A 2001. évi beregi árvíz következményeinek felszámolása, a kistérség rehabilitációjának megszervezése

Kulcsszavak: kárenyhítés, következmények felszámolása, katasztrófavédelem

Absztrakt

A 2001. tavaszi tiszai intenzív árhullám, a Tarpa térségében bekövetkezett gátszakadás és a 41-es számú főút átvágása következtében az árvíz elöntötte a teljes beregi öblözetet és jelentős árvízi károkat okozott Szabolcs-Szatmár-Bereg megye beregi településein. A kialakult veszélyhelyzetben a kormány tudomásul véve az elsődleges kárfelmérések adatait, gyors, határozott intézkedéseket hozott és önkéntes kötelezettséget vállalt az elpusztult vagy megrongálódott lakóépületek újjáépítésére, az önkormányzati kötelező feladatok ellátásához szükséges épületek, utak, hidak, egyéb műtárgyak és kompok veszélyhelyzetet megelőző használhatósági szinten történő helyreállítására. Az addigi helyreállítási és újjáépítési
rendszert továbbfejlesztve, új kárenyhítési irányelvek kidolgozásával, a rendelkezésre bocsátott forrásokkal biztosította a káreseményekkel érintett egyéb károk helyreállítását, az érintett kistérség teljes rehabilitációját. A több tárcát érintő, központi szervezésben történő helyreállítási folyamat tapasztalata az elmúlt tizenöt évben meghatározó jelentőségű volt a helyreállítások szervezésében.

Hivatkozások

Bakondi György: Összefoglaló jelentés a beregi térség 2001.év tavaszán keletkezett árvízi károk helyreállításának és újjáépítésének helyzetéről. (2002)

Kiss Alida: A 2001-es beregi árvíz – hatások az épített környezetre Agrártudományi Közlemények – Acta Agraria Debreceniensis 52: pp. 99-106

Az 1025/2001. (III. 23.) Korm. határozat a beregi térségben 2001. év tavaszán keletkezett árvízi károk enyhítéséről

Az 1033/2001. (IV. 12.) Korm. határozat a 2001. évi tiszai árvíz során károsodott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések helyreállítására és újjáépítésére

Az 1104/2001. (IX. 12.) Korm. határozat a 2001. évi tiszai árvíz során károsodott Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei települések helyreállításáról és újjáépítéséről szóló 1033/2001. (IV.12.) Korm. határozat módosításáról

A 40/2001. (III. 6.) Korm. rendelet a veszélyhelyzet kihirdetéséről és az ennek során teendő intézkedésekről

Az 1019/2001. (III. 9.) Korm. határozat a 2001. év elején kialakult árvízi katasztrófa helyzet kezelésével kapcsolatos egyes feladatokról

Ambrusz József: The Hungarian System of Reconstruction and Recovery Task Following Natural Disasters

In: NISPAcee (szerk.) Governmant vs. Governance in Central and Eastern Europe: From Pre-Weberianism to Neo-Weberianism?Pozsony: NISPAcee, 2014. pp. 1-19. ISBN:978-80-89013-72-2

Ambrusz József: A magántulajdonban lévő lakóingatlanok kárenyhítési rendszere In: Bányász P. Kiss D, Orbók Á(szerk.) Poszterkiadvány ISBN: 978-963-12-1507-6

Ambrusz József: Diplomamunka 2014

Kozári L, Simon I: A globális klímaváltozással összefüggő katasztrófavédelmi szabályozási, vezetésirányítási, szervezési kérdések vizsgálata Letöltve: http://www.vedelem.hu/letoltes/tanulmany/tan170.pdf (2016.02.15)

Muhoray Árpád: A 2001-es beregi árvíz tizedik évfordulóján túl. BELÜGYI SZEMLE 2012. 9. szám. pp. 107-123. ISSN1789-4689

Muhoray Árpád: A polgári védelem helye és szerepe, feladatai hazánkban a XXI. század első évtizedében. POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE, mértékadó szakmai folyóirat, a Magyar Polgári Védelmi Szövetség és a Magyar Hadtudományi Társaság Polgári Védelmi Szakosztály Kiadványa. 2010. www.mpvsz.hu ISSN 1788-2168, 19-35. oldal.

Bekő L, Kiss A, Tomor T, Nagyné Demeter D: A 2001-es beregi árvíz- társadalmi hatások

Acta Carolus Robertus: Károly Róbert Főiskola Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar Tudományos Közleményei 1(2) pp.19-33. (2011)

Vörös É, Turi A, Vincze I: Újjáépítés a beregben Az országépítő 2002/1 melléklete Letöltve: http://orszagepito.hu/sites/all/files/orszagepito-hu/lapszam/2002-1/2002-1m.pdf (2016.02.28)

Szlávik Lajos: A 2001. évi felső-tiszai árvíz kialakulása és hidrológiai sajátosságai. In: Szlávik Lajos (szerk.): A 2001. évi árvíz. Országos Vízügyi Főigazgatóság, Budapest, 2003 [Vízügyi Közlemények Különszám III.]

Kertai I, Vincze Z: A 2001. évi árvíz utáni helyreállítási munkák tervezése. In: Szlávik Lajos (szerk.): Elemző és módszertani tanulmányok az 1998–2001. év ár- és belvizekről. Országos Vízügyi Főigazgatóság, Budapest, 2003 [Vízügyi Közlemények Különszám IV.]

Bukovics István: Katasztrófaigazgatás ISBN: 978-963-9313-77-4

Muhoray Á, Papp A: A vörösiszap katasztrófa utáni helyreállítás-újjáépítés tapasztalatai II. BELÜGYI SZEMLE 2013. 3. szám. pp. 63-86. ISSN1789-4689

Megjelent
2023-11-08
Hogyan kell idézni
Dr. AmbruszJ., & Dr. Muhoray Árpád. (2023). A 2001. évi beregi árvíz következményeinek felszámolása, a kistérség rehabilitációjának megszervezése. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 1(1), 108-125. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/12994
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek