Amikor a tűzoltó kerül bajba: kárhelyen alkalmazható újraélesztési eljárás

Kulcsszavak: tűzoltás, tűzoltók, CPR, FF-CPR, életmentés kárhelyen

Absztrakt

A vészhelyzetekben történő mentések során mindig a bajban lévők kerülnek a középpontba és nagyon kevés figyelmet fordítunk az extrém körülmények között mentést végző segítőket ért hatásokra. Az extrém körülmények extrém terheléseket okozhatnak, amely a segítőket is bajba sodorhatja, végső esetben akár az életüket is kockáztathatja. A cikk az ilyen helyzeteknek leginkább kitett tűzoltók esetében vizsgálja a szívmegállás utáni újraélesztés lehetőségeit, protokollját. A beavatkozások során – a fulladás mellet – a szívroham a tűzoltókat érintő vezető halálok. A kellő időben megkezdett jó minőségű komplett szív - tüdő újraélesztés kulcsfontosságú nem csak az életben maradás, de a későbbi szövődmények elkerülése érdekében is. A kárhely speciális környezete és a tűzoltók nehéz és a testhez szorosan rögzített védőfelszerelése miatt a sikeres mentés érdekében a civil gyakorlattól markánsan eltérő eljárásra van szükség.

Hivatkozások

Kóródi Gy.: A digitális katona személyi védelem a honvédorvos szemszögéből.- HADMÉRNÖK ,Különszám (2006.) 1-7.

Pántya, P.: A tűzoltói biztonság növelése zárt téri beavatkozások során. In. Pokorádi L. (szerk.), Műszaki Tudomány az Észak-kelet Magyarországi Régióban. 393-404. Kiadási hely: Kiadó, 2012.

Bleszity J., Grósz Z., Restás Á., Krizsán Z.: New Training for Disaster Management at University Level in Hungary. NISPAcee (Ed.), Government vs. Governance in Central and Eastern Europe: From Pre-Weberianism to Neo-Weberianism? 22nd NISPAcee Annual Conference. Budapest, 22 05 2014 24 05 2014. (Presented Papers)

Restás Á.: Égés- és tűzoltáselmélet; Egyetemi jegyzet, Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2014. 174 p. (ISBN:978-615-5305-82-5)

Restás Á.: Alkalmazott tűzoltás; Egyetemi jegyzet, Budapest: Nemzeti Közszolgálati Egyetem, 2015. 207 p. (ISBN:978-615-5527-23-4)

Restás Á.: A tűzoltásvezetők döntései – elméleti szempontból; VÉDELEM - KATASZTRÓFA- TŰZ- ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE 20:(3) pp. 5-10. (2013)

Restás Á.: A tűzoltásvezetők döntéseinek modellezése és működése a gyakorlatban; VÉDELEM - KATASZTRÓFA- TŰZ- ÉS POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE 20:(4) pp. 9-12. (2013)

Restás Á.:Police, Soldier, Firefighter in Emergency: Decision Making Method is Special, SECURITY DIMENSIONS : INTERNATIONAL AND NATIONAL STUDIES 12:(2/2014) pp. 86-94. (2014)

Pántya, P.: Füsttel telített, zárt terekben történő tűzoltói beavatkozások vizsgálata a biztonság szempontjából, BOLYAI SZEMLE 3 pp. 47-58, 2013

Kóródi Gy.: Health screening examinations in Cardiovascular Risk Estimation; Academic and Applied Research in Military Science 12 (1) (2013), 39-44.

Fejes Zs.; Kóródi Gy.: Analysis of upper respiratory tract infections in mission circumstances; ACADEMIC AND APPLIED RESEARCH IN MILITARY SCIENCE 13:(1) pp. 47-52. (2014)

Fejes Zs., Korodi Gy.: Upper respiratory tract infections in the field; MEDICAL CORPS INTERNATIONAL FORUM 1/2014: pp. 22-24. (2014)

Kóródi Gy.: A térinformatika új lehetőségei a háborús sérült-ellátásban; KARD ÉS TOLL: VÁLOGATÁS A HADTUDOMÁNY DOKTORANDUSZAINAK TANULMÁNYAIBÓL 2002:(1) pp. 139-141. (2002)

Speciális képzési anyag tűzoltóknak (A szerző átvétele a Firefighter Advanced Survival Techniques Course oktatási anyagából ) Coral Springs Fire Academy, Coral Springs Fl, USA, 2015.

Globális felmelegedés https://hu.wikipedia.org/wiki/Glob%C3%A1lis_felmeleged%C3%A9s (A letöltés ideje 2016.11.14.)

Rita F. Fahy, Paul R. LeBlanc and Joseph L. Molis : Firefighter Fatalities in the United States National Fire Protection Association 2015.

Hirtelen szívmegállás https://hu.wikipedia.org/wiki/Hirtelen_sz%C3%ADvmeg%C3%A1ll%C3%A1s (A letöltés ideje 2016.11.14.)

Megjelent
2023-11-09
Hogyan kell idézni
KósG. (2023). Amikor a tűzoltó kerül bajba: kárhelyen alkalmazható újraélesztési eljárás. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 1(4), 30-41. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13030
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek