Két monográfia a régi magyar helynévadásról

István Hoffmann – Anita Rácz – Valéria Tóth: History of Hungarian Toponyms [A magyar helynevek története]; Hoffmann István – Rácz Anita – Tóth Valéria: Régi magyar helynévadás. A korai ómagyar kor helynevei mint a magyar nyelvtörténet forrásai

  • Andrea Bölcskei Károli Gáspár Református Egyetem

Absztrakt

-

Megjelent
2019-12-30
Folyóirat szám
Rovat
Könyvszemle