Bakti Mária Explicitáció és tolmácsolás

(Szeged: Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó. 2020. 86 pp, ISBN: 978-615-5946-26-41)

  • Csilla Szabó

Absztrakt

A fordítástudomány területén az explicitáció az egyik leggyakrabban kutatott fordítási univerzálé, s noha az elméleti háttér meglehetősen gazdag, a jelenség gyakor- lati megítélése csak nagyon széles spektrumon írható le. Az explicitációról a tolmácsolás területén eddig viszonylag ritkábban olvashattunk; különösen a szinkrontolmácsolás kapcsán született kevés megfigyelés a számos korlátozó tényező (pl. befejezetlen forrásnyelvi input, telített memóriakapacitás, időkényszer stb.) miatt. Manapság azonban egyre több kutató fordul a téma felé, s az empirikus vizsgáló- dások eredményei alapján több újkeletű megközelítést is megismerhettünk.

Megjelent
2022-12-14
Rovat
Recenziók