A fogyatékosság besorolása és annak hatása a menekülési képességre

Kulcsszavak: fogyatékosságok - egészségügyi, tűzvédelmi, mozgásképtelen, segítséggel menekülő

Absztrakt

A fogyatékosság meghatározása és besorolása többféleképpen történhet meg. Ez alapvetően egészségügyi kérdés, amelyet azonban az épületek kiürítés tervezése érdekében tűzvédelmi oldalról szükséges pontosítani. Szerzőnk a pontosítás érdekében az önállóan menekülő személyek csoportját a tényleges menekülési képesség alapján javasolja további alcsoportokra bontani, hogy a fogyatékos személyek is besorolhatóak legyenek. A segítséggel menekülő személyek fogalmának pontosításával annak alkalmazását javasolja kiterjeszteni.

Hivatkozások

Comité technique international de prévention et d'extinction du Feu (CTIF): Word fire statistics

Magazine issue no 23. 2018. Letöltés időpontja: 2020.10.10. Hozzáférés: URL: https://www.ctif.org/sites/default/files/2019-06/CTIF_Report23-Hungarian_191102%20%281%29.pdf

Központi Statisztikai Hivatal: 2011.Évi Népszámlálás 11. Fogyatékkal élők Xerox Magyarország Kft. Budapest, 2014. ISBN 978-963-235-357-9

Breznay Imre: Tűzrendészeti vonatkozású régi törvényeink Tűzrendészeti közlöny XXXIII. évfolyam 12. szám 1935. december p. 196-197.

Beregszászi Pál: Az építéstudományának azon része, melyben az épületeknek erős, és alkalmatos vólta adódik elő. Debrecen 1824. p. 75.

Herman Ottó: A ring színház és égése Vasárnapi újság 1881. évi XXVIII. évfolyam 51. szám p. 812- 815.

André Gaudreault, Nicolas Dulac, and Santiago Hidalgo: A Companion to Early Cinema John Wiley & Sons, Ltd. USA 2012. p. 71. ISBN 978-1-4443-3231-5

Richard Abel: The Ciné Goes to Town: French Cinema, 1896-1914 University of California Press USA, 1994. p. 17

ISBN: 9780520079359

Roncsik Jenő: A Párisi Nagy Áruház Égése M.T.I. Rt. Nyomdája Budapest, 1933.

Építésügyi Szabályzat Budapest Székesfőváros Területére Hornyánszky Viktor CS. és Kir. Udv. Könyvnyomdája Budapest, 1914.

Magyar Szabványügyi Hivatal: MSZ Szabványgyűjtemények 11. Tűzrendészeti Szabványok I. kötet Színházak, kultúrtermek és előadó-helyiségek tűzvédelmi és biztonsági előírásai (Tervezet)MNOSZ 15657 T

Közigazgatási és Jogi Könyvkiadó Budapest, 1957.

A tűzrendészetről szóló 1/1963 (VII. 5.) BM rendelet [12] Az Országos Építésügyi Szabályzat közzétételéről szóló 5/1974. (V. 24.) ÉVM rendelet

BM TOP 3-68 Színházak és Művelődési Létesítmények Tűzrendészeti Szabályai Magyar Szabványügyi Hivatal Tűzrendészeti Szabványok Gyűjteménye III. kötet Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, 1971.

BM TOP 1-68 Mozgóképszínházak Mozgókép Bemutató helyiségek Tűzrendészeti Szabályai Magyar Szabványügyi Hivatal Tűzrendészeti Szabványok Gyűjteménye III. kötet Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó Budapest, 1971.

A tűz elleni védekezésről és a tűzoltóságról szóló 4/1974. (VIII. 1.) BM rendelet

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 4/1980. (XI. 25.) BM rendelet

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról szóló 35/1996. (XII. 29.) BM rendelet

Heizler György: Mozgáskorlátozott személyek menekítése Letöltés időpontja: 2013.07.08

Hozzáférés: URL:http://www.vedelem.hu/letoltes/tanulmany/tan02.pdf

Megjelent
2023-11-27
Hogyan kell idézni
VeresG. (2023). A fogyatékosság besorolása és annak hatása a menekülési képességre. Védelem Tudomány a Katasztrófavédelem Online Szakmai, tudományos folyóirata, 6(2), 37-52. Elérés forrás https://ojs.mtak.hu/index.php/vedelemtudomany/article/view/13467
Folyóirat szám
Rovat
Cikkek