Az egyházi tolmácsolás sajátosságai magyarról olaszra és angolra szinkrontolmácsolt beszédben

  • Piroska Szentirmay

Absztrakt

A leíró esettanulmány a 2021. szeptember 5–12. között Budapesten megrendezett 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus (NEK) egy szinkron- tolmácsolási eseményét vizsgálja az egyházi környezetben dolgozó tolmácsok munkájának nyelvi és nem nyelvi sajátosságaira koncentrálva. Az esettanulmány egyszerre párhuzamos és többnyelvű korpusza egy, a NEK-en elhangzott magyar forrásnyelvi spontán beszédből, valamint annak olasz és angol célnyelvi változata- iból épült. A vizsgálat eredményei arra engednek következtetni, hogy a vallási kon- textus sajátos jellemzői, terminológiája, az intertextuális utalások, valamint a for-mulaszerű nyelvi elemek speciális felkészültséget követelnek meg a tolmácsoktól, amit a tanulmány nyelvi példák segítségével kíván bemutatni, mint a tolmácsolás ezen speciális fajtájának egyik legfontosabb jellemzőit. A vizsgálat az egyházi tol- mácsolás jellemzőire fókuszáló PhD disszertációhoz próbakutatásként szolgál, és eredményei hozzájárulnak a kutatási kérdések és hipotézisek megfogalmazásához, az alkalmazott kutatási módszerek meghatározásához a feltérképezett kutatási űr körülhatárolásával.

Megjelent
2022-04-23
Rovat
Tolmácsolás