Korszerű zsaluzórendszerek jellemzése és alkalmazása ipari baleset-elhárítási szempontok vizsgálata során

(angol nyelvű)

  • Huszár Zsolt Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Kulcsszavak: födémzsaluzat, zsaluzó kéregpanel, idő, költség, balesetvédelem

Absztrakt

Az építőipar területén számos ipari balesetvédelmi szempontot kell figyelembe venni a rendkívüli események megelőzése érdekében. Ezen túl a beruházásoknál elhangzó leggyakoribb három kérdéstípus a mit, mikorra és mennyiért. Nincs ez másként az építőiparon belül a szerkezetépítéseben sem. Különösképp érdekes ez a kérdéskör, amikor ideiglenes szerkezetekről beszélünk, mint például a födémzsaluzat. A kész terméknél, mint például egy lakóépület, egy középület, vagy egy ipari csarnokszerkezet már nem találkozunk a zsaluzattal, és mégis a monolit vasbetonszerkezet építés egyik legköltségesebb és legidőigényesebb folyamata. Az utókalkulációk azt mutatják, hogy a teljes vasbeton szerkezetépítés költségének mintegy 35-40% teszi ki zsaluzási munka. Így érthető, hogy mind a tervezőket, mind a kivitelezőket mindig is foglalkoztatta, hogy hogyan lehetne a leghatékonyabban optimalizálni a felhasználandó zsaluk mennyiségét, és azok időbeni felhasználását. Ennek okán fejlesztették ki a födémzsalukat részben helyettesítő, bent maradó zsaluzó kéregpaneleket. A cikk bemutatja, hogy az idő és költségtényező befolyással lehet a rendkívüli események bekövetkezésére is.

Hivatkozások

Kapu L., Monolit vasbeton szerkezetek. fortélyok és praktikák a tervezéstől a megvalósításig, Terc Kft. 2012

Nagy P., Építéstechnológia I., Műegyetem Kiadó, 1999

Friedman N., Kiss R., Klinka K., Völgyi I., Vasbetonszerkezetek méretezése az Eurocode 2 alapján, Mérnöki Kamara Nonprofit Kft. Budapest; 2010

Leier, Alkalmazástechnika, [Online] Elérhetőség: https://www.leier.hu/hu/termekek/leier-mesterpanel-fodem-lmp (2024.03.05)

SW- Umwelttechnik: Feszített kéregpanelek (2024), [Online] Elérhetőség: https://www.sw-umwelttechnik.hu/termekek/foedemrendszerek/feszitett-keregpanelek (2024.03.05)

Szerényi A., Szerényi I., Munka-, baleset- és környezetvédelem, Szega Books, 2017

Pátzay, Gy., Kossa Gy., Grósz Z.: Atomerőművek biztonsága és az atomerőművi balesetekből, üzemzavarokból levonható következtetések; Védelem online: Tűz- és katasztrófavédelmi szakkönyvtár pp. 477, 7 p. (2014)

Hábermayer T., Muhoray Á. „A krízisek hatása a veszélyhelyzeti tervezésre”,

Bolyai Szemle 2018 : 2 pp. 64-80. , 15 p. (2018)

Hünnebeck by brand: Alkalmazástechnika (2024); [Online] Elérhetőség: https://www.huennebeck.com/safescreen

Doka: Alkalmazástechnika (2024); [Online] Elérhetőség:

https://direct.doka.com/

„A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény,” [Online]. Elérhetőség: https://njt.hu/jogszabaly/2011-128-00-00 (2024.03.25.)

„A veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek veszélyének kezeléséről, valamint a 96/82/EK tanácsi irányelv módosításáról és későbbi hatályon kívül helyezéséről szóló 2012/18/EU irányelv,” [Online]. Elérhetőség: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32012L00182024.03.25.)

„219/2011. (X. 20.) Korm. rendelet a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről,” [Online]. Elérhetőség: https://njt.hu/jogszabaly/2011-219-20-222024.03.25.)

Megjelent
2024-03-31
Hogyan kell idézni
HuszárZ. (2024). Korszerű zsaluzórendszerek jellemzése és alkalmazása ipari baleset-elhárítási szempontok vizsgálata során: (angol nyelvű). Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 9(1), 70-81. https://doi.org/10.61790/vt.2024.15245
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek