekedését prognosztizálják a közeljövőre, amely hatással lesz a települések, elsősorban a városok ökoszisztémájára. Európa népességének természetes alakulása, napjainkban csökkenő tendenciát mutat, de elsősorban
gazdasági okok miatt, különböző területek lakosságának aránya változóban van, amely összességében befolyásolja az épített- és a természeti környezet egyensúlyát az érintett régióban. Az épített- és természeti környezetre egyaránt az egyik legnagyobb károsító tényezők a különböző természeti és civilizációs katasztrófák, amelyek jelentős mértékben változtatják meg az érintett hely életkörülményeit, ezért hatásukkal kiemelt módon számolnunk kell. A közleményben a kutatók összegzik az épített környezet alakításának építésügyi kereteit Magyarországon a katasztrófák vonatkozásában. A megelőzés, a helyreállítás, újjáépítés kérdéskörében megvizsgálják a különböző épületeket érő katasztrófák hatásai elleni prevenció lehetőségét, valamint a hatályos építésügyi rendszer keretei között a leghatékonyabb rekonstrukció lehetőségeit.

Hivatkozások

Simai M. Civilizációk és civil társadalmak a 21. század elején, Magyar Tudomány, A Magyar Tudományos Akadémia Folyóirata, XLVII., 2002/6. pp. 738-747.

Muhoray Á.: Katasztrófavédelem I., Budapest, 2016., pp. 24-126.

Érces G.: Az aktív és passzív rendszerek megbízhatósága I., Aktívan alkalmazott paszszív tűzvédelem, Védelem Tudomány 3 2 (2018), pp. 1-22.

Építésügyi feladatellátás rendszere, https://www.e-epites.hu/epitesugyi-feladatellatas (letöltés dátuma: 2018. 12. 28.)

Építésügyi lakossági tájékoztatók, https://www.e-epites.hu/lakossagi-tajekoztatok#155 (letöltés dátuma: 2018. 12. 28.)

Országos jelentőségű védett terület, http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_ur005b.html ((letöltés dátuma: 2018. 12.29.)

Lakásépítések száma 2017-ben,http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zrs003b.html (letöltés dátuma: 2018. 12.29.)

Önkormányzatok tulajdonában lévő ingatlanok,http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_zri002b.html (letöltés dátuma: 2018. 12.29.)

Építőipari termelés értéke építmény alcsoportonként 2017-ben,http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_eves/i_oe003b.html (letöltés dátuma: 2018. 12.29.)

Katasztrófatípusok, http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=lakossag_kattipus (letöltés dátuma: 2018. 12. 30.)

MSZ EN 1992-1-1:2005 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 1-1. rész: Általános és az épületekre vonatkozó szabályok

MSZ EN 1992-2:2006 Eurocode 2: Betonszerkezetek tervezése. 2. rész: Betonhidak, Tervezési és szerkesztési szabályok

Farkas Gy., Kovács T., Szalai K.: Betonszerkezetek tervezése az Eurocode szerint, https://hsz.bme.hu/sites/default/files/hirek/hsz/betonszerkezetek_tervezese.pdf (letöltés dátuma: 2018. 12. 30.)

MSZ EN 1998-1:2008 Eurocode 8. Tartószerkezetek tervezése földrengésre

Kollár L.: Szerkezetek méretezése földrengési hatásokra, http://www.szt.bme.hu/phocadownload/szakmernoki/3_felev_anyaga/Epuletdinamika_Foldrengesvedelem/Foldr5.pdf (letöltés dátuma: 2018. 12. 30.)

Véleményeztehető építésügyi műszaki irányelv-tervezetek, https://www.emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/KNISWW.html (letöltés dátuma: 2018. 12. 30.)

Megjelent
2023-11-24
Hogyan kell idézni
ÉrcesG., & AmbruszJ. (2023). A katasztrófák építésügyi vonatkozásai Magyarországon. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 4(2), 45-83. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13339
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek