A diplomáciai védettség alá tartozó területekkel, épületekkel és járművekkel kapcsolatos káresemények felszámolásának fejleszthetőségei I. rész

Kulcsszavak: diplomácia, mentesség, kiváltság, belépési engedély

Absztrakt

Hazánk teljes területén, de legfőképpen Budapesten előfordulhatnak olyan tűzoltói beavatkozást igénylő események, amelyek érintenek olyan területeket, épületeket, vagy járműveket, amelyek diplomáciai védelem alatt állnak. Ezen káresemények során ügyelni kell arra, hogy a megszokott taktikai irányelveken felül a beavatkozás ne sértse a nemzetközi, illetve az államok közötti egyezményeket. Dolgozatom első részének célja, hogy bemutassa a diplomácia történetének jelentősebb állomásait, valamint tisztázza a mentességek és kiváltságok közti különbségeket. Ezeken belül tárgyalom a személyek, területek és épületek valamint az iratok, járművek és vagyontárgyak sérthetetlenségét. Dolgozatomban megfogalmazom a beavatkozást nehezítő körülményeket, valamint felvázolom a diplomáciai védettség felismerését segítő körülményeket. A diplomáciát érintő káresemények során felvetődő legfontosabb kérdés a területre vagy az épületre történő behatolást megelőző belépési engedély megkérése. Ennek eltérő jogi eseteit is célom bemutatni.

Hivatkozások

G. Hajdú, Diplomáciai és nemzetközi jogi lexikon, Budapest: Akadémiai, 1967, p. 197.

I. Nagy, „A diplomáciai jog kialakulása és fejlődése, figyelemmel a diplomáciai mentesség korlátainak megítélésére,” 2019. [Online]. Elérhetőség: https://www.jogiforum.hu (2023.02.17)

E. Ustor, A diplomáciai kapcsolatok joga, Budapest: Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1965, p. 248-250, 251, 486.

P. Balakrishnan, „What is a Diplomatic Passport?,” Citizenship By Investment Journal, 2017. [Online]. Elérhetőség: https://citizenshipbyinvestment.ch/index.php/2017/09/01/what-is-a-diplomatic-passport/. (2023.02.17)

M. Negi, „Diplomatic Passport in India: Benefits, Eligibility & Application,” SB NRI, 2022. [Online]. Elérhetőség:: https://sbnri.com/blog/passport/diplomatic-passport-in-india. (2023.02.17)

A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet 12.§ (1) bekezdés.

A konzuli kapcsolatokról Bécsben, 1963. április 24-én elfogadott egyezmény kihirdetéséről szóló 1987. évi 13. törvényerejű rendelet; 31. Cikk 2. pontja.

Külügyminisztérium, „A konzuli szolgálat feladatai, érdekvédelem,” [Online]. Elérhetőség:

https://2010-2014.kormany.hu/ (2023.04.06)

A diplomáciai kapcsolatokról Bécsben, 1961. április 18-án aláírt nemzetközi szerződés kihirdetéséről szóló 1965. évi 22. törvényerejű rendelet 22. Cikk 3. pontja.

The Associated Press, „Workers clear out of Russian consulate in San Francisco,” 2017. [Online]. Elérhetőség: https://www.politico.com/story/2017/09/01/smoke-seen-pouring-from-russian-consulate-in-san-francisco-242263. (2023.04.06)

Megjelent
2023-11-24
Hogyan kell idézni
KalocsaM. (2023). A diplomáciai védettség alá tartozó területekkel, épületekkel és járművekkel kapcsolatos káresemények felszámolásának fejleszthetőségei I. rész. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 8(3), 27-35. https://doi.org/10.61790/vt.2023.12950
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek