A gépi fordításhoz kötődő alapvető terminusok, definíciók és a közöttük lévő ellentmondá

  • Szilárd Szlávik
Kulcsszavak: gépi fordítás, géppel fordított szöveg, számítógépes nyelvészet, CAT, utószerkesztés, lektorálás

Absztrakt

A jelen tanulmány a gépi fordításhoz kapcsolódó, a fordítástudomá- nyi vizsgálatok szempontjából alapvető fogalmakat és terminusokat mutatja be a hazai és a nemzetközi szakirodalom áttekintése révén. Ez magában foglalja a szá- mítógépes nyelvészet elhelyezhetőségét a tudományok rendszerébe; a gépi fordítás és a CAT fogalmának különböző meghatározásait; a kérdést, hogy a géppel fordított szöveg mesterséges vagy természetes nyelvű-e; az utószerkesztés lehetséges defi- nícióit és típusait; a fordítás, a lektorálás és az utószerkesztés kapcsolatát, valamint az utószerkesztés szerepét a fordítási folyamatban. A szakirodalom összefoglalásán túl a tanulmány rámutat a fogalmak közötti ellentmondásokra, illetve javaslatokat tesz néhány ilyen ellenmondás feloldására.

Megjelent
2022-04-23
Rovat
Fordítás