Zeolit és magnéziummal ioncserélt zeolit in vitro összehasonlító vizsgálata

  • Ildikó Szilágyi Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar, Bioanyagtani és Fogpótlástani Tanszék
  • Zsuzsanna Czibulya Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar, Bioanyagtani és Fogpótlástani Tanszék
  • Attila Csík Atommagkutató Intézet, Anyagtudományi Laboratórium, Debrecen
  • Mihály Braun Atommagkutató Intézet, Izotópklimatológai Laboratórium (IKER), Debrecen
  • Csaba Hegedűs Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar, Bioanyagtani és Fogpótlástani Tanszék
Kulcsszavak: magnézium, zeolit, DPSC, scaffold

Absztrakt

A zeolit és magnéziummal ioncserélt zeolitrendszer vizsgálata humán őssejteken és a különböző koncentrációk hatására
bekövetkező eltérő életképesség és ALP aktivitás értékek információt nyújtanak a csontosodást, csont „turnovert”
befolyásoló tényezőkről. Jelen munkánk célja a zeolit és a magnéziummal ioncserélt zeolit koncentrációk (0,605 mM,
0,325 mM, 0,15 mM Mg-zeolit és zeolit) hatásának vizsgálata volt in vitro kísérleti rendszerben, tenyésztő médiumban
bölcsességfog eredetű (DPSC) sejteken, különböző mintavételi időpontokban (1., 4., 7. és 14. nap).
Az életképesség és alkalikus foszfatáz aktivitás méréseink alapján mindkét vizsgált komponens, így a zeolit és a magnéziummal
ioncserélt zeolit több területen is ígéretes összetevője lehet a jövő mesterséges szövettenyésztést alkalmazó
orvosi beavatkozásainak. Kísérleteink alapján a Mg-zeolit bizonyult hatékonyabbnak a hagyományosan használt zeolittal
szemben.

Megjelent
2021-09-17
Hogyan kell idézni
SzilágyiI., CzibulyaZ., CsíkA., BraunM., & HegedűsC. (2021). Zeolit és magnéziummal ioncserélt zeolit in vitro összehasonlító vizsgálata. Fogorvosi Szemle, 114(3), 100-105. https://doi.org/10.33891/FSZ.114.3.100-105
Rovat
Eredeti cikk (original article)

Ugyanannak a szerző(k)nek a legtöbbet olvasott cikkei