A fotovoltaikus rendszerek tűzbiztonsága

Kulcsszavak: fotovoltaikus rendszer, tűzbiztonság, tűz, tűzoltók, napenegria

Absztrakt

A fotovoltaikus rendszerek szegmenseinek biztonságát és megbízhatóságát a gyártás során folyamatosan tesztelik. Ezeknek a rendszereknek meg kell felelniük a különféle szabványokban és protokollokban meghatározott villamos biztonsági követelményeknek is.  Az gyártók állításai alapján olyan információkkal lehet dolgozni, hogy a fotovoltaikus rendszerek normál üzemi körülmények között nem jelentenek egészségügyi, biztonsági vagy környezeti kockázatot, amennyiben a képzett személyzet megfelelően telepíti és karbantartja azokat. A fotovoltaikus installációknak számtalan beépítési változata ismert, a hagyományos tetőn és talajon történő beépítéstől kezdve az épület homlokzatába integrált fejlettebb rendszerekig. Ennek megfelelően fontos a különböző telepítési eljárások kidolgozása, valamint a berendezések biztonságával és a kockázatcsökkentéssel kapcsolatos információk megosztása. A cikk példákon keresztül mutatja be a fotovoltaikus létesítményekben bekövetkezett egyes tűzeseteket. A szerző emellett pontosítja a Cseh Köztársaságban és a környező országokban alkalmazott tűzbiztonsági megközelítéseket.

Hivatkozások

BRE NATIONAL SOLAR CENTRE, (2018). Fire and Solar PV Systems – Investigations and Evidence. [online]. Cornwall: BRE National Solar Centre, [cit. 2021-02-10]. Dostupné z

TÜV RHEINLAND ENERGIE UND UMWELT GMBH (2018). Assessing Fire Risks in Photovoltaic Systems and Developing Safety Concepts for Risk Minimization. [online].

Cologne: TÜV Rheinland Energie und Umwelt GmbH, [cit. 2021-02-09]. Dostupné z WWW: <http://www.pv-brandsicherheit.de/8/>.

BECHNÍK, BRONISLAV, (2014). Stručná historie fotovoltaiky. [online]. Praha: TZBinfo, [cit. 2020-09-10]. Dostupné z WWW: <https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/11652-strucna-historie-fotovoltaiky>.

HASELHUHN, R., MAULE, P., (2017). Fotovoltaické systémy: energetická příručka: pro elektrikáře, techniky, instalatéry, projektanty, architekty, inženýry, energetiky, manažery, stavitele, studenty, učitele, ostatní odborné a profesní soukromé nebo veřejné instituce a zájemce o fotovoltaický obor a energetickou nezávislost. Plzeň: Česká fotovoltaická asociace. 829 s. ISBN 978-80-906281-5-1.

GREAN CLEAN GUIDE, (2013). How grid interactive roof top solar PV systems work? [online]. Nagpur: Green Clean Guide, [cit. 2021-02-09]. Dostupné z WWW: <https://greencleanguide.com/how-grid-interactive-roof-top-solar-pv-systems-work/>.

VOJÁČEK, A., (2009). Začínáme s fotovoltaickými panely. [online]. Praha: TZB-info, [cit. 2020-09-10]. Dostupné z WWW: <https://oze.tzb-info.cz/fotovoltaika/6068-zaciname-sfotovoltaickymi-panely>.

STOKER, LIAM, (2017). Solar PV fires predominantly caused by installer error, government report concludes. [online]. London: Solar Power Portal, [cit. 2021-02-09]. Dostupné z WWW: https://www.solarpowerportal.co.uk/news/solar_pv_fires_predominantly_caused_by_installer_error_government_report_co>.

LONDON FIRE BRIGADE, (2018). Bow Wharf - 80 firefighters tackle fire at building under construction. [online]. London: LONDON FIRE BRIGADE [cit. 2021-02-09].

Dostupné z WWW:<https://www.london-fire.gov.uk/incidents/2017/july/bow-wharf-80-firefighters-tackle-fire-at-building-under-construction/ >.

WIWA-LOKAL.DE (2017). Feuerwehrbericht über Solartechnik. [online]. Walldorf: WIWA-LOKAL.DE, [cit. 2021-02-09]. Dostupné z WWW: <https://www.wiwalokal.de/feuerwehrbericht-ueber-solartechnik/>.

INTERNATIONAL ENERGY AGENCY, (2017). Photovoltaics and Firefighters’ Operations: Best Practices in Selected Countries. [online]. Kawasaki City Kanagawa:Mizuho Information & Research Institute, Inc. [cit. 2021-02-09]. Dostupné z WWW: <https://iea-pvps.org/wp-content/uploads/2020/01/Task_12_Report_Photovoltaics

_and_Firefighters__Operations_July_2017.pdf>.

GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY, (2017). Požáry střešních konstrukcí s fotovoltaickým systémem. [online]. Praha : Ministerstvo vnitra, [cit. 2021-02-09]. Dostupné z WWW:<https://www.hzscr.cz › 4-p-pml47- stresni-konstrukce-s-fvs-pdf>.

ČESKÁ NÁRODNÍ RADA, (1985). Zákon České národní rady o požární ochraně. [online]. Praha : Česká národní rada, [cit. 2021-02-09]. Dostupné z WWW: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1985-133>.

MINISTERSTVO VNITRA, (2008). Vyhláška č. 23/2008 Sb. Vyhláška o technických podmínkách požární ochrany staveb. [online]. Praha: Ministerstvo vnitra, [cit. 2021-02-09]. Dostupné z www: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2008-23>.

MINISTERSTVO VNITRA, (2001). Vyhláška Ministerstva vnitra o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) [online]. Praha: Ministerstvo vnitra, [cit. 2021-02-09]. Dostupné z www: <https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2001-246>.

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR, (2014). Fotovoltaika, metodická pomůcka Ministerstva pro místní rozvoj k umisťování, povolování a užívání fotovoltaických staveb a zařízení. [online]. Praha : Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, [cit. 2021-02-08]. Dostupné z WWW: <http://www.mmr.cz/getmedia/b4a94988-32fd-4b69-a548-

a288467769/FVE->.

ÖVE ÖSTERREICHISCHER VERBAND DÜR ELEKTROTECHNIK, (2013). PVAnlagen – Zusätzliche Sicherheitsanfordenrungen. Teil 1: Anforderungen zum Schutz von Einsatzkräften. [online]. Wien: ÖVE, [cit. 2021-02-10]. Dostupné z WWW: <https://www.ove.at/shop/de/preview/ove-richtlinie-r-11-1-2013-03-01>.

BECKER, THOMAS, (2014). Vorkehrungen für Einsatzkräfte ÖVE Richtlinie R11-1. [online]. Salzburg: RENEXPO, 2014, [cit. 2021-02-10]. Dostupné z WWW: <https://www.wko.at/service/sbg/umwelt-energie/Ing.-Becker---Vorkehrungen-fuer-Einsatzkraefte.pdf>.

BUNDESVERBAND SOLARWIRTSCHAFT E.V. – BSW-SOLAR, (2011). Brandschutzgerechte Planung, Errichtung und Instandhaltung von PV-Anlagen. [online]. Mnichov [cit. 2021-02-10]. Dostupné z WWW:

<http://www.dgs.de/fileadmin/bilder/Dokumente/PVBrandschutz_DRUCK_24_02_2011.pdf>.

ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU, METROLÓGIU A SKUŠOBNÍCTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY, (2013). Požiarna bezpečnosť stavieb. Trvalá dodávka elektrickej energie pri

požiari. [online]. Bratislava: Úrad pro normalizáciu, metrológiu a skúšobnictvo Slovenskej

republiky, [cit. 2021-02-09]. Dostupné z WWW: <https://normy.unms.sk/eshop/public/standard_detail.aspx?id=116317 >.

PASTIEROVIČ, MÁRIO, (2016). BEZPEČNOSŤ FOTOVOLTICKÉHO SYSTÉMU, AKO ZDROJA ELEKTRICKEJ ENERGIE. [online]. Liptovský Mikuláš: XXIV. odborný seminár Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, [cit. 2021-02-09]. Dostupné z WWW: <http://www.aos.sk/spe/2016_seminare/2016/pdf/2016_pastierovic.pdf>.

Megjelent
2023-12-14
Hogyan kell idézni
ZamrazilovaM. (2023). A fotovoltaikus rendszerek tűzbiztonsága. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 6(3), 80-93. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13724
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek