A városi kutató-mentő csapatok vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) hatások elleni személyvédelmének jelentősége katasztrófa-segítségnyújtások során

  • Ondrejcsik László
Kulcsszavak: vegyi, biológiai, radiológiai, nukleáris esemény, ABV, ABVBR, veszélyes anyag, városi kutató-mentő csapat, radiológiai incidens

Absztrakt

Napjainkban a katasztrófák következtében kialakuló vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris-(ABVR) szennyezettségtől való fenyegetettség egyre inkább növekszik. Erre nemcsak a nehézipar technológiai fejlődése szolgál magyarázatként, hanem szoros összefüggés mutatkozik a korunkra egyre inkább szélesebb alkalmazási lehetőségeket magában rejtő, vegyi, biológiai és radiológiai anyagok szándékos felhasználását célzó fegyvergyártásban is. Az eszkalálódó helyzetet kísérő lehetséges CBRN-esemény során kiemelten fontos a beavatkozó állomány megfelelő védelme az érintett lakosság számára nyújtott szakszerű támogatás biztosítása céljából. A cikk célja, hogy rámutasson a CBRN eseményekkel járó humán és környezeti hatásokra, továbbá, hogy a városi kutató-mentő csapatok tagjai (USAR-team members) ezeket miként képesek kezelni, illetve egyes hatásait milyen eszközökkel tudják megelőzni egy katasztrófa-segítségnyújtás alkalmával.

Hivatkozások

Dr. Giuseppe Noschese and Col. Dr. Rostislav Kostadinov „CBRN Medical Teams protection in Case of Disasters”. [Online]. Elérhetőség: https://www.idmaweb.org (2024.02.29.)

Farkas Csaba B. „A vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN-) balesetek és rendkívüli események közvetlen és közvetett, a környezetre, valamint az egészségügyre gyakorolt hatásai”. Hadmérnök • 17. évfolyam (2022) 1. szám, pp. 67-82, p. 16 [Online]. Elérhetőség: https://real.mtak.hu/144008/ (2022)

Európai Bizottság „Cselekvési terv a vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris biztonsági kockázatokkal szembeni felkészültség fokozásáról”. Brüsszel, 2017.10.18. [Online]. Elérhetőség: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0610&from=EL (2024.02.29.)

Dan Kaszeta „CBRN and Hazmat Incidents at Major Public Events – Planning and Response”. [Online]. Elérhetőség: https://books.google.hu/books?id=o_SuBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=hu#v=onepage&q&f=true (2024.02.29.)

Hivatalos MNB devizaárfolyamok „A Magyar Nemzeti Bank Olasz líra (ITL) deviza-középárfolyamai”. [Online]. Elérhetőség: https://arfolyam.iridium.hu/ITL/1976-07-09 (2024.03.24.)

Az Európai Unió Hivatalos Lapja – Irányelvek „AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2012/18/EU IRÁNYELVE”. – 2012.7.24. [Online]. Elérhetőség: https://www.katasztrofavedelem.hu/application/uploads/documents/2018-11/110.pdf (2024.03.24.)

National Library of Medicine – National Center for Biotechnology Information „The Seveso accident: A look at 40 years of health research and beyond”. [Online]. Elérhetőség: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6221983/ (2024.03.24.)

Trinti Kft. „Szenvedés egy hétvége miatt: a Seveso-katasztrófa”. [Online]. Elérhetőség: https://trinti.hu/a-seveso-katasztrofa/ (2024.03.24.)

Megjelent
2024-03-31
Hogyan kell idézni
OndrejcsikL. (2024). A városi kutató-mentő csapatok vegyi, biológiai, radiológiai és nukleáris (CBRN) hatások elleni személyvédelmének jelentősége katasztrófa-segítségnyújtások során. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 9(1), 36-48. https://doi.org/10.61790/vt.2024.15214
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek