Tűzoltóképzés áttekintése néhány környező Európai Uniós országban

Kulcsszavak: egységes katasztrófavédelmi rendszer, tűzoltóképzés, külföldi kitekintés, képzési rendszerek vizsgálata

Absztrakt

Az egységes katasztrófavédelmi rendszer bevezetésével megnövekedtek a katasztrófavédelmi feladatok, amelyek végrehajtásában a BM OKF fontos szerepet szánt a hivatásos és az önkéntes tűzoltóságoknak. A hivatásos  tűzoltóságok kárfelszámolási tevékenységének támogatásában az önkéntes tűzoltóságok munkája nélkülözhetetlen. Ahhoz viszont, hogy a vonulási és a beavatkozási feladatokat zökkenőmentesen el tudják látni, nagy szerepe van a
beavatkozó személyi állomány elméleti és gyakorlati felkészültségének, kiképzésének. A képzési feltételek javításához, az alkalmazott módszerek modernizálásához nagyban hozzájárulhat a külföldi kitekintés, a környező országok tűzoltóképzési rendszereinek vizsgálata. Jelen cikk szerzője a környező országok közül Ausztria, Szlovénia és Szlovákia tűzoltóképzési rendszerét vizsgálta meg, tapasztalatainak közreadásával a hazai tűzoltóképzés fejlesztéséhez kíván hozzájárulni.

Hivatkozások

Kuti Rajmund, Nagy Ágnes: Weather Extremities, Challenges and Risks in Hungary. Aarms, XIV. 4 (2015), 299-305.

Bérczi László: Az extrém körülmények közötti tűzoltói beavatkozások biztonságát növelő eszközrendszer fejlesztések az integrált katasztrófavédelmi rendszerben, PhD doktori értekezés, NKE, 2014

Kurier: Österreich wächst: 8,77 Millionen Einwohner zu Jahresbeginn, https://kurier.at/chronik/oesterreich/oesterreich-waechst-8-77-millionen-einwohner-zu jahresbeginn/245.457.766 (Letöltve: 2017.06.15.)

Kuti Rajmund: A tűzoltóképzés sajátosságai Ausztriában, Védelem katasztrófa- tűz– és polgári védelmi szemle, XV. évf. 6. szám 30-31. o. 2008. ISSN 1218-2958, URL cím: http://vedelem.hu/letoltes/ujsag/v200806.pdf (letöltve: 2017.06. 15.)

Österreichischer Bundesfeuerwehrverband: Statistik 2016, http://www.bundesfeuerwehrverband.at/fileadmin/user_upload/Downloads/Statistiken/STATISTIK_2016_Kurzversion_v2.pdf (Letöltve: 2017. 06. 25.)

Albert Kern et. al.: 140 Jahre Landesfeuerwehrverband Steiermark, Landesfeuerwehrverband Steiermark Graz, 2012

Österreichischer Bundefeuerwehrverband: Handbuch für die Grundausbildung der Freiwilligen Feuerwehren, Wien 2011, URL: http://85.125.85.170/handbuch/ (letöltve: 2017.06. 15.)

Feuerwehr- und Zivilschutzschule Steiermark, http://www.lfv.steiermark.at/Home/Feuerwehrschule/Aufgaben-2.aspx (letöltve: 2017.06. 10.)

Rebublika Slovenija Statisticni Urad, http://www.stat.si/StatWeb/News/Index/5148 (Letöltve: 2017.06.10.)

Vanja Alič: Prostovoljni gasilci so slovensko nacionalno bogastvo, https://www.dnevnik.si/1042547898 (letöltve: 2017.06. 10.)

Gasilska Zveza Slovenije, http://www.gasilec.net/notranjska-regija (letöltve: 2017.06. 10.)

Republik Slovenija Ministrstvo Za Obramo, http://www.sos112.si/slo/iczr_page.php?src=iz19.htm (letöltve: 2017.06. 10.)

Štatisticky Úrad Slovenskej Republiky: https://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/home/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo

ziA809LZycDB0NLPyCXA08QxwD3IO8TAwNTEz1wwkpiAJKGAAjgZA_VFgJc7ujh4m5j4GBhY7qYGno4eoUGWgcbGBo7GUAV4zCjIjTDIdFRUBADse0bP/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/ (letöltve: 2017.06. 10.)

Ministerstvo Vnútra Slovenskej Republiky: https://www.minv.sk/?hasici-zachranari (letöltve: 2017.06. 10.)

Kuti Rajmund: Veszélyes anyag balesetek felderítését támogató eszközök a svájci tűzoltóságnál, Védelem katasztrófa- tűz– és polgári védelmi szemle, XIX évf. 3. szám 26-27. o. 2012. ISSN 1218-2958, http://vedelem.hu/letoltes/ujsag/v201203.pdf (letöltve: 2017. 04. 25.)

Kuti Rajmund: Terrorcselekmény következményeit felszámoló gyakorlat tapasztalatai, Védelem katasztrófa- tűz– és polgári védelmi szemle, XIV. évf. 4. szám 34-35. o. 2007. ISSN 1218-2958, URL cím: http://vedelem.hu/letoltes/ujsag/v200704.pdf (letöltve: 2017.03. 20.)

Megjelent
2023-11-19
Hogyan kell idézni
NagyZ. (2023). Tűzoltóképzés áttekintése néhány környező Európai Uniós országban. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 2(3), 145-156. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13158
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek