A vízi puskákat lármával vontzollyák dűtik, fatsargattyák eléb, hátréb tollyák

Adalékok a debreceni diáktűzoltóság történetéhez

Kulcsszavak: diáktűzoltók, diáktűzoltók felszerelése, Debrecent sújtó tűzvészek, Bessenyei György

Absztrakt

Debrecen város egykori diáktűzoltósága a cikk témája. A diáktűzoltók élete, tevékenysége áll a cikk középpontjában. Az írás bemutatja a tűzoltószervezetet, a felszerelési tárgyakat. A Katasztrófavédelem Központi Múzeumának képi, tárgyi és írásos emlékei képezik a mondanivaló hátterét. A cikkben szóba kerülnek a korabeli tüzek keletkezésének legfőbb okai. Debrecen várost pusztító tűzvészek egyikének (1802) versses krónikája Bessenyei György műve. A vers részlete bemutatja a diákok tűz elleni küzdelmének nehézségeit.

Hivatkozások

Vitéz dr. RONCSIK Jenő: A magyarországi diák-tűzoltóságokról, különös tekintettel a debreceni református kollégiumi diák-tűzoltóságról. (Debrecen sz. kir. város és a Tiszántúli Református Egyházkerület Könyvnyomda-vállalata 1929-2815).

A vízipuskától a centrifugál szivattyúig (a tűzoltófecskendő fejlődése) /Belügyminisztérium Tűzrendészet Országos Parancsnoksága, Budapest 1964./

Tájak, korok, múzeumok kiskönyvtára 140 - Budapest, Tűzoltó Múzeum. (1983)

SZILÁGYI János – SZABÓ Károly.: A tűzrendészet fejlődése az őskortól a modern időkig. (BM Könyvkiadó, Budapest 1986).

Megjelent
2023-11-08
Hogyan kell idézni
Dr. Hadnagy I. J. (2023). A vízi puskákat lármával vontzollyák dűtik, fatsargattyák eléb, hátréb tollyák: Adalékok a debreceni diáktűzoltóság történetéhez. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 1(1), 162-174. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13000
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek