Az osztrák katasztrófa menedzsment általános bemutatása

Kulcsszavak: polgári védelem, katasztrófavédelem, katasztrófa menedzsment, szubszidiaritás

Absztrakt

A civilizációs és természeti eredetű katasztrófák szinte mindennapossá váltak világunkban. Lefolyásukból, illetve intenzitásukból adódóan az alkalmazott védelmi rendszer bizonyos szegmenseit a technológiák fejlődésével párhuzamosan fejleszteni kell az állampolgáraik biztonságáért felelős államoknak. A védekezés feladatainak aktualizálását, fejlesztés lehetőségeit folyamatosan vizsgálni szükséges. A szerzők véleménye, hogy a vizsgálatok nem szorítkozhatnak csak az országhatáron belüli kutatásokra. Vizsgálni, tanulmányozni szükséges a külföldi katasztrófavédelmi rendszereket is a lehetséges hazai adaptációhoz, a védekező képesség maximális fejlesztéséhez.

Hivatkozások

évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes módosításáról, 44. §, https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100128.tv (letöltés 2020.08.28.)

Teknős, László, Az éghajlatváltozás és a rendkívüli időjárás hatásaiból adódókatasztrófavédelmi feladatok kockázatalapú megközelítése, Budapest, Magyarország: Nemzeti Közszolgálati Egyetem Közigazgatási Továbbképzési Intézet (2020), 76 p. (20,-22 o.) ISBN:9789634981671

Munich Re: Natural catastrophes 2016 Analyses, assessments, positions 2017 issue. Number Of World Natural Catastrophes, 1980–2020. München,

Teknős, László, A lakosság védelmének időszerű kérdései, az önkéntesség jelentősége a katasztrófák elleni védekezésben, HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 30 : E-szám pp. 55-79. , 25 p. (2020), DOI 10.17047/Hadtud.2020.30.E.55

BLESZITY János, FÖLDI László, HAIG Zsolt, NEMESLAKI András, RESTÁS Ágoston: Műszaki kutatások és hatékony kormányzás. HADMÉRNÖK (12 o.) 11:(3) pp. 221- 242. (2016)

Osztrák Belügyi minisztérium hivatalos oldala, krízis és katasztrófamenedzsment

https://www.bmi.gv.at/204/start.aspx (letöltés 2020.08.28.)

Osztrák Belügyi minisztérium hivatalos oldala, fekete,-fehér, férfiak sárga overálban https://www.bmi.gv.at/204/images/Anfaenge_schwarz_weisz.jpg, https://www.bmi.gv.at/204/images/heute_2_Maenner_gelber_Overall.jpg (letöltés 2020.08.28.)

Osztrák Belügyi minisztérium hivatalos oldala, történet https://www.bmi.gv.at/204/geschichte.aspx (letöltés 2020.08.28.)

Osztrák Belügyi minisztérium hivatalos oldala, katasztrófa-segítségnyújtás https://www.bmi.gv.at/204/SKKM/Katastrophenhilfe.aspx (letöltés: 2020.08.28.)

Heimo Krajnz előadása alapján Graz Hivatásos tűzoltóság 2018. 05. 22

Osztrák Belügyi minisztérium hivatalos oldala, katasztrófamenedzsment https://www.bmi.gv.at/204/Katastrophenmanagement/start.aspx (letöltés: 2020.08.28.)

Osztrák Belügyi minisztérium hivatalos oldala, katasztrófa megelőzés https://www.bmi.gv.at/204/Katastrophenmanagement/start.aspx#vermeidung (letöltés:2020.08.28.)

Osztrák Belügyi minisztérium hivatalos oldala, katasztrófa felkészülés https://www.bmi.gv.at/204/Katastrophenmanagement/start.aspx#vorsorge (letöltés: 2020.08.28.)

Osztrák Belügyi minisztérium hivatalos oldala, katasztrófa helyreállítás https://www.bmi.gv.at/204/Katastrophenmanagement/start.aspx#wiederherstellung (letöltés:2020.08.28.)

Herbert Saurugg hivatalos oldala, válságra való felkészülés https://www.saurugg.net/strom-blackout/vorbereitungen-auf-ein-blackout/katastrophenschutz (letöltés: 2020.08.28.)

Osztrák Belügyi minisztérium hivatalos oldala, SKKM stratégia https://www.bmi.gv.at/204/SKKM/files/002_SKKM_Strategie_2020.pdf (letöltés:2020.08.28.

Osztrák Belügyi minisztérium hivatalos oldala, katasztrófamenedzsment adatok https://www.bmi.gv.at/204/Katastrophenmanagement/files/003 (letöltés: 2020.08.28.)

Osztrák Belügyi minisztérium hivatalos oldala, katasztrófamenedzsment kockázat analízis https://www.bmi.gv.at/204/Katastrophenmanagement/images/007Risikoanalyse.png (letöltés: 2020.08.28.)

A 234/2011. (XI. 10.) Korm. rendelet a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény végrehajtásáról,https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100234.kor (letöltés: 2020.08.28.)

Teknős, László, A lakosság védelmének időszerű kérdései, az önvédelmi képességek jelentősége a katasztrófák elleni védekezésben, HADTUDOMÁNY: A MAGYAR HADTUDOMÁNYI TÁRSASÁG FOLYÓIRATA 28 : E-szám pp. 81-110. , 30 p. (2018) DOI 10.17047/HADTUD.2018.28.E.81

Megjelent
2023-11-29
Hogyan kell idézni
KersákJ. Z., & Muhoray Árpád. (2023). Az osztrák katasztrófa menedzsment általános bemutatása. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 6(2), 136-153. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13487
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek