Tolmácsolás az egyházban a felhasználók szemszögéből

Absztrakt

A feltáró esettanulmány egyházi környezetben vizsgálja a felhasz- nálói elvárásokat, és empirikus adatokkal írja le, milyen szerepkörben tekintenek az egyházi kontextusban dolgozó tolmácsokra a felhasználók, milyen szempontok alapján ítélik meg a tolmácsolás minőségét, s milyen tulajdonságokat, készségeket várnak el a nyelvi közvetítőktől. A Magyar Katolikus Egyház pasztorális konfe- renciájára regisztrált résztvevők által kitöltött kérdőívek kérdései az egyházi tol- mácsolásra általánosan és a konkrét egyházi eseményen olasz és magyar nyelveken biztosított szinkrontolmácsolásra vonatkoztak. A kutatás eredményei egyrészről megerősítették a felhasználói elvárások területén máig publikált empirikus ered- ményeket, mivel a válaszadók a tolmácsolás minőségét főként annak tartalmi hű- ségében, a precíz terminológiahasználatban látták, de fontos volt számukra a be-szédprodukció is. Másrészről, kontextusspecifikus elvárásként, fontosnak tartották, hogy a tolmács az adott egyházhoz tartozzon, s így ne csak tolmácsolási szolgálta- tást nyújtson, hanem résztvevőként is jelen legyen, tehát vallása szempontjából is azonosuljon az eseménnyel, legyen elhivatott és szolgálatkész.

Megjelent
2024-05-31
Hogyan kell idézni
SzentirmayP. (2024). Tolmácsolás az egyházban a felhasználók szemszögéből. Fordítástudomány, 26(1), 71-97. https://doi.org/10.35924/fordtud.26.1.5
Rovat
Tolmácsolás