A diplomáciai védettség alá tartozó területekkel, épületekkel és járművekkel kapcsolatos káresemények felszámolásának fejleszthetőségei II. rész

Kulcsszavak: diplomácia, belépési engedély, formanyomtatvány, tolmács

Absztrakt

Dolgozatom előző részében bemutattam a diplomáciai védettség rendszerét, a beavatkozókat érintő nehézségeket, valamint a beléptetés engedélyezésének eltérő jogi eseteit. Tanulmányom második felében az említett ismeretanyag felhasználásával javaslatokat teszek az előforduló káreseti fajták kezelésére. A diplomáciai védettség alá tartozó területekkel, épületekkel és járművekkel kapcsolatos beavatkozások jellegzetességeinek elemzésén túl, a külföldön előforduló szokásokat és szervezeteket is bemutatom. Innovatív javaslatokat teszek mind a riasztás, mind a kárfelszámolás egyszerűsítésére. Ezek között szerepel a diplomáciai védettség alá tartozó épületek megjelenítése a riasztási lapon, egy kétnyelvű formanyomtatvány megalkotása és elhelyezése a készenléti szereken, valamint a KKM Központi Ügyeletének és hivatásos tolmácsok segítségének igénybevétele. Dolgozatomban felhasználtam saját és kollégáim személyes tapasztalatait, valamint törekedtem arra, hogy javaslataim könnyen beintegrálhatóak legyenek a hazai tűzoltási és műszaki mentési szabályokba.

Hivatkozások

N. Staff, „Honduran protesters set fire at entrance to US embassy,” 2019. [Online]. Elérhetőség: https://vancouver.citynews.ca/2019/05/31/honduran-protesters-set-fire-at-entrance-to-us-embassy/. (2023.01.19)

„Russian Embassy in Manila severely damaged by fire,” Arab News, 2022. [Online]. Elérhetőség: https://www.arabnews.com/node/2018686/world. (2022.12.10)

A tűzesetek vizsgálatára vonatkozó szabályokról szóló 44/2011. (XII. 5.) BM rendelet 3. § (1) bekezdés, 2011.

A diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, 1961. április 18-án aláírt nemzetközi szerződés kihirdetéséről szóló 1965. évi 22. törvényerejű rendelet; 22. Cikk 3. pontja, 1961.

A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 120/C. § (1) és (2) bekezdése, 2011.

„Balesetezett Putyin kíséretének egyik autója,” Hvg.hu, 2017. [Online]. Elérhetőség: https://hvg.hu/cegauto.kozlekedes (2023.04.02)

„Embassy Kabul Fire Department provides unique service to mission,” State Magazin, 2019. [Online]. Elérhetőség: https://statemag.state.gov/2019/11/1119feat01/. (2023.10.15)

„Fire at the Portugese embassy in Stockholm, Sweden,” Shutterstock, 2018. [Online]. Elérhetőség: https://www.shutterstock.com/hu/editorial/image-editorial/fire-at-the-portugese-embassy-in-stockholm-sweden-04-apr-2018-9518663h. (2022.12.15)

Megjelent
2024-01-22
Hogyan kell idézni
KalocsaM. (2024). A diplomáciai védettség alá tartozó területekkel, épületekkel és járművekkel kapcsolatos káresemények felszámolásának fejleszthetőségei II. rész. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 8(4), 26-40. https://doi.org/10.61790/vt.2023.12951
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek