A klímaváltozás következtében megjelenő természeti katasztrófák kezelése a Sendai Keretegyezmény által megfogalmazott irányelvek alapján

Kulcsszavak: klímaváltozás, emberkereskedelem, környezeti migráció, katasztrófakockázat

Absztrakt

Vitathatatlan tény, hogy a klímaváltozás hatása egyre intenzívebben és gyakrabban megjelenő változásokat ereményez az ökoszisztéma minden egyes területén. A jelenleg végbemenő környezeti változások váratlan természeti katasztrófák sorozatához vezet, mely jelentősen hozzájárul az emberkereskedők által kizsákmányolt kiskorúak és a környezeti migráció következtében hazájukat elhagyó lakosok számának megnövekedéséhez a katasztrófák által sújtott területen. A mindent megsemmisítő természeti katasztrófáknak köszönhetően megszűnik az oktatási és szociális rendszer, melynek hiányában az emberkereskedők erőszakkal hurcolnak el kiskorúakat a hazájukból, többségében szexuális kizsákmányolás céljából. Továbbá az egyre gyakrabban megtapasztalható természeti katasztrófák jelentős változásokat eredményeznek az alapvető ellátási szektorok területén, beleértve a mezőgazdasági iparágat, mely intenzíven befolyásolja a környezeti migrációt. A jelenségnek köszönhetően több millió ember, köztük nagy számban kiskorú hagyhatja el a hazáját, akik könnyen válhatnak az emberkereskedők áldozataivá. A 2015-ben jóváhagyott Sendai Keretegyezmény megoldási lehetőséget kínálhatna ezen globális jellegű kihívásokra, mely több millió kiskorút érint. A Keretegyezmény által megfogalmazott prioritások egyértelműen kijelölik a sérülékenység és kockázat csökkentéséhez szükséges irányelveket és feladadatokat a természeti katasztrófák következtében árván maradt kiskorúakat és a környezeti migránsokat illetően.

Hivatkozások

BÉRCZI L., BODNÁR L. (2018) : Beavatkozói biztonság vizsgálata a nagy kiterjedésű erdőtüzek kapcsán . Műszaki Katonai Közlöny. XXVIII. évfolyam, 2018. 4. szám, pp. 102-110. https://dev2.uni-nke.hu/document/mkk-uni-nke-hu/PDF_2018_4sz.pdf (Letöltve:04.29.2021.)

Colin, P., Mohtadi, S., Cane, M., Seager, R. (2015): Climate change in the Fertile Crescent and implications of the recent Syrian drought. PNAS. https://www.pnas.org/content/112/11/3241/tab-article-info (Letöltve: 04.29.2021.)

Graff, J., Neidell, M. (2014): Temperature and the allocation of time: Implications for climate change. J. Labor Econ. 32, pp. 1–26. https://www.nber.org/papers/w15717 (Letöltve:04.29.2021.)

IPPC (2018): SPECIAL REPORT: GLOBAL WARMING OF 1.5 ºC. https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_Chapter1_Low_Res.pdf (Letöltve: 04.29.2021.)

Missiran, A., Schlenker W. (2017): Asylum applications respond to temperature fluctuations. Science. Vol. 358, Issue 6370, pp. 1610-1614. https://science.sciencemag.org/content/358/6370/1610 (Letöltve:04.29.2021)

UN (2015): Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. Sendai, Japan. https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030 (Letöltve:04.29.2021)

UN (2017): Glossary on Sexual Exploitation and Abuse. Thematic Glossary of current terminology related to Sexual Exploitation and Abuse (SEA) in the context of the United Nations. Second Edition. UN, pp. 4-7.

UNDR (2015): Chart of the Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. https://www.preventionweb.net/files/44983_sendaiframeworkchart.pdf (Letöltve: 04.29.2021)

UNODC (2000): UNODC (2000): United Nations Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto. Palermo, Italy. (Letöltve: 04.29.2021) http://www.unodc.org/documents/treaties/UNTOC/Publications/TOCConvention/TOCebook-e.pdf

Megjelent
2023-12-10
Hogyan kell idézni
BércziL., & KállaiK. (2023). A klímaváltozás következtében megjelenő természeti katasztrófák kezelése a Sendai Keretegyezmény által megfogalmazott irányelvek alapján. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 7(1), 142-151. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13670
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek