A társadalmi nemek sebezhetőségének és elhalálozásának mennyiségi elemzése a katasztrófák során Dél-Afrikában

Kulcsszavak: társadalmi nem, sebezhetőség, haláleset, statisztika

Absztrakt

Dél-Afrikában számos katasztrófa nehezíti a hatékony védekezést. A cikkben a szerzők felmérik az évek során bekövetkezett általános haláleseteket. A GII bevezetése megkönnyítette a társadalmi és gazdasági sebezhetőség felmérésének lehetőségét. A Délafrikai statisztikai adatok alapján az elmúlt években javulás figyelhető meg az előző időszakokhoz képest, azonban egyes adatok további kockázat értékelést igényelnek. A szerzők vizsgálják, hogy a férfiak és nők egészségi állapota miért tér el egymástól, emellett bemutatásra kerül a dél-afrikai kormány néhány határozata is a katasztrófa kockázatok csökkentéséről, illetve a katasztrófák utáni helyreállításról. A cikk eredményeit az érintett felek felhasználhatják a DRDR növekedéséhez.

Hivatkozások

Abdulcadir, J., Alexander, S., Dubuc, E., Pallitto, C., & Petignat, P. S. (2017). Female genital mutilation/cutting, sharing data and experiences to accelerate eradication and improve care. Reproductive Health, pp. 1-4. doi:DOI 10.1186/s12978-017-0361-y

Blaikie, P. (2001). Policy in High Places. Environment and Development in the Himalayan

region. Mountain Research and Development Vol. 21(4), New Zealand, pp. 401-403

Cardona, O. D. (2005). A System of Indicators for Disaster Risk Management in the

Americas. Manizales, Columbia: Instituto de Estudios Ambientales.

Dunkle, K., Jewkes, R., Brown, H., Gray, G., & McIntryre, J. a. (2004). Gender-based

violence, relationship power, and risk of HIV infection in women attending antenatal clinics

in South Africa. The Lancet, 363(9419), pp. 1415-1421. Retrieved May, 30, 2019 from

https://0-www.sciencedirect.com.wam.seals.ac.za/science/article/pii/S0140673604160984

EMDAT (2020). EMDAT: The emergency events database- University catholique de Louvain

(UCLouvain)-CRED, D Guha-Sapir Retrieved from: http://www.emdat.be/

Habtezion, S. (2013). Gender and disaster risk reduction. Retrieved February, 4, 2020, from:

https://www.undp.org/content/dam/undp/library/gender/Gender%20and%20Environment/PB3

-AP-Gender-and-disaster-risk-reduction.pdf

Henning, S. & Akoob, K., (2017). Motivational factors affecting informal women

entrepreneurs in North-West Province, Southern African Journal of Entrepreneurship and

Small Business Management 9(1), a91. https://doi.org/10.4102/sajesbm.v9i1.91

Index mundi (2019). Life expectancy at birth, total (years) by Country. Retrieved February, 4,

from https://www.indexmundi.com/facts/indicators/SP.DYN.LE00.IN

Lardner, J. (2017). Factors Associated with Violence Against Women in Rural India. MSc

thesis, University of Connecticut, find at: https://opencommons.uconn.edu/gs_theses/1163/

Mkwakwami, K. S., Nhokodi, T., Tandlich, R. (2019). Social unrest and disaster management

in South Africa. Crisis management (University of Žilina) 2019(1), pp. 47-53.

Neumayer, E., & Plümper, T (2007). The Gendered Nature of Natural Disasters: The Impact

of Catastrophic Events on the Gender Gap in Life Expectancy, 1981–2002. Annals Of The

Association Of American Geographers, 97(3), pp. 551-566. doi: 10.1111/j.1467-

2007.00563.x

South Africa government (1990), Statutes of the Republic of South Africa- Agriculture.

Agricultural Products Standards Act No. 119 of 1990

South Africa government (2000). Meat Safety Act, Act No 40 of 2000. Issue No 1106. The

presidency

South Africa government (2004), Government gazette Vol. 469, No. 26595. Act No. 61 of

: National Health Act.

South Africa government (2005), National Disaster Management Framework. Introduction: A

policy framework for disaster risk management in South Africa, 1-131. Retrieved January 15,

, from http://www.ndmc.gov.za/Frameworks/Disaster%20Management%20Framework.pdf

South Africa government (2017a) Government Gazette Republic of South Africa, December

, Vol 630, Issue number 41330, Retrieved January, 11, 2020, from

http://www.gpwonline.co.za/Search/Pages/Results.aspx?k=Issue%20number%2041330

South Africa government (2017b) Government Gazette No. 40688, National Health

Laboratory Service Amendment bill 2017

South Africa Info. (2015). The nine provinces of South Africa. Retrieved January, 27, 2020

from http://www.southafrica.info/about/geography/provinces.htm#.VfVAh9Kqqkq

South African Government (1965-2002). Medicines and related substances Act No 101 of

as amended. Retrieved August, 14, 2019 from

https://www.hpcsa.co.za/Uploads/editor/UserFiles/downloads/legislations/acts/medicines_and

_related_sub_act_101_of_1965.pdf

South African Government (1974-2002). Pharmacy Act no. 53 of 1974 as amended. Retrieved

August, 14, 2019 from https://www.mm3admin.co.za/documents/docmanager/0c43ca52-

e-4f58-b8f6-81f656f2fd17/00010723.pdf

South African Government (1996). Constitution of the Republic of South Africa No. 108 of

Retrieved August, 14, 2019 from

https://www.gov.za/sites/default/files/gcis_document/201409/act108of1996s.pdf

South African Law Reports (1947) Chronological Listing of Cases – January 1947 to June

/2016/Volume 1: 325 641(February)/Oppelt v Department of Health, Western Cape 2016

(1) SA 325 (CC). Retrieved June, 16, 2019 from:

http://jutastat.juta.co.za/nxt/gateway.dll/salr/3/534/556/557?f=templates$fn=default.htm

South African National Treasury (2011-2012). Buffalo City Municipality - Integrated

development plan 2011-2016. Retrieved January, 27, 2020 from:

http://mfma.treasury.gov.za/Documents/01.%20Integrated%20Development%20Plans/2011-

/01.%20Metros/BUF%20Buffalo%20City/BUF%20-%20Buffalo%20City%20-

%20IDP%20-%202012.pdf>

South African National Treasury (2012-2013). Buffalo City Municipality - Draft integrated

development plan 2012/13 review. Retrieved January, 27, 2020 from:

<http://mfma.treasury.gov.za/Documents/01.%20Integrated%20Development%20Plans/2012-

/01.%20Metros/BUF%20Buffalo%20City/BUF%20Buffalo%20City%20-%20IDP%20-

%202012-13.pdf>

South African Pharmacy Council (SAPC, 2016a). Continuing professional development

(CPD) for persons registered with the South African Pharmacy Council: guidance document.

Retrieved December, 4, 2019 from:

https://pharmcouncil.co.za/Media/Default/Documents/CPD%20Guidance%20document.pdf

South African Pharmacy Council (SAPC, 2016b). Continuing professional development

(pamphlet). Retrieved December, 4, 2019 from:

https://pharmcouncil.co.za/Media/Default/Documents/CPD%20Information%20leaflet.pdf

South African Pharmacy Council (SAPC. 2019) Intern and tutor manual for the preregistration experience of pharmacist interns. Sustainable quality pharmaceutical services for

all.

Sphere Association (2018). The Sphere Handbook. 2018. The Humanitarian Charter and

Minimum Standards of Humanitarian Response. Forth Edition. Geneva, Switzerland,

Retrieved August, 14, 2019 from: www.spherestandards.org/handbook

Statistics South Africa (2010). Statistical Release P0302. Mid-year population estimates,

Retrieved December, 21, 2019 from:

http://www.statssa.gov.za/publications/P0302/P03022010.pdf

Statistics South Africa (2011a). Buffalo City Municipality Census 2011. Retrieved January,

, 2020 from: http://www.statssa.gov.za/?page_id=1021&id=buffalo-city-municipality>

Statistics South Africa (2011b). Statistical Release P0302. Mid-year population estimates,

Retrieved February, 10, 2020 from:

http://www.statssa.gov.za/publications/P0302/P03022011.pdf

Statistics South Africa (2013a). Statistical Release P0309.3. Mortality and causes of death in

South Africa, 2010: Findings from death notification. Retrieved from:

Statistics South Africa (2013b). Statistical Release P0302. Mid-year population estimates,

Retrieved June, 21, 2019 from:

http://www.statssa.gov.za/publications/P0302/P03022013.pdf

Statistics South Africa (2014a). Statistical Release P0309.3. Mortality and causes of death in

South Africa, 2011: Findings from death notification.

Statistics South Africa (2014b). Statistical Release P0309.3. Mortality and causes of death in

South Africa, 2012: Findings from death notification.

Statistics South Africa (2014c). Statistical Release P0309.3. Mortality and causes of death in

South Africa, 2013: Findings from death notification.

Statistics South Africa (2014d). Statistical Release P0302. Mid-year population estimates,

Retrieved June, 21, 2019 from:

http://www.statssa.gov.za/publications/P0302/P03022014.pdf

Statistics South Africa (2015a). Mid-year population estimates, South Africa, 2015, Retrieved

January, 28, 2020 from: http://www.statssa.gov.za/publications/P0302/P03022015.pdf>

Statistics South Africa (2015b). Quarterly Labour Force Survey - Quarter 1, 2015. Retrieved

January, 28, 2019 from:

http://www.statssa.gov.za/publications/P0211/P02111stQuarter2015.pdf

Statistics South Africa (2015c). Millennial Development Goals Country report. Pretoria: Stats

South Africa. Retrieved February, 8, 2020, from

http://www.statssa.gov.za/MDG/MDG_Country%20Report_Final30Sep2015.pdf

Statistics South Africa (2015d). Statistical Release P0309.3. Mortality and causes of death in

South Africa, 2014: Findings from death notification.

Statistics South Africa (2016a). P0309.3 - Mortality and causes of death in South Africa:

Findings from death notification, 2016, Retrieved February, 8, 2020, from

http://www.statssa.gov.za/?page_id=1854&PPN=P0309.3

Statistics South Africa (2016b). Statistical Release P0302. Mid-year population estimates,

Retrieved from http://www.statssa.gov.za/publications/P0302/P03022016.pdf

Statistics South Africa (2017a). STATS SA. Statistics South Africa: Statistical release P0302.

Retrieved February, 10, 2020 from

http://www.statssa.gov.za/publications/P0302/P03022017.pdf

Statistics South Africa (2017b). Statistical Release P0309.3. Mortality and causes of death in

South Africa, 2015: Findings from death notification. Retrieved February, 10, 2020 from:

www.statssa.gov.za

Statistics South Africa (2018a). Statistical Release P0302. Mid-year population estimates.

Retrieved January, 22, 2020 from:

https://www.statssa.gov.za/publications/P0302/P03022018.pdf

Statistics South Africa (2018b). Statistical Release P0309.3. Mortality and causes of death in

South Africa, 2016: Findings from death notification. Retrieved January, 22, 2020 from

www.statssa.gov.za

Statistics South Africa (2019). Statistical Release P0211. Quarterly Labour Force Survey.

Retrieved January, 22, 2019 from:

http://www.statssa.gov.za/publications/P0211/P02111stQuarter2019.pdf .

Statistics South Africa. (2005). Mid-year population estimates, South Africa (2005).

Retrieved January, 28, 2020 from:

http://www.statssa.gov.za/publications/P0302/P03022005.pdf

Swaminathan, B., & Gerner-Smidt, P., (2007) The epidemiology of human listeriosis.

Microbes and Infection, 9(10) pp. 1236-43. Retrieved January, 28, 2020, from

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1286457907001876

Tandlich, R. Angala, H., Vhiriri, E. P., Ngqwala, N. P., Srinivas, C. S. (2018c). Disaster and

health vulnerability assessment for the population in the Kingdom of Bhutan. Journal for

Studies in Humanities and Social Sciences, 7(1), pp. 62-86.

Tandlich, R., Beukes, D. R., Zuma, B. M., Tandlichová, E. (2014). Instruction of

Pharmaceutical Biochemistry in South Africa. In: The peer-reviewed proceedings from the

International Academic Conference on Education, Teaching and E-learning in Prague 2014

(IAC-ETeL 2014), held in Prague, Czech Republic from 28th February until 1st March 2014,

paper no. 23.

Tandlich, R., Chirenda, T. G., Srinivas, C. S. (2013a). Preliminary assessment of the gender

aspects of disaster vulnerability and loss of human life of disaster management in South

Africa. Journal of Disaster Risk Studies 5(4), Article 84

Tandlich, R., Hoossein, S., Whittington-Jones, K., Moyo, F. (2013b). Emerging issues in

environmental security and disaster management in South Africa. In: Published in the peerreviewed proceedings from the 4th virtual scientific conference on Scientific Reflection on

New Trends in Management, held on 23rd September 2013 and organised by the Czech and

Slovak National Police Academies, Prague, Czech Republic

Tandlich, R., Ngqwala, N. P., Boshoff, A., Madikizela, P., Srinivas, C. S., Pyle, D. M.,

Oosthuizen, R. (2018a). Challenges and Curriculum Transformation in the Higher Education

Sector in South Africa: A Case Study in WASH to Improve the Training of Pharmacists. Acta

Educationis Generalis 8(1), pp. 3-32.

