Közművek elzárásának jelentősége épületek tűzoltásánál

Kulcsszavak: közművek, beavatkozás biztonsága, használati szabályok

Absztrakt

A tűzoltói beavatkozás során fontos a közművek elzárása. Az elzárást indokolja a beavatkozó állomány védelme és a másodlagos károk mérséklése is. Szinte minden épülettűznél érdemes figyelmet fordítani a villamosenergia, a földgáz, a távhő és egyéb közművek elzárására. A villamosenergia a vízalapú oltóanyagokkal való oltásnál az áramütés kockázatát növeli. A földgáz robbanásveszélyt idézhet elő. A távhő vízalapú hordozóközege forrázásos sérülést okozhat és a vezetékrendszer sérülése esetén a vízkárt növelheti. A vízkárt növelheti továbbá a fűtésrendszer melegvízhálózata, az ivóvízhálózat és a szennyvízhálózat is, amennyiben vezetékeik a tűz vagy a beavatkozás során károsodnak. Ebben a cikkben bemutatom, hogy a közművek elzárásának feltételeit milyen módon célszerű megteremteni, valamint a beavatkozó állomány hogyan tudja a helyszínen minimalizálni a közművek okozta veszélyeket.

Hivatkozások

Az 1. melléklet a 6/2016. (VI.24.) BM OKF utasításhoz p. 3.

Az 1. számú melléklet a 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelethez 68. pont

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 148. § (4) bek.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 206. § (2) bek.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 206. § (4) bek.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 179. § (4) bek.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 193. § (3) bek.

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról 203. § (3) bek. d)

A 39/2011. (XI. 15.) BM rendelet a tűzoltóság tűzoltási és műszaki mentési tevékenységének általános szabályairól 29. § (2) bek. c)

Az 1. melléklet a 6/2016. (VI.24.) BM OKF utasításhoz p. 19.

Az 1. melléklet a 6/2016. (VI.24.) BM OKF utasításhoz p. 12.

Az 1. melléklet a 6/2016. (VI.24.) BM OKF utasításhoz pp. 13., 15., 37.

A 30/1996. (XII. 6.) BM rendelet a tűzvédelmi szabályzat készítéséről 4. § (2) bek. e)

Bérczi L.: Az extrém körülmények közötti tűzoltói beavatkozások biztonságát növelő eszközrendszer fejlesztések az integrált katasztrófavédelem rendszerében Doktori (PhD) értekezés, NKE KDMI, Budapest 2014. pp. 112–113.

Restás Á.: A tűzoltásvezetők kényszerhelyzeti döntéshozatala, Doktori (PhD) értekezés, BCE GDI, Budapest, 2012. p. 59.

Baumann M.: Épületenergetika. Edutus Főiskola, Budapest, 2012. p. 69.

FKI Videoszolgálat felvétele (elérhető: https://youtu.be/C0kBQdCRjLs?t=11s; letöltve 2018. 04. 01. 15:33)

Bérczi L.: Az extrém körülmények közötti tűzoltói beavatkozások biztonságát növelő eszközrendszer fejlesztések az integrált katasztrófavédelem rendszerében Doktori (PhD) értekezés, NKE KDMI, Budapest 2014. p. 114.

https://energia.eon-hungaria.com/cmsfiles/4d/69/terero_detektor.jpg (letöltve 2018.04.29. 19:25)

Életvédő műszerek adományozásával támogatja az E.ON a katasztrófavédők munkáját, E.ON Sajtóközlemény, 2013. (elérhető: https://energia.eonhungaria.com/sajtoszoba/sajtokozlemenyek/2013/eletvedo-muszerek-adomanyozasaval tamogatja-az-e-on-a-katasztrofavedok-munkajat; letöltve 2018.04.29. 19:25)

BM OKF – Ismét eszközöket ad az E.ON, Sajtóközlemény, 2017.12.14. (elérhető: http://www.katasztrofavedelem.hu/index2.php?pageid=press_sajto_olvas&kid=928; letöltve: 2018.04.29. 19:36)

Bérczi L.: A tűzoltástaktika megújulása, In: VÉDELEM - KATASZTRÓFA- TŰZ- ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE XXI:(2) p. 59. (2014)

Megjelent
2023-11-23
Hogyan kell idézni
HerczegG. (2023). Közművek elzárásának jelentősége épületek tűzoltásánál. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 3(3), 65-78. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13280
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek