Az I. világháború alatt alkalmazott polgári védelmi jellegű intézkedések, módszerek és eszközök Európában

Kulcsszavak: passzív légvédelem, polgári védelem, figyelő és jelentő szolgálat, stratégiai bombázók, elsötétítés, lakossági tájékoztatás, óvóhelyi védelem, kitelepítés

Absztrakt

Mindenekelőtt a szerzők kapcsolódnak a „Nemzetközi hadijogi szabályozás a civil lakosság védelme érdekében az I. világháború időszakában” témájú előző kutatáshoz. Ezután néhány fogalmat határoznak meg, mint pl.: légvédelem, passzív légvédelem, aktív légvédelem, polgári légvédelem, polgári oltalom, polgári védelem. A következő részben bemutatják a korabeli új fegyvernemet, a hátország lakosságát fenyegető hadászati bombázókat, és megemlítik a bombázások morális hatását. Ezután a kutatók részletezik a fontosabb, lakott települések elleni bombázásokat a Nagy Háború idején, és megemlítik az antant nagy stratégiai bombázási tervét az ellenséges európai nagyvárosok ellen 1919-re. A következő részben bemutatásra kerülnek a korabeli légi figyelő és jelentő szolgálatok, valamint a polgári védelem egyéb eszközei és módszerei, mint pl.: riasztás, lakossági tájékoztatás, óvóhelyi védelem, elsötétítés, kitelepítés. Végül a szerzők ismertetik, hogy a Magyar Királyság milyen intézkedéseket hozott a Nagy Háborúban a polgárok védelme érdekében 1914-1918-ig.

Hivatkozások

Cziegler István: Légvédelem Magyar Katonai Szemle 1930/1 38.o.

Nagy Ferenc: A szaklégvédelem elmélete és magyarországi gyakorlata a rejtés időszakában PhD értekezés 1999. 88.o.

Olaf Groehler: A légi háborúk története 1910-1980 Zrínyi Katonai Kiadó Budapest,1983. 55.o.

Olasz Lajos: A hátország védelmének kiépítése az elő világháború időszakában BELVEDERE 2015/4 29.o.

Groehler im: 54.o.

Cole, Christopher; Cheeseman, E. F. (1984). The Air Defence of Britain, 1914–1918. London: Putnam. ISBN 0-370-30538-8.

Vajda Ferenc Antal (2000): Az európai városok 1919-re tervezett bombázása. A Repüléstörténeti Konferencia Közleményei. 25. évf. 25. sz. 5–6.

Ravasz István: Magyarország az első világháborúban 2000. Budapest, Petit Reál. 408.o.

Berkovics Gábor: A figyelő. és jelentőszolgálat története Magyarországon 1917–1945, releváns külső és belső katonai környezete a két világháború között. PhD értekezés. Budapest, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem. 19.o.

Keller László: London légvédelme a világháborúban Magyar Katonai Szemle 4. évf. 3. sz. 156.o. In: Heinrich Hunke: »Luftgefahr und Luftschutz« Berlin,1933.

Szentnémedy Ferenc (1936): Párizs légvédelme a világháború alatt. Magyar Katonai Szemle. 1936. 6. évf. 12. sz. 104–118

Groehler im. 55.o. http://www.bbc.co.uk/schools/0/ww1/ 2017-06-21

David Teal: Barwick blackout in world war I www.barwickinelmethistoricalsociety.com/8870.html

Keller im. 155.o Védelem Tudomány – II. évfolyam 4. szám, 2017. 12. hó

Iványi Emma: Magyar minisztertanácsi jegyzőkönyvek az első világháború korából 1914-1918 / Budapest: Akadémiai Kiadó, 1960

Megjelent
2023-11-21
Hogyan kell idézni
EndrődiI., & ZelleiG. (2023). Az I. világháború alatt alkalmazott polgári védelmi jellegű intézkedések, módszerek és eszközök Európában. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 2(4), 136-157. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13220
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek