Teherhordó trapézlemez alapszerkezetű tetőfödémek tűzállósági vizsgálata: integritás és hőszigetelő képesség függvényében

  • Komlai Krisztina ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft.
Kulcsszavak: tűzvédelem, ipari lapostető, integritás, hőszigetelő képesség, acél trapézlemez

Absztrakt

A katasztrófavédelem három szakterülete közül a szerző a tűzvédelemmel, azon belül a passzív tűzvédelemmel kíván foglalkozni. Bemutatja, a jelenleg igen széles körűen betervezett és beépített teherhordó trapézlemez alapszerkezetű tetőfödémek szabványos vizsgálatokkal történő minősítésének lehetőségeit, különös tekintettel az integritási és hőszigetelő képességekre. Kitér a vizsgálati módszerre, a minták felépítésére, a vizsgálatra, valamint néhány példán keresztül a vizsgálatok során mért adatokra, tapasztalatokra. Összehasonlítja a különböző rétegrendeket, összefüggéseket keres a teljesítménykritériumok között.

Igyekszik felhívni a figyelmet arra, hogy milyen lehetséges problémák merülhetnek fel abban az esetben, ha a vizsgálatot szimulációs és számításos módszerek váltják fel, egészítik ki. Illetve röviden megindokolja miért lehetnek szükséges további, kiegészítő vizsgálatok elvégzése.

Hivatkozások

P. Roszkowski, J. Fangrat „Critical temperature of roof trapezoidal steel sheets based on fire resistance tests”, Fire Safety Journal, vol. 141, pp. 1-10, 2023. DOI: 10.1016/j.firesaf.2023.103855

B. Kulcsár „Acél trapézlemezes tetőfödémek viselkedése tűzhatásra, alkalmazás és igazolás”, Hadmérnök, VIII. évfolyam 2. szám, pp. 227-243, 2013. [Online]. Elérhetőség: http://hadmernok.hu/132_20_kulcsarb.pdf (2022. 09. 10.)

L. Kollár, Bevezetés a tartószerkezetek tervezésébe, Budapest: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Építészmérnöki Kar, 2008

L. Bérczi, Cs. Badonszki „A tűzvédelmi tervezés fő tartópillérei a tűzvédelmi műszaki irányelvek”, Védelem Tudomány, VI. évfolyam 2. szám, pp. 66-96, 2021. [Online]. Elérhetőség: https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13473/10891 (2022. 10. 24.)

P. J. Jasztrab, G. Csőke „Építőipari kivitelezések tűzvédelmi szabályozásának vizsgálata”, Műszaki Katonai Közlöny, 30. évfolyam 1. szám, pp. 41-61, 2020, DOI: 10.32562/mkk.2020.1.3.

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról [Online] Elérhetőség: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=99600031.tv (2024.04.13.)

Az 54/2014. (XII. 5.) BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról, [Online] Elérhetőség: https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1400054.bm (2024. 04. 13.)

MSZ EN 1363-1:2020 Tűzállósági vizsgálatok. 1. rész: Általános követelmények., 2020.

K. Komlai „Teherhordó trapézlemez alapszerkezetű tetőfödémek tűzállósági vizsgálata: teherhordó kapacitás”, Biztonságtudományi Szemle, 6. évfolyam 1. különszám, pp. 45-59, 2024. [Online]. Elérhetőség: https://biztonsagtudomanyi.szemle.uni-obuda.hu/index.php/home/article/view/414/344 (2024. 04. 18.)

MSZ EN 1365-2:2015 Teherhordó elemek tűzállósági vizsgálata. 2. rész: Födémek és tetők, 2015.

Az építményszerkezetek tűzvédelmi jellemzői Tűzvédelmi műszaki irányelv, TvMI 11.3:2022.06.13., [Online] Elérhetőség: https://www.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2022-04/78648.pdf (2024. 04. 15.)

MSZ EN 13501-2:2023 Építési termékek és építményszerkezetek tűzvédelmi osztályozása. 2. rész: Osztályba sorolás a tűzállósági és/vagy füstzárási vizsgálatok eredményeinek felhasználásával, a szellőztetőrendszerek kivételével, 2023.

G. Parlagi „Műanyag Építési termékek tűzvédelmi kérdései”, Védelem Katasztrófavédelmi Szemle, 6. szám, pp. 15-18, 2014. [Online]. Elérhetőség: https://emi.hu/EMI/web.nsf/Pub/publikaciok.html (2024. 04. 13.)

A. A. Stec, T. R. Hull „Assessment of the fire toxicity of building insulation materials”, Energy and Buildings, vol. 43, pp. 498-506, 2011. DOI: 10.1016/j.enbuild.2010.10.015

A. A. Stec „Fire toxicity – The elephant in the room?”, Fire Safety Journal, vol. 91, pp. 79-90, 2017. DOI: 10.1016/j.firesaf.2017.05.003

G. L. Balázs et al, Szerkezetek tervezése tűzteherre az MSZ-EN szerint (vasbeton, acél, fa), Budapest: Magyar Mérnöki Kamara, 2010

Megjelent
2024-06-30
Hogyan kell idézni
KomlaiK. (2024). Teherhordó trapézlemez alapszerkezetű tetőfödémek tűzállósági vizsgálata: integritás és hőszigetelő képesség függvényében. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 9(2), 50-61. https://doi.org/10.61790/vt.2024.15860
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek