Beavatkozás gyakorlása égő gázpalack jelenlétében

  • Egyed Lajos
Kulcsszavak: gázpalack, tűzoltás, légzőkészülék, gyakorlat

Absztrakt

A Magyarországi tűzoltók a beavatkozásaik során nagy hangsúlyt fektetnek az értékmentésre és a kárnövekedés megelőzésére. A tüzesetek felszámolása során az egyik legnagyobb veszélyforrás a hőterhelésnek kitett gázpalackok jelentik. Azon túl, hogy felrobbanásuk esetén jelentős anyagi kárt okoznak, közvetlenül veszélyeztetik a beavatkozó állomány életét.  A robbanás veszélyes környezetben a beavatkozó állomány stressz szintje is megemelkedik ezáltal a helyzet felismerés és döntési képesség is korlátozódik. Fontosnak tartom, hogy az ilyen helyzetek megoldására gyakorlási lehetőséget biztosítsunk a beavatkozó tűzoltók számára. A cél, hogy az első találkozás egy égő gázpalackkal irányított, biztonságos körülmények között történjen meg. A gyakorlaton megszerzett tapasztalat megfelelő alapot biztosít helyes beavatkozási metodika kialakulására, elősegíti a biztonságos beavatkozáshoz szükséges ismeretek elsajátítását. Az általam bemutatott gyakorlási metodika és gyakorló palack erre a felkészítésre ad egy lehetséges megoldást

Hivatkozások

Tűzoltás-taktikai Szabályzat és a Műszaki Mentési Szabályzat kiadásáról, BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, 2016.

Belügyminisztérium, „54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról,” [Online]. Elérhetőség: https://njt.hu/jogszabaly/2014-54-20-0A (2023.10.01.)

Nemzetgazdasági Minisztérium, „35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról,” [Online]. Elérhetőség: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400035.ngm (2023.10.01.)

Nemzatgazdasági Minisztérium, „44/2016. (XI. 28.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések és rendszerek biztonsági követelményeiről és megfelelőség tanúsításáról,” [Online]. Elérhetőség: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600044.ngm (2023.10.01.)

Nemzetgazdasági Minisztérium, „2/2016. (I. 5.) NGM rendelet a nyomástartó berendezések, a töltő berendezések, a kisteljesítményű sűrített gáztöltő berendezések műszaki-biztonsági hatósági felügyeletéről és az autógáz tartályok időszakos ellenőrzéséről,” [Online]. Elérhetőség: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1600002.ngm (2023.10.12.)

Belügyminisztérium, „45/2011. (XII. 7.) BM rendelet a tűzvédelmi szakvizsgára kötelezett foglalkozási ágakról, munkakörökről, a tűzvédelmi szakvizsgával összefüggő oktatásszervezésről és a tűzvédelmi szakvizsga részletes szabályairól,” [Online]. Elérhetőség: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100045.bm (2023.10.12.)

L. Zsíros, T. Hábel, J. Iványi és T. Besze, „A robbanás okozta sérülések sajátosságai,” 1993.

Megjelent
2023-11-24
Hogyan kell idézni
EgyedL. (2023). Beavatkozás gyakorlása égő gázpalack jelenlétében. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 8(3), 36-43. https://doi.org/10.61790/vt.2023.13110
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek