Explicitáció és implicitáció az audiovizuális fordításban: a TED Talks feliratok elemzése

  • Szilvia Malaczkov

Absztrakt

A nyelvészeti fordítástudomány egyik fő kutatási területe a fordítási univerzálék feltárása. Az eddigi vizsgálatok alapján ide tartozik az explicitáció jelensége is, amely, ha valóban fordítási univerzálé, akkor nyelvtől függetlenül minden fordítási irányban és szövegtípusban megtalálható. Ha ez a feltételezés igaz, akkor az explicitációnak az audiovizuális fordításában (AVF) is jelen kell lennie. Jelen tanulmányban az audiovizuális szövegek egyik típusán végzett eddigi és tervezett kutatásomat mutatom be. A kutatási korpuszt TED Talks előadások önkéntes fordítók által magyar–angol és angol–magyar nyelvi irányban készített feliratai alkotják. A kétirányú vizsgálat végső célja az explicitáció mint lehetséges fordítási univerzálé igazolása az aszimmetria hipotézis segítségével. A tanulmány bemutatja a kutatáshoz szükséges elméleti hátteret, a kutatás alapjául szolgáló eset- tanulmányt és meghatározza a kutatás további irányát.

Megjelent
2020-05-20