Munkabiztonság kezelése és a szervezeti biztonsági kultúra egy egyenruhás szolgálat példáján át

Kulcsszavak: biztonság menedzsment, egyenruhás szolgálat, kutatás, biztonsági kultúra, emberi viselkedés

Absztrakt

A cikk bemutatja egy, a biztonsági menedzsmenttel és a biztonsági kultúrával, klímával kapcsolatos kutatás eredményeit egy egyenruhás szervezetnél. Az adatok egy Lengyelországban található katonai egység példájából származnak. A kutatást a szerzők kérdőívének felhasználásával végezték a biztonsági szint mérésére. Az eredményeket az úgynevezett Biztonsági Kultúra Rács segítségével mutatjuk be, ez alapján a különböző vállalatoknál meghatározásra kerültek a biztonsági szint mutatói. A kérdőívben szereplő kérdéseket a magas szintű biztonsági kultúra kijelölésével való szoros kapcsolat jellemzi. A felmérés eredményei széles körben felhasználhatók. A biztonsági állapot diagnosztizálása az emberi viselkedés összefüggésében, és az eredmények részletes elemzéséből áll, amely lehetővé teszi a munkabiztonság gyenge és erős aspektusainak pontos meghatározását egy speciális területen, egy egyenruhás szervezet, egy hadsereg egységénél. A felmérés eredményei lehetővé teszik, hogy megelőző és (vagy) javító intézkedéseket hajtsanak végre az adott területekhez és munkavállalói csoportokhoz igazítva.

Hivatkozások

Czycz, B., Zarządzanie bezpieczeństwem w aspekcie poziomu klimatu bezpieczeństwa na przykładzie 4 Zielonogórskiego Pułku Przeciwlotniczego (Managing safety in the aspect of safety climate level on the basis of 4th Aerial Defence Regiment), Uniwersytet Zielonogórski (the University of Zielona Góra), Zielona Góra 2015, thesis under supervision of dr inż. Izabela Gabryelewicz

Gabryelewicz, I., Sadłowska-Wrzesińska, J., Kowal, A., Koncepcja ankietowego badania poziomu kultury bezpieczeństwa (Conception of questionnaire research on safety culture level) [W:] Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, (Innovations in management and production engineering) red. R. Knosala . T. 2, Opole: Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, 2015 - s. 402

Gabryelewicz I., Krupa P., Sadłowska-Wrzesińska J., IT tool for aiding assessment of safety culture level in an organization, Applied Mechanics and Materials - 2015, Vol. 795, s. 77--83

Kirschstein, G., Werner-Keppner, E., Jak zmierzyć Kulturę Bezpieczeństwa? How to measure Safety Culture?), http://www.kirschstein.cz/pl/download/postergk-A4-pl.pdf [02.01.2015]

Kształtowanie kultury bezpieczeństwa i higieny pracy w organizacji (Shaping safety culture and work health in an organization), red. naukowa J. Ejdys, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok 2010, s. 105-106

Zohar, D., 1980, Safety Climate in Industrial Organizations: Theoretical and Applied Implications, Journal of Applied Psychology, vol. 65 no. 1, s. 96–102.

Kubicka, K., Zróżnicowanie poziomu kultury bezpieczeństwa w służbach mundurowych (Diversification of the level of security culture in uniformed services), Uniwersytet Zielonogórski (the University of Zielona Góra), Zielona Góra 2018, thesis under supervision of dr hab. inż. Edward Kowal, prof. UZ

Flasza, P., Ocena poziomu kultury bezpieczeństwa w służbach mundurowych (Assessment of the level of security culture in unifomed services), Uniwersytet Zielonogórski (the University of Zielona Góra), Zielona Góra 2018, thesis under supervision of dr hab. inż. Edward Kowal, prof. UZ

Petr Tánczos, Andrea Majlingova, Martin Zachar, Štefan Galla: Scientific And Practical Aspects Of Safety Engineering Experimental Assessment Of The Safety And Performance Parameters Of Work With The Recovery Emergency Tools, January 2016

T. Zwęgliński, C. Arculeo: Risk Management as a Tool of the Civil Emergency Planning in the United Kingdom — Comparison With the Polish Approach, , Internal Security 12 (2), 55-82

Tongyuan Luo, Safety climate: Current status of the research and future prospects, Journal of Safety Science and Resilience, Volume 1, Issue 2, December 2020, Pages 106 -109

Megjelent
2023-12-19
Hogyan kell idézni
GabryelewiczI., KrupaP., & PántyaP. (2023). Munkabiztonság kezelése és a szervezeti biztonsági kultúra egy egyenruhás szolgálat példáján át. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 6(3), 593-605. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13854
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek