Az Első Világháború és a lakosságot védő hadijog: veszélyeztetettség, és védekezés az európai hadszíntereken

Kulcsszavak: nemzetközi hadijogi szabályozás, passzív légvédelem, polgári védelem, figyelő és jelentő szolgálat, stratégiai bombázók, hátország, elsötétítés, riasztás

Absztrakt

A tanulmány bemutatja a nemzetközi hadijog fejlődését a Nemzetközi Vöröskereszt megalakulásáig, majd azt követően a hágai egyezmények megszületését az első világháború kitöréséig. A következő fejezetek részletezik a lakosságot fenyegető főbb veszélyforrásokat: a nagyvárosok bombázását, és a civileket sújtó fegyveres agressziót. A szerzők az említett fejezetek elején összegezik az adott veszélyforrásnak a lakosságot védő hadijogi cikkeit, később kitérnek az akkori védekezési lehetőségekre is. Összességében pozitívan ítélik meg ezeknek az egyezményeknek a szerepét a háborúk elkerülésében, humánusabbá tételében, valamint a háborús bűncselekményeket elkövetők felelősségre vonásában.

Hivatkozások

BOLLETTINO,A.(1986) : Where the Red Cross Symbol Comes From. TheNewYorkTimes, 17.11.1986. http://www.nytimes.com/1986/11/17/opinion/l-where-the-red-cross-symbol-comes-from-469386.html , 2017.01.08.

DAWSON OLDMEADOW, C. (1923): The first Red cross : (Camillus de Lellis, 1550-1614). London: Burns, Oates & Washbourne https://hu.wikipedia.org/wiki/Jean_Henri_Dunant 2018.02.26.

FLOQUET, C. (2016): Les Villages Détruits http://www.lesvillagesdetruits.fr/ , 2018.01.05.

FORRÓ A. (1916): Jelentés az 1916.évi román betörés csíkszeredai történéseiről. Sulinet, http://www.sulinet.hu/oroksegtar/data/kulhoni_magyarsag/2010/ro/csiki_2009_regeszet/pages/007, 2018.03.02.

KELLER, L. (1934) : London légvédelme a világháborúban Magyar Katonai Szemle, 1 3 144 -156.

LEES, A. (2017): Urban_societies_and cities. Rutgers University, 1914-1918-online. International Encyclopedia of the First World War. https://encyclopedia.1914-1918-online.net/article/urban_societies_and_cities , 2017.01.08.

LEGG,J.et.al.(1998): Ypres in the great war (1914-1918) http://www.greatwar.co.uk/ypres-salient/town-ieper-history-1418.htm, 2015. 05. 03. http://www.greatwar.co.uk/whoweare.htm, 2015. 05. 03.

NAGY F. (1999) : A szaklégvédelem elmélete és magyarországi gyakorlata a rejtés időszakában. PhD értekezés, Budapest: Zrínyi Miklós Katonai Akadémia, 88.

POLLMANN F. (2009) : Az osztrák–magyar haderő által a szerbek ellen elkövetett atrocitások az I. világháború elején. Sabác, 1914. augusztus 17. Hadtörténeti Közlemények, 122 3 715–727.

SZENTNÉMEDY F. (1936): Párizs légvédelme a világháború alatt. Magyar Katonai Szemle. 4 12 104–118.

A rommá lőtt Yper 1919-ben

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2f/Ru%C3%AFne%2C_1919%2C_Ieper.jpg 2018-07-09

Henri Dunant a Nemzetközi Vöröskereszt megalapítója

https://hu.wikipedia.org/wiki/Jean_Henri_Dunant 2018-07-09

Brit toborzó

https://en.wikipedia.org/wiki/German_strategic_bombing_during_World_War_I 2018-07-09

Megjelent
2023-11-24
Hogyan kell idézni
BukovicsI., & ZelleiG. (2023). Az Első Világháború és a lakosságot védő hadijog: veszélyeztetettség, és védekezés az európai hadszíntereken. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 3(3), 154-167. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13288
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek