A katasztrófavédelmi hatósági feladatrendszer műszaki, technológiai hátterének az elemzése, a továbbfejlesztési lehetőségek vizsgálata

Kulcsszavak: e-közigazgatás, katasztrófa-védelem, Ipar 4.0, IoT, hatékonyság

Absztrakt

Egy minden téren jól funkcionáló ország biztonságához elengedhetetlen a közigazgatás és a benne található védelmi igazgatási rendszer megléte. A szerző a mai Magyarországon kialakult katasztrófavédelmi szervezetrendszer működését a hatósági tevékenység oldaláról mutatja be. Kiemelt figyelmet fordít a hatósági ügyintézés eredményességét javító „okos” eszközök vizsgálatára, valamint kutatási célként igazolni azt, hogy a katasztrófavédelmi szervek hatósági ügyintézésének és magának a biztonsági szintnek az eredményességét jelentős mértékben tudják növelni az alkalmazható „okos” eszközök és technológiák, ezzel is hozzájárulva a káresemények, a katasztrófaveszély, valamint a későbbi katasztrófa  kialakulásának a megelőzéséhez. A szerző a felhasznált kutatási módszerek alapján bizonyította, hogy az ismertetett problémák miatt a növekvő ellenőrzési szám és a fejlődő információs társadalmi elvárások megkövetelik azt, hogy a katasztrófavédelem területén a hatósági tevékenységet végzők munkáját az okos eszközök és technológiák segíteni tudják, annak érdekében, hogy a biztonság még magasabb szintű lehessen.

Hivatkozások

LAKATOS Bence, TEKNŐS László (2019): Az „új” eljárási törvény eddigi, valamint a jövőben hatályosuló szankció törvény várható hatása a hivatásos katasztrófavédelmi szervek hatósági tevékenységére. Védelem Tudomány, IV. évf. 4. sz. 167-180. ISSN 2498-6194

ÁRVA Zsuzsanna, BALÁZS István, BARTA Attila, PRIBULA László, VESZPRÉMI Bernadett (2017): Közigazgatási Eljárások, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 26. o., ISBN 978-963-318-683-1

LAKATOS Bence (2021): Investigation of Smart Tools in Order to Improve the Effectiveness of the Administration of Disaster Management, BELÜGYI SZEMLE: A BELÜGYMINISZTÉRIUM SZAKMAI TUDOMÁNYOS FOLYÓIRATA (2010-) 69: pp. 142-157., 16 p.

MUHORAY Árpád (2017): A polgári védelem helye a modern katasztrófavédelemben, Hadmérnök, XII. Évfolyam 2. sz., 198. o.

KÁTAI-URBÁN Lajos (2015): Veszélyes üzemekkel kapcsolatos iparbiztonsági jogintézmény és eszközrendszer fejlesztése Magyarországon, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Budapest, 27. o. ISBN 9786155057526

VASS Gyula (2017): Industrial Safety Training in Disaster Management Higher Education In Hungary, Pozhary i Chrezvychajnye Situacii: Predotvrashenie Likvidacia 8: 2017. (2) pp. 80-84.

KÁTAI-URBÁN Lajos (2014): Establisment and Operation of the System for Industrial Safety within the Hungarian Disaster Management, ECOTERRA: JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH AND PROTECTION 11: (2) pp. 27-45.

Védelem Tudomány – VII. évfolyam, 1. szám, 2022. 1. hó 121

TEKNŐS László (2020): Az éghajlatváltozás és a rendkívüli időjárás hatásaiból adódó katasztrófavédelmi feladatok kockázatalapú megközelítése. Budapest, Magyarország: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet, 76 p.

MÓGOR Judit (2017): A katasztrófavédelem hatósági szakterületeinek tevékenysége című 2017. március 21. napján megtartott előadásából

P. SANGMIN, P. H. SOUNG, P. W. LEE Design and Implementation of a Smart IoT Based Building and Town Disaster Management System in Smart City Infrastructure, Applied Sciences (ISSN 2076-3417; CODEN: ASPCC7), Appl. Sci. 2018, 8, 2239

BUDAI Balázs (2014): Az e-közigazgatás elmélete (második, átdolgozott kiadás), Akadémiai, Budapest

NEMESLAKI András (2018): A magyar közigazgatás digitális transzformációjának jelentősége a vezetéstudományban: beköszöntő a tematikus számhoz, Vezetéstudomány, 2018, Budapest, 2-5. DOI https://doi.org /10.14267/VEZTUD., Letöltve: 2020.01.01.

Megjelent
2023-12-09
Hogyan kell idézni
LakatosB. R. (2023). A katasztrófavédelmi hatósági feladatrendszer műszaki, technológiai hátterének az elemzése, a továbbfejlesztési lehetőségek vizsgálata. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 7(1), 101-121. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13635
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek