A hivatásos magyar tűzoltóság 150 éves története

Kulcsszavak: szervezett tűzoltóság, Gróf Széchenyi Ödön, egyesületek, hivatásos tűzoltóságok, tűzrendészeti kódex

Absztrakt

A barátságos tűz féken tartására, a barátságtalan megzabolázására tett elméleti, gyakorlati teendők sokaságától tarka az emberiség történelmi útja. A homo erectus 790 ezer évvel a jelenkori ember előtt már használta a tüzet. A tűz nagyon fontos szerepet töltött be az emberré válás folyamatában. A beszéd és a tárgyhasználat mellett a tűz megszelidítése emelte ki az embert az állatvilágból.

Hivatkozások

Berki Imre: A Katasztrófavédelem Központi Múzeumának története és kiállításai. Rendvédelem-történeti füzetek

évf. 35-38. sz. / 2014 25.p.

Berki Imre: „Ecce ego christianus sum” Szent Flórián vértanú, a védőszent

https://egycsepptuz.hu/letoltes/szent_florian.pdf

Az 1872 évi VIII. törvénycikk. Az ipartörvény.

Tűzrendészeti Közlöny 1933. március 40. o.

Lakatos Ottó Arad történet Arad 1881. 191. oldal

Tarján Rezső – Minárovics János: Az önkéntes tűzoltóságok történetéből. (Belügyminisztérium Tűzrendészeti

Országos Parancsnoksága, 1968. Budapest.) 9. oldal

Dr. Szilágyi János – Dr. Szabó Károly, A tűzrendészet fejlődése az őskortól a modern időkig (Budapest, 1986),

oldal.

Dr. vitéz Roncsik Jenő, Gróf Széchenyi Ödön (Debrecen, 1938), 257. oldal

MNL OL K 27-1871. szeptember 19. 39. ülés, 7. napirendi pont. - Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára.

Minisztertanácsi jegyzőkönyvek, 1867-1944. - Eredeti, aláírásokkal ellátott jegyzőkönyv.

Markusovszky Béla: Magyar Országos Tűzoltó Szövetség története. I. rész. Az első két évtized (1870-1890)

története. (Budapest, 1911. ifj. Kellner Ernő nyomdájának a betűivel. 4. oldal.)

Dr. vitéz Roncsik Jenő: A Magyar Országos Tűzoltó Szövetség hatvanéves története 1870-0930. (Városi

nyomda, Debrecen 1935. 17. oldal.)

Dr. Szabó Károly: Nemzetközi összefogás a tűzvészek ellen. Tűzoltó Múzeum III. Évkönyve, Budapest, 1986-

260-269. oldalig

Tűzoltó Múzeum évkönyve 2003. 167. old

A m. kir. belügyminiszternek 230.000/1925. B. M. számú körrendelete. A tűzrendészetről alkotott 53.888/1888.

B. M. számú rendelet kiegészítése, módosítása és végrehajtása.

Tűzoltó Múzeum évkönyve 2003. 178. oldal.

PARÁDI Ákos A magyar rendvédelem civil szerveződései 1867–1945. Rendvédelem-történeti Füzetek (Acta

Historiae Preasidii Ordinis) HU ISSN 1216-6774 XV. évf. (2008) 18. sz. 66 oldal

Ideiglenes Nemzeti Kormány 10.280/1945. ME számú rendelete A tűzoltóság és a tűzrendészet

újjászervezéséről. Magyarországi Rendeletek Tára Budapest, 1946. 1017. oldal

Tarján Rezső – Minárovics János: Az önkéntes tűzoltóságok történetéből. (Belügyminisztérium Tűzrendészeti

Országos Parancsnoksága, 1968. Budapest.) 68-69. oldal

Az 5.090/1948. Korm. számú rendelet az állami tűzoltóság szervezése és a tűzoltóság szervezete tárgyában

Magyar Tűzoltó I. évfolyam 4. szám 1949. augusztus 9. oldal.

Az 1956. évi 13. számú törvényerejű rendelet a tűzoltóságról és a tűzrendészetről.

Az 1957. (XI.19.) B. M. számú rendelet a tűzrendészetről

A 30/1956.(IX.8.) MT számú rendelet a tűzoltóságról és a tűzrendészetről

Az 1973. évi 13. számú törvényerejű rendelet a tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról

A 2028/1974. (VII. 21.) Mt. számú határozat Az állami tűzoltóság területi szerveinek szolgálati rendszeréről

Az 1990. évi LXV. törvény a helyi önkormányzatokról

Az 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről

Az 59/1995. (V. 30.) Korm. rendelet a hivatásos önkormányzati tűzoltóságok tárgyi és költségvetési átadás-átvételének rendjéről

Az 1996. évi XXXI. törvény a tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltásról

Az 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről

Az 1999. évi LXXIV. törvény a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes és a

veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről

A 2011.évi CXXVIII törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

Megjelent
2023-12-14
Hogyan kell idézni
BerkiI. (2023). A hivatásos magyar tűzoltóság 150 éves története. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 6(4), 197-222. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13717
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek