Az önkéntes fordítás jelene és jövője: a magyar TED-fordítók profilja

  • Szilvia Malaczkov
Kulcsszavak: önkéntes fordítók, feliratozás, TED Talks, motiváció, minőség

Absztrakt

A technológiai fejlődés lehetővé tette a 21. században az önkéntes fordítók megjelenését az online térben, mivel ki tudták használni a cégek által nyúj- tott crowdsourcing modellre épülő fordítási lehetőségeket. A fordítástudomány is felfigyelt a nem hivatásos fordítók tevékenységére, és kutatni kezdték ezen fordítók motivációját, a közösség összetételét, a fordítás folyamatát és eredményét is. A szociológiai kutatások a fordítástudományban (Chesterman 2009, 2013) ráirányították a figyelmet az egész fordítási eseményre, amelynek szerves részét képezi a fordítói profilalkotás. Ez a tanulmány az online közösségi közreműködésen alapuló (trans- lation crowdsourcing, Jiménez-Crespo 2017a) magyar TED fordítói közösség profil- ját mutatja be. Az eredmények rávilágítanak a csoport vegyes összetételére, azaz hivatásos és nem hivatásos, tapasztalt és kezdő fordítók is a csoport tagjai, akiket azonban közös irányelvek és célok vezérelnek. A fordítást intellektuális kihívásként élik meg, amely során gyakorolhatják az idegen nyelvüket és az anyanyelvüket is. Összevetve az eredményeket az önkéntes fordítók és a filmfordítók között végzett hasonló kutatásokkal, számos hasonlóságot találunk. Összességében elmondható, hogy az önkéntes fordítási platformok használata a fordítóképzésben elősegítheti a fordítási folyamat egészének megismerését (pl. kapcsolattartás a fordítási projektben résztvevőkkel, egyeztetés a lektorokkal) és lehetőséget nyújt a kezdő hivatásos for- dítók számára a tapasztalatszerzésre, illetve fordítási portfólió összeállítására.

Megjelent
2022-12-14
Rovat
Tanulmányok