Az önkéntes mentőszervezetek tevékenységének megújítása, az önkéntes mozgalom dinamizálása az önkéntes mentőszervezetek társadalmi kapcsolatainak erősítésén keresztül II. rész

Kulcsszavak: katasztrófavédelem, önkéntes mentőszervezet, polgári védelem, önkéntes tűzoltó egyesület

Absztrakt

Magyarországon a katasztrófavédelemben, mint nemzeti ügyben való önkéntes közreműködés egyik oszlopát az önkéntes mentőszervezetek képezik. Az önkéntesség a társadalmi tőkéből táplálkozik és a kereteit a civil szerveződések biztosítják. A nagyobb tömegek és szélesebb társadalmi kör katasztrófavédelembe történő bevonása közös érdek, amely az önkéntes mozgalmak dinamizálása útján valósulhat meg. Ennek egyik módja az önkéntes mentőszervezetek társadalmi kapcsolatainak erősítése. A különböző közösségek sajátosságait figyelembe véve, differenciált módon, a már meglévő hazai, illetve más országokból elsajátított minták mentén növelhető a társadalmi részvétel az önkéntes mentőszervezetekben. Az ifjúság, a felsőoktatás, a gazdasági társaságok és más helyi közösségek specifikusan tudnak hozzájárulni a katasztrófavédelem ügyéhez és kiaknázatlan humán erőforrást jelenthetnek az önkéntes mozgalmak utánpótlásánál. A természetes társadalmi kollektívák alulról építkeznek, mindemellett több olyan eszköz is létezik, amelyek hatékony alkalmazásával az állam, a hivatásos katasztrófavédelmi szerv katalizátora lehet az önszerveződésre irányuló szociális folyamatoknak. Ezek bemutatásán kívül, a tanulmány célja, hogy gondolatébresztőként szolgáljon a közjogi és magánjogi szereplőknek egyaránt, az önkéntes mentőszervezetek mozgalmának dinamizálását a társadalmi kapcsolatok fejlesztése útján megvalósító lehetőségeket illetően. A tanulmány második részében az önkéntes mentőszervezetek társadalmi kapcsolatainak erősítési lehetőségeit tekintem át.

Hivatkozások

A tanuló ifjúság közösségi szolgálatteljesítésének katasztrófavédelmi megszervezéséről szóló 7/2015. (XI. 19.) BM OKF utasítás

Tűzmegelőzési osztályfőnöki óra várta a másodikosokat a fehérvári Táncsics iskolában. [Online]. Elérhetőség: https://www.feol.hu/helyi-kozelet/2019/04/tuzmegelozesi-osztalyfonoki-ora-varta-a-masodikosokat-a-fehervari-tancsics-iskolaban (2022. 07. 13.)

Füle S., „A magyar cserkészmozgalom pedagógiája (1912–1948)”, Módszertani Közlemé-nyek, 2010. 50. 5. pp. 185-193.

National Junior Firefighter Program, Sponsorship Toolkit. [Online]. Elérhetőség: https://www.nvfc.org/wp-content/uploads/2020/07/National-Junior-Firefighter-Program-Sponsorship-Toolkit.pdf (2022. 07. 13.)

National Junior Firefighter Program, Resources for Departments. [Online]. Elérhetőség: https://www.nvfc.org/national-junior-firefighter-program-resources-for-departments/ 2022. 07. 13.)

Farkasné, Kurucz Zs., Lóránd B., Balogh G.: „Kölcsönös előnyökön alapuló kapcsola-tok kialakítása a felsőoktatási intézmények és a munkaadók között” Vezetéstudomány - Budapest Management Review, 2017. 41. 11. pp. 31-43.

Teknős L., Csepregi P., Endrődi I.: „Felsőoktatási intézmények önkéntes mentőszerve-zeteinek jelentősége, helye, szerepe a katasztrófavédelem rendszerében”, Hadtudomány, 2014. 24. 1. pp. 155-168.

Semmelweis Egyetem, Katasztrófavédelmi és polgári védelmi szabályzata, 2020.

Esküt tett a Savaria Mentőcsoport. [Online]. Elérhetőség: https://sek.elte.hu/content/eskut-tett-a-savaria-mentocsoport.t.6574 (2024. 02. 25.)

Kuti É. (szerk.), „A jótékonyság vállalati stratégiája”, Nonprofit Kutatócsoport, Budapest. 2005. p. 110.

Málovics Gy., „Vállalatok társadalmi felelősségvállalása – oktatási segédanyag”, Szeged. 2 011. [Online]. Elérhetőség: http://eta.bibl.u-szeged.hu/3760/1/CSR_oktat%C3%A1si_seg%C3%A9danyag_M%C3%A1lovics.pdf (2022. 07. 01.)

Pink for a purpose: How the fire service supports breast cancer awareness. [Online]. Elérhetőség: https://www.firerescue1.com/breast-cancer-awareness/articles/pink-for-a-purpose-how-the-fire-service-supports-breast-cancer-awareness-s9XPZcQ6KVdWp50B/ (2022. 07. 03.)

A polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:63. § (2)-(3) és 3:379. § (1)-(2)

A civil szerveződés az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szer-vezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. § 7.

Védelem Online. Szaknévsor. [Online]. Elérhetőség: http://vedelem.hu/szaknevsor (2022. 07. 03.)

MTSZ szakmai nap 2021 – beszámoló. [Online]. Elérhetőség: http://www.tuzoltoszovetseg.hu/hirek/1311-mtsz-szakmai-nap-2021-%E2%80%93-beszamolo (2022. 07. 03.)

Heros - Iveco Daily: Új gépjárműfecskendő mutatkozik be Balatonföldváron. [Online]. Elérhetőség: http://www.vedelem.hu/hirek/228/3408-heros-iveco-daily-uj-gepjarmufecskendo-mutatkozik-be-balatonfoldvaron (2022. 07. 03.)

A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény preambulu-ma

Z. Burch, Y. Liu, B. Stewart, „Developing collaborative capacity to enhance municipal-level fire services in Allegheny County”. [Online]. Elérhetőség: https://www.connect.pitt.edu (2022. 06. 14.)

LEGYÉL HŐS! Ments életet! [Online]. Elérhetőség: https://voroskereszt.hu/hirek/legyel-hos-ments-eletet-szombaton-van-az-elsosegelynyjtas-vilagnapja/ (2022. 06. 14.)

Megjelent
2024-03-31
Hogyan kell idézni
MártonB. (2024). Az önkéntes mentőszervezetek tevékenységének megújítása, az önkéntes mozgalom dinamizálása az önkéntes mentőszervezetek társadalmi kapcsolatainak erősítésén keresztül II. rész. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 9(1), 82-91. https://doi.org/10.61790/vt.2024.15084
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek