Az utószerkesztés hatása a neurális gépi fordítás lexikai kohéziójára angol–magyar szakfordításokban

  • Szilárd Szlávik

Absztrakt

A jelen tanulmány Hoey (1991) ismétlésmodellje segítségével igyekszik feltárni a teljes utószerkesztés hatását a neurális gépi fordítással készült szövegek lexikai kohéziójára, pontosabban a lexikai ismétlések mintázatára, valamint a szöveg makropropozicionális tartalmára. Az itt bemutatott kvalitatív, feltáró kutatás az elem- zett korpuszra vonatkozóan megállapította, hogy az utószerkesztők a vizsgált jellemzőket jobban eltávolítják a forrásnyelvi szövegtől, mint ahogyan azt a gépi fordítás teszi, ezáltal az utószerkesztés jobban hasonlíthat a fordításhoz, mint a lektoráláshoz. A megfigyelések emellett azt is alátámasztják, hogy a szövegtípusnak hatása lehet az utószerkesztési műveletekre. A vizsgálatok eredményei alapján három hipotézis fogalmazódott meg, amelyek lehetséges jövőbeli kutatási irányokat jelölhetnek ki.

Megjelent
2023-06-07
Hogyan kell idézni
SzlávikS. (2023). Az utószerkesztés hatása a neurális gépi fordítás lexikai kohéziójára angol–magyar szakfordításokban. Fordítástudomány, 25(1), 68-80. https://doi.org/10.35924/fordtud.25.1.4
Rovat
Tanulmányok