PerioChip® klórhexidin-glükonát felszabadulásának vizsgálata különböző pH-k esetén

  • József Bakó Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar, Bioanyagtani és Fogpótlástani Tanszék
  • István Varga Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar, Parodontológiai Tanszék
  • Kinga Bágyi Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar, Konzerváló Fogászati Tanszék
  • István Lampé Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar, Bioanyagtani és Fogpótlástani Tanszék
  • Viktória Hegedűs Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar, Fogszabályozási Tanszék
  • Igor R. Blum King’s College Hospital Dental Institute, King’s College Maurice Wohl Dental Centre, Department of Primary Dental Care
  • Csaba Hegedűs Debreceni Egyetem Fogorvostudományi Kar, Bioanyagtani és Fogpótlástani Tanszék
Kulcsszavak: Klórhexidin-glükonát, PerioChip®, pH-függő kioldódás, hidrogél

Absztrakt

A parodontális kezelések során a mechanikus terápia kiegészítésére alkalmazhatók olyan kémiai anyagok, melyekkel
a szájban fellelhető patogén baktériumok szaporodása visszaszorítható, a gyógyulási folyamat elősegíthető. Ennek egyik
eszköze lehet a PerioChip® is, mint egy klórhexidin-glükonát (CHX) leadására képes rendszer. Jelen munkánk célja
ezen rendszer hatóanyag-leadó tulajdonságának vizsgálata különböző pH-jú puffer oldatok alkalmazása során. Munkánkat
4–12 pH tartományban végeztük el univerzális Britton-Robinson puffert, illetve 7,4-es pH-jú PBS puffer oldatot
alkalmazva kioldódási közegként. A kioldódást 1 hét időintervallumon követtük figyelemmel, és a kioldódott CHX men�-
nyiségét HPLC módszer segítségével határoztuk meg. A savas pH kedvező hatással volt a kioldódásra, gyors ütemben
szabadult fel a hatóanyag 86,9%-a, de még pH 6 esetében is közel 80%-os volt a hatóanyag-leadás. Mindezek bázikus
pH-n jelentősen kisebb értékeket mutattak, pH 8 esetében közel 40%, míg pH 10, és pH 12-nél már csak 30%-os nagyságrendbe
estek. Eredményeink szerint a pH-változásnak jelentős hatása van a kioldódott CHX mennyiségére, és a kioldódás
dinamikájára is.

Megjelent
2019-06-16
Hogyan kell idézni
BakóJ., VargaI., BágyiK., LampéI., HegedűsV., BlumI. R., & HegedűsC. (2019). PerioChip® klórhexidin-glükonát felszabadulásának vizsgálata különböző pH-k esetén. Fogorvosi Szemle, 112(2.), 34-40. https://doi.org/10.33891/FSZ.112.2.34-40
Rovat
Szakcikk (research article)