Tandlich, R., Zuma, B. M., Burgess, J. E., Whittington-Jones, K. (2009). Mulch tower

treatment system for greywater re-use. Part II: destructive testing and effluent treatment.

Desalination 242(1-3), pp. 57-69.

Unescap.org. (2016). Statistical Yearbook for Asia and the Pacific 2011. Retrieved January,

, 2020 from http://www.unescap.org/stat/data/syb2011/II-Environment/Water-availabilityand-use.asp

United Nations – Sustainable Development. (UN, 1997). Social aspects of sustainable

development in South Africa. Retrieved January, 27, 2020 from

http://www.un.org/esa/agenda21/natlinfo/countr/safrica/social.htm>

United Nations (UN, 1994). Economic and Social Council. Yokohama Strategy for a Safer

World Guidelines for Natural Disaster Prevention, Preparedness and Mitigation Containing

the Principles, the Strategy and the Plan of Action. In: The World Conference on Natural

Disaster Reduction. Retrieved January, 31, 2020 from

https://www.unisdr.org/files/resolutions/N9425945.pdf>

United Nations (UN, 2009). United Nations Office of High Representative for the Least

Developed Countries, Landlocked Countries and Small Island Developing States. The impact

of climate change on the development prospects of the least developed countries and small

island developing states. United Nations, New York, USA.

United Nations (UN, 2018). UN ESCWA. Gender based violence. Retrieved January, 22,

from https://www.unescwa.org/our-work/gender-based-violence

United Nations (UN, 2019). Sustainable Development Goals. Retrieved February, 1, 2020

from https://www.un.org/sustainabledevelopment/sustainable-development-goals/

United Nations Children’s Fund (UNICEF, 2019a). Diarrhoeal disease. UNICEF Data:

monitoring the situation of children and women. Retrieved January, 31, 2020 from

https://data.unicef.org/topic/child-health/diarrhoeal-disease/

United Nations Children’s Fund (UNICEF, 2019b). Child survival and the SDGs. Looking

ahead: Child survival and the Sustainable Development Goals. Retrieved February, 10, 2020

from https://data.unicef.org/topic/child-survival/child-survival-sdgs/

United Nations Development Program (UNDP 2019a). Human development reports. Human

development data (1990-2017). Estimated gross national income per capita, female (2011

PPP$). Retrieved January, 20, 2020 from http://hdr.undp.org/en/data

United Nations Development Program (UNDP, 2015). Human Development report. Retrieved

January, 20, 2019 from http://hdr.undp.org/en/composite/GII

United Nations Development Program (UNDP, 2017a). Human Development Report 2016:

South Africa. Retrieved February 1, 2020, from

http://hdr.undp.org/sites/all/themes/hdr_theme/country-notes/ZAF.pdf

United Nations Development Program (UNDP, 2019b). Human development reports. Human

development data (1990-2017). Gender Inequality Index. Retrieved January, 20, 2019 from

http://hdr.undp.org/en/data

United Nations Development Program (UNDP, 2019c). Human development reports. Human

development data (1990-2017). Human Development Index (HDI). Retrieved January, 20,

from http://hdr.undp.org/en/data

United Nations Development Program (UNDP, 2018). Human Development Indices and

Indicators. 2018 Statistical Update for Small Island Developing States. Retrieved January, 20,

from

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/27972UNDP_2018_Statistical_upd

ate_Briefing_note_SIDS.pdf

United Nations Environment Program (UNEP, 2002). Vital Water Graphics. Retrieved

January, 20, 2020 from:

http://staging.unep.org/dewa/assessments/ecosystems/water/vitalwater/18.htm

United Nations International Strategy for Disaster Risk Reduction (UNISDR, 2009). United

Nations International Strategy Terminology on Disaster risk reduction. Retrieved February,

, 2020 from http://www.unisdr.org/files/7817_UNISDRTerminologyEnglish.pdf

United Nations International Strategy of Disaster Reduction (UNISDR, 2005). Hyogo

Framework for Action 2005-2015. Building the resilience of nations and communities to

disasters. Retrieved January, 25, 2020 from

https://www.unisdr.org/2005/wcdr/intergover/official-doc/L-docs/Hyogo-framework-foraction-english.pdf

United Nations international Strategy of Disaster Reduction (UNISDR, 2015). United Nations

Office for Disaster Risk Reduction. Sendai Framework for disaster risk reduction 2015-2030.

