Hibaazonosítás és -tudatosítás az utószerkesztési kompetencia fejlesztésében

Absztrakt

A neurális gépi fordítás (NMT) előretörésére és a piaci igényekre reagálva a magyarországi fordítóképzésekben is egyre inkább megjelenik a gépi fordítómotorok használata és az utószerkesztés, amelyek oktatása azonban még nem rendelkezik olyan bevált módszerekkel, mint a hagyományos értelemben vett fordításé, CAT-használaté vagy akár a lektorálásé. A nemzetközi szakirodalomból és képzési tapasztalatokból egyértelműen kiviláglik, hogy a sikeres utószerkesztés egyik előfeltétele az MT-kimenetek reális értékelése, nevezetesen a célnyelvi szö- vegben előforduló hibák felismerése. Két hazai fordítóképzés (ELTE és PTE) hall- gatói körében a 2022/23-as tanév tavaszi félévében kutatást végeztünk azzal a cél- lal, hogy felmérjük, milyen hatása lehet az utószerkesztés oktatása során a neurális gépi fordításokban előforduló hibák azonosításának és tudatosításának a kritikus MT-használat és a PE-kompetencia fejlesztésére. Hipotézisünk szerint a hibakere- sési és -azonosítási gyakorlatoknak köszönhetően a hallgatók képesek lesznek kri- tikusabban szemlélni a géppel fordított szövegeket és nagyobb arányban ismerik fel az utószerkesztés során javítandó hibákat. A tanulmányban a félév eleji és végi hibakeresési feladatok kvalitatív, kézi elemzésének első eredményeit ismertetjük.

Megjelent
2024-05-31
Hogyan kell idézni
KóborM., & SzlávikS. (2024). Hibaazonosítás és -tudatosítás az utószerkesztési kompetencia fejlesztésében. Fordítástudomány, 26(1), 59-70. https://doi.org/10.35924/fordtud.26.1.4
Rovat
Gépi fordítás és utószerkesztés