Retrieved February, 10, 2020 from www.unisdr.org/we/inform/publications/43291

United Nations International Strategy of Disaster Reduction/World Health

Organisation/World Bank. (UNISDR/WHO/World Bank, 2009). World Disaster Reduction

Campaign: Hospitals Safe from Disasters (Reduce Risk, Protect Health Facilities, Save

Lives). Geneva, Switzerland.

United Nations Water (UN-Water, 2014). The United Nations inter-agency mechanism on all

fresh water related issues including sanitation. Retrieved January, 25, 2020 from

http://www.unwater.org/statistics/statistics-detail/en/c/211785/

United Nations. (UN, 1989). International Decade for Natural Disaster Reduction. In:

A/RES/44/236 resolution from the 85th Plenary session of the UN General Assembly, held on

nd December 1989, New York, NY, USA.

United Nations/United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation

(UN/UNESCO, undated). Standards of Conduct for International Civil Service. Retrieved

February, 10, 2020 from: https://www.ictp.it/media/401005/standards_of_conduct_.pdf

Vernaccini, M., & Poljansek, L. (2017). Index for Risk Management INFORM Concept and

Methodology Report — Version 2017. Retrieved January 25, 2020 from

https://doi.org/10.2760/094023

World Bank (2017a). Water productivity, total (constant 2010 US$ GDP per cubic meter of

total freshwater withdrawal). Retrieved February, 11, 2020 from

https://data.worldbank.org/indicator/ER.GDP.FWTL.M3.KD

World Bank (2017b). Population growth (annual %). Retrieved February, 11, 2020 from

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.GROW

World Bank (2017c). GDP current (USD). Retrieved February, 11, 2020, from

https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD

World Bank Data (2018) Population Data. Retrieved February, 11, 2020,

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL

World Bank Data (2019a). People using at least basic sanitation services (% of population) |

Data. Retrieved February, 11, 2020 from

https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.BASS.ZS

World Bank Data (2019b). People using at least basic sanitation services, rural (% of rural

population) | Data. Retrieved February, 11, 2020 from

https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.BASS.RU.ZS

World Bank Data (2019c). People using at least basic sanitation services, urban (% of urban

population) | Data. Retrieved February, 11, 2020 from

https://data.worldbank.org/indicator/SH.STA.BASS.UR.ZS

World Bank Data (2019d). People using at least basic drinking water services (% of

population) | Data. Retrieved February, 11, 2020 from

https://data.worldbank.org/indicator/SH.H2O.BASW.ZS

World Bank Data (2019e). People using at least basic drinking water services, rural (% of

rural population) | Data. Retrieved February, 11, 2020 from

https://data.worldbank.org/indicator/SH.H2O.BASW.RU.ZS

World Bank Data (2019f). People using at least basic drinking water services, urban (% of

urban population) | Data. Retrieved February, 11, 2020 from

https://data.worldbank.org/indicator/SH.H2O.BASW.UR.ZS

World Bank Data (2019g). Urban population (% of total) | Data. Retrieved February, 11, 2020

from https://data.worldbank.org/indicator/SP.URB.TOTL.IN.ZS

World Bank Data (2019h). Mortality rate, under-5 (per 1000 live births). Retrieved February,

, 2020 from https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.IMRT.IN

World Bank Data (2019i). Mortality rate attributed to unsafe water, unsafe sanitation and lack

of hygiene (per 100,000 population). Retrieved February, 11, 2020 from

https://data.worldbank.org/indicator/SH.WASH.P5

World Bank Data (2019j). Population, total | Data. Retrieved February, 11, 2020 from

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL

World Health Organisation (WHO, 2016). International Statistical Classification of Diseases

and Related Health Problems 10th Revision (ICD-10)-WHO Version. Retrieved June, 10,

, from https://icd.who.int/browse10/2016/en#/XX

World Health Organisation (WHO, 2018). Gender, equity and human rights. Retrieved

February, 10, 2020, from http://www.who.int/gender-equity-rights/knowledge/glossary/en/

Megjelent
2023-12-19
Hogyan kell idézni
P. VhiririE., YolandI., LaubscherR. K., & RomanT. (2023). A társadalmi nemek sebezhetőségének és elhalálozásának mennyiségi elemzése a katasztrófák során Dél-Afrikában. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 6(3), 565-592. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13853
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek